ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 67826
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Ficus auriculata Lour.
Family name

ชื่อวงศ์

Moraceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

M. Norsaengsri 10506
Collected date

วันที่เก็บ

19 Aug 2013
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Tree ca. 12 m high. Ripe figs orangish green. Along stream.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Mae Hong Son, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

512
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

69    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 289 Ficus auriculata Lour. W. Nanakorn et al. 289
2. 290 Ficus auriculata Lour. W. Nanakorn et al. 290
3. 461 Ficus auriculata Lour. W. Nanakorn et al. 461
4. 782 Ficus auriculata Lour. W. Nanakorn et al. 782
5. 5439 Ficus auriculata Lour. W. Nanakorn et al. 5439
6. 6155 Ficus auriculata Lour. W. Nanakorn et al. 6155
7. 6199 Ficus auriculata Lour. W. Nanakorn et al. 6199
8. 6549 Ficus auriculata Lour. W. Nanakorn et al. 6549
9. 8319 Ficus auriculata Lour. W. Nanakorn et al. 8319
10. 8794 Ficus auriculata Lour. W. Nanakorn et al. 8794
11. 10316 Ficus auriculata Lour. P. Srisanga, C. Puff 1
12. 11660 Ficus auriculata Lour. P. Srisanga 248
13. 19857 Ficus auriculata Lour. S. Watthana 1157
14. 29515 Ficus auriculata Lour. C. Glamwaewwong 1339
15. 29867 Ficus auriculata Lour. C. Maknoi 1460
16. 30182 Ficus auriculata Lour. Y. Ochiai, S. Yokoyama 07-1-2 46
17. 30787 Ficus auriculata Lour. J.F. Maxwell 06 1017
18. 33408 Ficus auriculata Lour. Jatupol K. 08 189
19. 34977 Ficus auriculata Lour. W. Pongamornkul 1781
20. 41131 Ficus auriculata Lour. Jatupol K. 09 485
21. 43474 Ficus auriculata Lour. D. Khrueasan MS 13
22. 43532 Ficus auriculata Lour. S. Gardner, P. Sidisunthon ST 1680
23. 44969 Ficus auriculata Lour. Piyawan Winichainan HN 1174
24. 48064 Ficus auriculata Lour. M. Norsaengsri, N. Tathana 7233
25. 48673 Ficus auriculata Lour. M. Norsaengsri, N. Tathana 7424
26. 50957 Ficus auriculata Lour. S. Watthana 3690
27. 51585 Ficus auriculata Lour. W. La-ongsri, N. Romkham 1258
28. 51683 Ficus auriculata Lour. W. La-ongsri, N. Romkham 1358
29. 52729 Ficus auriculata Lour. C. Maknoi 2898
30. 53735 Ficus auriculata Lour. C. Maknoi 3016
31. 54376 Ficus auriculata Lour. T. Yingkhachorn 54
32. 55681 Ficus auriculata Lour. M. Norsaengsri, N. Tathana 8481
33. 56112 Ficus auriculata Lour. M. Norsaengsri, N. Tathana 8882
34. 57076 Ficus auriculata Lour. M. Norsaengsri, N. Tathana 9355
35. 59930 Ficus auriculata Lour. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha 2087
36. 61679 Ficus auriculata Lour. Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga, Myint Myint San, Ling Shein Man, Law Shein 86861
37. 64130 Ficus auriculata Lour. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha 2532
38. 64131 Ficus auriculata Lour. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha 2533
39. 66993 Ficus auriculata Lour. W. Pongamornkul 3575
40. 68801 Ficus auriculata Lour. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Mang, Law Shine 89626
41. 68758 Ficus auriculata Lour. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Mang, Law Shine 89576
42. 70108 Ficus auriculata Lour. W. Pongamornkul 3728
43. 73702 Ficus auriculata Lour. W. Pongamornkul 4112
44. 73989 Ficus auriculata Lour. K. Khwan 81
45. 75035 Ficus auriculata Lour. M. Norsaengsri 11080
46. 80019 Ficus auriculata Lour. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG), Robert Unwin (E), Michele Rodda (SING), Eric Schuettoelz (US), Tin Tin Mu, Ling Shein Mang 97909
47. 81883 Ficus auriculata Lour. M. Norsaengsri 11917
48. 83065 Ficus auriculata Lour. M. Norsaengsri 12449
49. 88045 Ficus auriculata Lour. C. Maknoi 7731
50. 89096 Ficus auriculata Lour. N. Muangyen 687
51. 90715 Ficus auriculata Lour. N. Muangyen 977
52. 94526 Ficus auriculata Lour. N. Muangyen 1653
53. 95306 Ficus auriculata Lour. W. La-ongsri, P. Punyachan, T. Pingyot, S. Satatha 4118
54. 95528 Ficus auriculata Lour. N. Muangyen 1725
55. 98531 Ficus auriculata Lour. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8 8
56. 101761 Ficus auriculata Lour. P. Panyadee, W. Pongamornkul 49
57. 103723 Ficus auriculata Lour. Tetsukazu Yahara, Nooreiasimahdinee Binti Nordin, Yun Chanborey, Sarah Yuliana, Nootjaree Tathana, Truong Quang Cuong 2 57
58. 107577 Ficus auriculata Lour. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee, P. Panyadee L11 364
59. 110843 Ficus auriculata Lour. N. Muangyen 2057
60. 115325 Ficus auriculata Lour. W. Thammarong, W. Khattiyot, S. Rakarcha, M. Tabut 860
61. 118713 Ficus auriculata Lour. N. Boonruang 62
62. 121169 Ficus auriculata Lour. N. Muangyen 3151
63. 121476 Ficus auriculata Lour. W. Thammarong, W. Khattiyot, M. Tabut 1096
64. 123920 Ficus auriculata Lour. W. La-ongsri, N. Boonruang, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha 5842
65. 125711 Ficus auriculata Lour. K. Punchay 542
66. 130758 Ficus auriculata Lour. W. Thammarong, S. Rakarcha, W. Khattiyot, K. Sompong 2804
67. 134561 Ficus auriculata Lour. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, C. Duangdang, M. Tabut 3196
68. 139671 Ficus auriculata Lour. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, C. Duangdang, M. Tabut 3913
69. 140607 Ficus auriculata Lour. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Deliver Htwe, Win Win Nwe 100068

ปิด

QR code