ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 7046
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Lithocarpus sootepensis (Craib) A.Camus
Family name

ชื่อวงศ์

FAGACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Nanakorn et al. 7046
Collected date

วันที่เก็บ

10 Aug 1996
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

K. Kriegel
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

21    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 62 Lithocarpus sootepensis (Craib) A.Camus W. Nanakorn et al. 062
2. 1841 Lithocarpus sootepensis (Craib) A.Camus W. Nanakorn et al. 1841
3. 3992 Lithocarpus sootepensis (Craib) A.Camus W. Nanakorn et al. 3992
4. 7005 Lithocarpus sootepensis (Craib) A.Camus W. Nanakorn et al. 7005
5. 9564 Lithocarpus sootepensis (Craib) A.Camus W. Nanakorn et al. 9564
6. 9953 Lithocarpus sootepensis (Craib) A.Camus W. Nanakorn et al. 9953
7. 11307 Lithocarpus sootepensis (Craib) A.Camus Y. Lenkham s.n.
8. 50714 Lithocarpus sootepensis (Craib) A.Camus L. Kamkom 02013
9. 104416 Lithocarpus sootepensis (Craib) A.Camus T. Khambai 439
10. 104418 Lithocarpus sootepensis (Craib) A.Camus T. Khambai 441
11. 104422 Lithocarpus sootepensis (Craib) A.Camus T. Khambai 445
12. 104423 Lithocarpus sootepensis (Craib) A.Camus T. Khambai 446
13. 104446 Lithocarpus sootepensis (Craib) A.Camus T. Khambai 469
14. 105303 Lithocarpus sootepensis (Craib) A.Camus T. Khambai 126
15. 105335 Lithocarpus sootepensis (Craib) A.Camus T. Khambai 241
16. 105336 Lithocarpus sootepensis (Craib) A.Camus T. Khambai 242
17. 105337 Lithocarpus sootepensis (Craib) A.Camus T. Khambai 243
18. 105338 Lithocarpus sootepensis (Craib) A.Camus T. Khambai 244
19. 105339 Lithocarpus sootepensis (Craib) A.Camus T. Khambai 245
20. 105347 Lithocarpus sootepensis (Craib) A.Camus T. Khambai 255
21. 105395 Lithocarpus sootepensis (Craib) A.Camus T. Khambai 361

ปิด

QR code