ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 67552
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Mallotus philippensis (Lam.) Mll.Arg.
Family name

ชื่อวงศ์

EUPHORBIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 818
Collected date

วันที่เก็บ

13 Mar 2012
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Tree 8 m high. Fruit brown-red.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Lampang, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

93    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 187 Mallotus philippensis (Lam.) Mll.Arg. W. Nanakorn et al. 187
2. 5338 Mallotus philippensis (Lam.) Mll.Arg. W. Nanakorn et al. 5338
3. 5974 Mallotus philippensis (Lam.) Mll.Arg. W. Nanakorn et al. 5974
4. 8559 Mallotus philippensis (Lam.) Mll.Arg. W. Nanakorn et al. 8559
5. 7767 Mallotus philippensis (Lam.) Mll.Arg. W. Nanakorn et al. 7767
6. 7952 Mallotus philippensis (Lam.) Mll.Arg. W. Nanakorn et al. 7952
7. 7971 Mallotus philippensis (Lam.) Mll.Arg. W. Nanakorn et al. 7971
8. 8790 Mallotus philippensis (Lam.) Mll.Arg. W. Nanakorn et al. 8790
9. 11670 Mallotus philippensis (Lam.) Mll.Arg. P. Srisanga 258
10. 12593 Mallotus philippensis (Lam.) Mll.Arg. P. Srisanga 354
11. 12935 Mallotus philippensis (Lam.) Mll.Arg. Prachit et al. 2
12. 14515 Mallotus philippensis (Lam.) Mll.Arg. S. Watthana 304
13. 24902 Mallotus philippensis (Lam.) Mll.Arg. K. Kertsawang 332
14. 25963 Mallotus philippensis (Lam.) Mll.Arg. P. Suksathan 3619
15. 28972 Mallotus philippensis (Lam.) Mll.Arg. W. Nanakorn et al. 28972
16. 31628 Mallotus philippensis (Lam.) Mll.Arg. W. Pongamornkul 1951
17. 35370 Mallotus philippensis (Lam.) Mll.Arg. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8183
18. 35504 Mallotus philippensis (Lam.) Mll.Arg. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8327
19. 35672 Mallotus philippensis (Lam.) Mll.Arg. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8517
20. 38996 Mallotus philippensis (Lam.) Mll.Arg. W. Pongamornkul 2341
21. 39054 Mallotus philippensis (Lam.) Mll.Arg. W. Pongamornkul 2399
22. 43388 Mallotus philippensis (Lam.) Mll.Arg. D. Khrueasan MS358
23. 43702 Mallotus philippensis (Lam.) Mll.Arg. S. Gardner & P. Sidisunthorn ST0933
24. 50954 Mallotus philippensis (Lam.) Mll.Arg. S. Watthana 3687
25. 51589 Mallotus philippensis (Lam.) Mll.Arg. W. La-ongsri & N. Romkham 1262
26. 51686 Mallotus philippensis (Lam.) Mll.Arg. W. La-ongsri & N. Romkham 1361
27. 51776 Mallotus philippensis (Lam.) Mll.Arg. M. Norsaengsri & N. Tathana 7830
28. 52290 Mallotus philippensis (Lam.) Mll.Arg. W. La-ongsri & N. Romkham 1532
29. 52901 Mallotus philippensis (Lam.) Mll.Arg. Yin-Jiantao 1787
30. 53588 Mallotus philippensis (Lam.) Mll.Arg. Yin-Jiantao 1341
31. 54442 Mallotus philippensis (Lam.) Mll.Arg. M. Norsaengsri & P. Thongson 6881
32. 58030 Mallotus philippensis (Lam.) Mll.Arg. M. Norsaengsri, W. La-ongsri, P. Phaosrichai and P. Tatiya 9132
33. 59095 Mallotus philippensis (Lam.) Mll.Arg. Yin-Jiantao 1816
34. 59153 Mallotus philippensis (Lam.) Mll.Arg. Yin-Jiantao, Li-Jianwu 1901
35. 59285 Mallotus philippensis (Lam.) Mll.Arg. Yin-Jiantao 1841
36. 60475 Mallotus philippensis (Lam.) Mll.Arg. Ling Shein Man 087898
37. 60629 Mallotus philippensis (Lam.) Mll.Arg. Ling Shein Man 088018
38. 61208 Mallotus philippensis (Lam.) Mll.Arg. Ling Shein Man 087984
39. 61395 Mallotus philippensis (Lam.) Mll.Arg. Law Shein 088371
40. 61558 Mallotus philippensis (Lam.) Mll.Arg. Ling Shein Man 087053
41. 62692 Mallotus philippensis (Lam.) Mll.Arg. P. Wessumritt & S. Sawangsawat 177
42. 62966 Mallotus philippensis (Lam.) Mll.Arg. C. Lakoet 303
43. 63111 Mallotus philippensis (Lam.) Mll.Arg. Li Jianwu 1001
44. 65402 Mallotus philippensis (Lam.) Mll.Arg. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2616
45. 66728 Mallotus philippensis (Lam.) Mll.Arg. C. Maknoi 4222
46. 67172 Mallotus philippensis (Lam.) Mll.Arg. Jatupol K. & P. Srisanga 687
47. 67687 Mallotus philippensis (Lam.) Mll.Arg. Jatupol K. 954
48. 69787 Mallotus philippensis (Lam.) Mll.Arg. Kazumi Fujikawa, Katsunori Miyake, Mu Mu Aung, Kota Yabe, Tun Tin, Ling Shein Man & Law Shein 090737
49. 68595 Mallotus philippensis (Lam.) Mll.Arg. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2959
50. 72079 Mallotus philippensis (Lam.) Mll.Arg. W. Pongamornkul 03959
51. 73511 Mallotus philippensis (Lam.) Mll.Arg. C. Lakoet 0671
52. 73089 Mallotus philippensis (Lam.) Mll.Arg. M. Norsaengsri 11257
53. 74453 Mallotus philippensis (Lam.) Mll.Arg. Zhou-Shishun 8412
54. 75302 Mallotus philippensis (Lam.) Mll.Arg. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 094983
55. 76126 Mallotus philippensis (Lam.) Mll.Arg. C. Maknoi 6671
56. 76588 Mallotus philippensis (Lam.) Mll.Arg. C. Maknoi 7157
57. 79703 Mallotus philippensis (Lam.) Mll.Arg. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097684
58. 80569 Mallotus philippensis (Lam.) Mll.Arg. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-384
59. 81765 Mallotus philippensis (Lam.) Mll.Arg. M. Norsaengsri 11800
60. 83136 Mallotus philippensis (Lam.) Mll.Arg. W. Pongamornkul 4671
61. 83188 Mallotus philippensis (Lam.) Mll.Arg. W. Pongamornkul 4723
62. 88080 Mallotus philippensis (Lam.) Mll.Arg. W. La-ongsri with S. Wathana, K. Kertsawang, Henrik Balslev, Dennis Pedersen & Kasia 3555
63. 88286 Mallotus philippensis (Lam.) Mll.Arg. W. Pongamornkul 5292
64. 89031 Mallotus philippensis (Lam.) Mll.Arg. N. Muangyen 622
65. 90694 Mallotus philippensis (Lam.) Mll.Arg. N. Muangyen 956
66. 92309 Mallotus philippensis (Lam.) Mll.Arg. Khin Myo Htwe 024160
67. 95630 Mallotus philippensis (Lam.) Mll.Arg. W. Pongamornkul 5991
68. 95663 Mallotus philippensis (Lam.) Mll.Arg. Sikkha Songkumchum SK040
69. 98227 Mallotus philippensis (Lam.) Mll.Arg. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-107
70. 108329 Mallotus philippensis (Lam.) Mll.Arg. W. Pongamornkul 6537
71. 108880 Mallotus philippensis (Lam.) Mll.Arg. C.M.Wang 04301
72. 109016 Mallotus philippensis (Lam.) Mll.Arg. C.M.Wang 06939
73. 109535 Mallotus philippensis (Lam.) Mll.Arg. T.Y.A.Yang & C.C.Yen 08151
74. 110330 Mallotus philippensis (Lam.) Mll.Arg. W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5447
75. 110454 Mallotus philippensis (Lam.) Mll.Arg. W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5572
76. 114324 Mallotus philippensis (Lam.) Mll.Arg. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4667
77. 114472 Mallotus philippensis (Lam.) Mll.Arg. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4817
78. 115646 Mallotus philippensis (Lam.) Mll.Arg. K. Wangwasit 180124-2
79. 116192 Mallotus philippensis (Lam.) Mll.Arg. W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen and Warinthorn Katiyot 6844
80. 118760 Mallotus philippensis (Lam.) Mll.Arg. N. Boonruang 0110
81. 121656 Mallotus philippensis (Lam.) Mll.Arg. N. Boonruang & W. La-ongsri 0559
82. 125275 Mallotus philippensis (Lam.) Mll.Arg. W. Pongamornkul 7018
83. 126193 Mallotus philippensis (Lam.) Mll.Arg. Khin Myo Htwe 024271
84. 126194 Mallotus philippensis (Lam.) Mll.Arg. T. Akiyama, N. Kuroiwa, K. Fujikawa, H. Sonoki & K. M. Htwe 030162
85. 128628 Mallotus philippensis (Lam.) Mll.Arg. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2068
86. 130750 Mallotus philippensis (Lam.) Mll.Arg. W. Thammarong, S. Rakarcha, W. Khattiyot & K. Sompong 2796
87. 132294 Mallotus philippensis (Lam.) Mll.Arg. W. Pongamornkul 7420
88. 135223 Mallotus philippensis (Lam.) Mll.Arg. W. Thammarong, W. Tanming, N. Sutjaritjai, S. Yokyo, K. Sompong 3389
89. 136473 Mallotus philippensis (Lam.) Mll.Arg. W. Thammarong, S. Yokyo, M. Tabut 3498
90. 136840 Mallotus philippensis (Lam.) Mll.Arg. Yumiko Baba, Kittiphong Kertsawang, Carmen Puglisi, Michele Rodda, Saroj Ruchisansakun, Prachaya Srisanga, Thant Shin, Yo El 103659
91. 138443 Mallotus philippensis (Lam.) Mll.Arg. K. Inthamma 1719
92. 137702 Mallotus philippensis (Lam.) Mll.Arg. K. Inthamma 1286
93. 138501 Mallotus philippensis (Lam.) Mll.Arg. K. Inthamma 1777

ปิด

QR code