ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 67791
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cyperus iria L.
Family name

ชื่อวงศ์

CYPERACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

M. Norsaengsri 5849
Collected date

วันที่เก็บ

27 Jul 2009
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Woranat Thammarong
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Sedge in salty soils.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Udon Thani, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

132.9
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

40    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 1079 Cyperus iria L. W. Nanakorn et al. 1079
2. 1080 Cyperus iria L. M. Norsaengsri 498
3. 3753 Cyperus iria L. W. Nanakorn et al. 3753
4. 4064 Cyperus iria L. W. Nanakorn et al. 4064
5. 4998 Cyperus iria L. W. Nanakorn et al. 4998
6. 5038 Cyperus iria L. W. Nanakorn et al. 5038
7. 32532 Cyperus iria L. S. Okunomiya, H. Takahashi et al. FOK-068140
8. 34755 Cyperus iria L. M. Norsaengsri & K. Wangwasit 3122
9. 41163 Cyperus iria L. M. Norsaengsri 5866
10. 47413 Cyperus iria L. M. Norsaengsri 469
11. 47881 Cyperus iria L. M. Norsaengsri 7049
12. 48043 Cyperus iria L. M. Norsaengsri 7211
13. 49055 Cyperus iria L. Hiroshige Koyama T- 61263
14. 56094 Cyperus iria L. M. Norsaengsri & N. Tathana 8864
15. 56202 Cyperus iria L. M. Norsaengsri 5773
16. 57586 Cyperus iria L. K. Kong-ied 34
17. 58416 Cyperus iria L. M. Norsaengsri & N. Tathana 9451
18. 58276 Cyperus iria L. M. Norsaengsri & N. Tathana 8821
19. 58570 Cyperus iria L. M. Norsaengsri & N. Tathana 9605
20. 58599 Cyperus iria L. M. Norsaengsri & N. Tathana 9634
21. 58621 Cyperus iria L. M. Norsaengsri & N. Tathana 9656
22. 60155 Cyperus iria L. M. Norsaengsri 5944
23. 60187 Cyperus iria L. M. Norsaengsri 6022
24. 64818 Cyperus iria L. T. Matsumoto et al. FOK-058304
25. 67969 Cyperus iria L. C. Lakoet 0350
26. 70914 Cyperus iria L. M. Norsaengsri, W. Boonprakop 5725
27. 72195 Cyperus iria L. Srisuk, T. 339
28. 79202 Cyperus iria L. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-397
29. 84535 Cyperus iria L. K. Kertsawang 3387
30. 86835 Cyperus iria L. C. Glamwaewwong 129/58
31. 87276 Cyperus iria L. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-118
32. 93719 Cyperus iria L. K. Kertsawang 3638
33. 116224 Cyperus iria L. W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen and Warinthorn Katiyot 6876
34. 123088 Cyperus iria L. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-82
35. 125072 Cyperus iria L. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan & M. Tabut 694
36. 125218 Cyperus iria L. W. Thammarong, S. Rakarcha & M. Tabut 1633
37. 127093 Cyperus iria L. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot & U. Thongnak 1824
38. 128874 Cyperus iria L. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2313
39. 130153 Cyperus iria L. N. Muangyen 3803
40. 136797 Cyperus iria L. Yumiko Baba, Kittiphong Kertsawang, Cameron Kilgour, Carmen Puglisi, Michele Rodda, Prachaya Srisanga, Thant Shin, Phyu Phyu Hnin 103009

ปิด

QR code