ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 67759
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Phyllanthus sp.
Family name

ชื่อวงศ์

PHYLLANTHACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

M. Norsaengsri 5817
Collected date

วันที่เก็บ

27 Jul 2009
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Shrub up to 1 m high. Flower red. Salty soils.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Roi Et, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

128
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

186    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 2536 Phyllanthus sp. W. Nanakorn et al. 2536
2. 9644 Phyllanthus sp. W. Nanakorn et al. 9644
3. 11886 Phyllanthus sp. S. Sasrirat 91
4. 16265 Phyllanthus sp. P. Srisanga 1122
5. 20378 Phyllanthus sp. P. Thongson 123
6. 21478 Phyllanthus sp. M. Norsaengsri 1723
7. 25481 Phyllanthus sp. M. Norsaengsri 299
8. 27753 Phyllanthus sp. C. Maknoi 939
9. 28476 Phyllanthus sp. Y. Ochiai & S. Yokoyama 240805-8
10. 29691 Phyllanthus sp. C. Maknoi 970
11. 29855 Phyllanthus sp. C. Maknoi 1448
12. 30188 Phyllanthus sp. Y. Ochiai & S. Yokoyama 07-1-2-52B
13. 30280 Phyllanthus sp. C. Maknoi, N. Thepwang & P. Pinnak 1235
14. 31001 Phyllanthus sp. K. Kertsawang 707
15. 35772 Phyllanthus sp. C. Maknoi 1704
16. 35919 Phyllanthus sp. Jatupol K. 08-260
17. 38251 Phyllanthus sp. P. Wessumritt 217
18. 41173 Phyllanthus sp. M. Norsaengsri 5876
19. 41177 Phyllanthus sp. M. Norsaengsri 5880
20. 41198 Phyllanthus sp. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 5587
21. 41233 Phyllanthus sp. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 5622
22. 42082 Phyllanthus sp. Zhou Shi-shuan 1093
23. 42704 Phyllanthus sp. M. Norsaengsri & S. Intamusik 6167
24. 43389 Phyllanthus sp. D. Khrueasan MS576
25. 46235 Phyllanthus sp. M. Norsaengsri 3238
26. 46416 Phyllanthus sp. P. Wessumritt & W. Boonchai 58
27. 46468 Phyllanthus sp. W. Pongamornkul 2543
28. 46825 Phyllanthus sp. M. Tanaros 226
29. 46914 Phyllanthus sp. M. Tanaros 387
30. 47793 Phyllanthus sp. S. Sawangsawat 232
31. 47984 Phyllanthus sp. M. Norsaengsri 7152
32. 48206 Phyllanthus sp. W. Boonprakop & M. Norsaengsri 010
33. 49114 Phyllanthus sp. S. Watthana 3374
34. 50248 Phyllanthus sp. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-52573
35. 50265 Phyllanthus sp. H. Takahashi T-63121
36. 50333 Phyllanthus sp. Staples, G., S. Suddee, B. Bongcheewin 1415
37. 52450 Phyllanthus sp. Yin-Jiantao, Wang Hong, Shi-Xueqiang 1161
38. 52756 Phyllanthus sp. C. Maknoi 2925
39. 53352 Phyllanthus sp. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 8019
40. 53831 Phyllanthus sp. C. Maknoi 3112
41. 54519 Phyllanthus sp. KKU Staff. s.n.
42. 54525 Phyllanthus sp. P. Chantaranothai et al. 108/2003
43. 54935 Phyllanthus sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 1848
44. 55060 Phyllanthus sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8362
45. 55080 Phyllanthus sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8382
46. 58505 Phyllanthus sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9540
47. 58575 Phyllanthus sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9610
48. 62686 Phyllanthus sp. P. Wessumritt & S. Sawangsawat 21
49. 62329 Phyllanthus sp. Romklao Botanical Garden 0616/2555
50. 62469 Phyllanthus sp. Romklao Botanical Garden 0409/2555
51. 63912 Phyllanthus sp. M. Norsaengsri, C. Lakoet & N. Tathana 9930
52. 64351 Phyllanthus sp. W. Pongamornkul 2900
53. 64361 Phyllanthus sp. W. Pongamornkul 2910
54. 64384 Phyllanthus sp. W. Pongamornkul 2933
55. 65725 Phyllanthus sp. M. Norsaengsri 10217
56. 66205 Phyllanthus sp. W. Pongamornkul 3243
57. 66752 Phyllanthus sp. C. Maknoi 4246
58. 67101 Phyllanthus sp. W. Pongamornkul 3683
59. 67236 Phyllanthus sp. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 750
60. 67543 Phyllanthus sp. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 809
61. 67558 Phyllanthus sp. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 825
62. 67566 Phyllanthus sp. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 833
63. 67329 Phyllanthus sp. M. Norsaengsri & R. Insea 8153
64. 67370 Phyllanthus sp. M. Norsaengsri & R. Insea 8193
65. 67622 Phyllanthus sp. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 889
66. 67626 Phyllanthus sp. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 893
67. 67921 Phyllanthus sp. M. Norsaengsri 10601
68. 70199 Phyllanthus sp. P. Wessumrit & S. Sawangsawat 145
69. 70494 Phyllanthus sp. C. Maknoi 3361
70. 71096 Phyllanthus sp. S. Watthana 3809
71. 73007 Phyllanthus sp. M. Norsaengsri 10788
72. 73040 Phyllanthus sp. M. Norsaengsri 11207
73. 74208 Phyllanthus sp. Zhou-Shishun 7516
74. 75138 Phyllanthus sp. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2307
75. 75354 Phyllanthus sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095058
76. 75784 Phyllanthus sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094673
77. 75785 Phyllanthus sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094674
78. 75786 Phyllanthus sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094676
79. 77631 Phyllanthus sp. M. Norsaengsri 11555
80. 78974 Phyllanthus sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-170
81. 81256 Phyllanthus sp. C. Maknoi 7438
82. 81914 Phyllanthus sp. M. Norsaengsri 11948
83. 83009 Phyllanthus sp. M. Norsaengsri 12393
84. 83890 Phyllanthus sp. S. Sawangsawat 604
85. 84695 Phyllanthus sp. K. Kertsawang 3476
86. 84862 Phyllanthus sp. S. Watthana & W. La-ongsri 3940
87. 85002 Phyllanthus sp. S. Watthana 3850
88. 85198 Phyllanthus sp. C. Maknoi 7846
89. 85398 Phyllanthus sp. C. Maknoi 8046
90. 86212 Phyllanthus sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-216
91. 86497 Phyllanthus sp. W. Tanming 949
92. 86520 Phyllanthus sp. W. Tanming 972
93. 87037 Phyllanthus sp. C. Glamwaewwong 330/58
94. 88656 Phyllanthus sp. N. Muangyen, W. Khattiyot & S. Suriya 507
95. 88848 Phyllanthus sp. C. Maknoi 8449
96. 88867 Phyllanthus sp. C. Maknoi 8468
97. 89395 Phyllanthus sp. W. Pongamornkul 5495
98. 90421 Phyllanthus sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-343
99. 90446 Phyllanthus sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-368
100. 90496 Phyllanthus sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-418
101. 90508 Phyllanthus sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-430
102. 90939 Phyllanthus sp. David J. Middleton, Chandee Hemrat, Preecha Karaket, Somran Suddee & Pramote Triboun 5952
103. 92627 Phyllanthus sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-018
104. 92675 Phyllanthus sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-066
105. 93396 Phyllanthus sp. Alisa Narai 08
106. 93537 Phyllanthus sp. W. Pongamornkul, M. Wongnak and R. Suksathan 5720
107. 94282 Phyllanthus sp. N. Muangyen 1410
108. 94475 Phyllanthus sp. N. Muangyen 1602
109. 95113 Phyllanthus sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-152
110. 96376 Phyllanthus sp. Mahasarakham University 59
111. 97092 Phyllanthus sp. P. Phaosrichai 476
112. 98166 Phyllanthus sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-046
113. 98341 Phyllanthus sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-221
114. 98364 Phyllanthus sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-244
115. 98431 Phyllanthus sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-311
116. 100878 Phyllanthus sp. P. Phaosrichai 603
117. 101797 Phyllanthus sp. P. Panyadee & W. Pongamornkul 103
118. 103546 Phyllanthus sp. Kasan and Sarayut 007
119. 105326 Phyllanthus sp. T. Khambai 232
120. 105629 Phyllanthus sp. C. Maknoi 7057
121. 107437 Phyllanthus sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-206
122. 108468 Phyllanthus sp. T. Choopan et al. 2018-78
123. 108537 Phyllanthus sp. T. Choopan et al. 2017-180
124. 108539 Phyllanthus sp. T. Choopan et al. 2017-18
125. 111281 Phyllanthus sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-229
126. 113352 Phyllanthus sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-53
127. 112687 Phyllanthus sp. N. Muangyen 2174
128. 113098 Phyllanthus sp. W. Pongamornkul, W. Khattiyot and N. Phookaphin 6703
129. 114672 Phyllanthus sp. Thitiporn Pingyot 195
130. 116235 Phyllanthus sp. W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen and Warinthorn Katiyot 6887
131. 116486 Phyllanthus sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-110
132. 117064 Phyllanthus sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-257
133. 117515 Phyllanthus sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sittisuk 1607
134. 117550 Phyllanthus sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sittisuk 1642
135. 118901 Phyllanthus sp. K. Inthamma 479
136. 120509 Phyllanthus sp. W. Tanming SP15
137. 121684 Phyllanthus sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong & S. Sittisuk 1745
138. 122574 Phyllanthus sp. W. Thammarong, S. Rakarcha & M. Tabut 1534
139. 123533 Phyllanthus sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-071
140. 123728 Phyllanthus sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-265
141. 123778 Phyllanthus sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-315
142. 123848 Phyllanthus sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-385
143. 124595 Phyllanthus sp. N. Muangyen 3172
144. 124737 Phyllanthus sp. N. Muangyen 3314
145. 125001 Phyllanthus sp. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan & M. Tabut 623
146. 127244 Phyllanthus sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sittisuk & U. Thongnak 1879
147. 128073 Phyllanthus sp. K. Inthamma 926
148. 128266 Phyllanthus sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2067
149. 128423 Phyllanthus sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2224
150. 128522 Phyllanthus sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2323
151. 128603 Phyllanthus sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2043
152. 128749 Phyllanthus sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2189
153. 128893 Phyllanthus sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2332
154. 128981 Phyllanthus sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2420
155. 129378 Phyllanthus sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4236
156. 129439 Phyllanthus sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4297
157. 129516 Phyllanthus sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4374
158. 130251 Phyllanthus sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2427
159. 130483 Phyllanthus sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak & M. Tabut 2624
160. 132392 Phyllanthus sp. W. Pongamornkul 7234
161. 132488 Phyllanthus sp. W. Pongamornkul 7330
162. 132839 Phyllanthus sp. W. Pongamornkul 7607
163. 133602 Phyllanthus sp. Natdanai Pan-in V 387
164. 133536 Phyllanthus sp. Natdanai Pan-in V 321
165. 133775 Phyllanthus sp. W. Pongamornkul 7671
166. 134315 Phyllanthus sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong, S. Sitthisuk, M. Tabut 2665
167. 135158 Phyllanthus sp. W. Thammarong, W. Tanming, N. Sutjaritjai, S. Yokyo, K. Sompong 3324
168. 135724 Phyllanthus sp. W. Pongamornkul 7692
169. 135749 Phyllanthus sp. W. Pongamornkul 7717
170. 135891 Phyllanthus sp. W. Pongamornkul 7859
171. 136060 Phyllanthus sp. W. Pongamornkul 8022
172. 136106 Phyllanthus sp. W. Pongamornkul, P. Srisanga, P. Panyadee VN2 20
173. 136121 Phyllanthus sp. W. Pongamornkul, P. Srisanga, P. Panyadee VN2 35
174. 136122 Phyllanthus sp. W. Pongamornkul, P. Srisanga, P. Panyadee VN2 36
175. 136134 Phyllanthus sp. W. Pongamornkul, P. Srisanga, P. Panyadee VN2 48
176. 136187 Phyllanthus sp. W. Pongamornkul, P. Srisanga, P. Panyadee VN2 101
177. 136598 Phyllanthus sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3623
178. 137558 Phyllanthus sp. K. Inthamma 1142
179. 137831 Phyllanthus sp. K. Inthamma 1415
180. 138161 Phyllanthus sp. P. Phaosrichai, N. Sutjaritjai, S. Sitthisuk, U. Thongnak 3055
181. 138188 Phyllanthus sp. P. Phaosrichai, N. Sutjaritjai, S. Sitthisuk, U. Thongnak 3082
182. 138250 Phyllanthus sp. K. Inthamma 1526
183. 138770 Phyllanthus sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3649
184. 140667 Phyllanthus sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Deliver Htwe, Win Win Nwe - 100287
185. 140885 Phyllanthus sp. W. Pongamornkul - 8049
186. 141055 Phyllanthus sp. W. Pongamornkul - 8220

ปิด

QR code