ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 68055
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Mallotus sp.
Family name

ชื่อวงศ์

Euphorbiaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

P. Thongson, W. Boonprakop 321
Collected date

วันที่เก็บ

15 Nov 2010
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Shrub ca. 5 m high. Fruits creamy.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chaiyaphum, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

565.2
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

138    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 5219 Mallotus sp. W. Nanakorn et al. 5219
2. 5220 Mallotus sp. W. Nanakorn et al. 5220
3. 5424 Mallotus sp. W. Nanakorn et al. 5424
4. 5498 Mallotus sp. W. Nanakorn et al. 5498
5. 8353 Mallotus sp. W. Nanakorn et al. 8353
6. 9640 Mallotus sp. W. Nanakorn et al. 9640
7. 11885 Mallotus sp. S. Sasrirat 90
8. 11889 Mallotus sp. S. Sasrirat 94
9. 20435 Mallotus sp. P. Thongson 180
10. 22624 Mallotus sp. W. Pongamornkul 8488
11. 25785 Mallotus sp. C. Maknoi, R. Pongsattayapiphat 322
12. 36580 Mallotus sp. C. Maknoi 1900
13. 37854 Mallotus sp. M. Norsaengsri 3818
14. 39914 Mallotus sp. M. Norsaengsri 5021
15. 42192 Mallotus sp. Zhou-Shishun 3897
16. 42857 Mallotus sp. C. Maknoi, M. Tanaros 3432
17. 45118 Mallotus sp. M. Tanaros 520
18. 45348 Mallotus sp. C. Maknoi 3541
19. 45850 Mallotus sp. C. Maknoi 3666
20. 46415 Mallotus sp. P. Wessumritt, W. Boonchai 26
21. 47178 Mallotus sp. Chusie KY 348
22. 48127 Mallotus sp. W. Boonprakop 136
23. 51118 Mallotus sp. W. Pongamornkul 2724
24. 51119 Mallotus sp. W. Pongamornkul 2725
25. 51575 Mallotus sp. W. La-ongsri, N. Romkham 1248
26. 51598 Mallotus sp. W. La-ongsri, N. Romkham 1271
27. 51649 Mallotus sp. W. La-ongsri, N. Romkham 1322
28. 52903 Mallotus sp. Yin-Jiangtao 1730
29. 53249 Mallotus sp. M. Norsaengsri, N, Tathana, C. Lakoet 7717
30. 53303 Mallotus sp. M. Norsaengsri, N, Tathana, C. Lakoet 7969
31. 53355 Mallotus sp. M. Norsaengsri, N, Tathana, C. Lakoet 8022
32. 53396 Mallotus sp. M. Norsaengsri, N, Tathana, C. Lakoet 8073
33. 53495 Mallotus sp. Yin-Jiantao, Shi-Xueqiang, Cheng Xiao 1518
34. 58618 Mallotus sp. M. Norsaengsri, N. Tathana 9653
35. 58653 Mallotus sp. M. Norsaengsri, N. Tathana 9688
36. 62914 Mallotus sp. C. Lakoet 251
37. 63524 Mallotus sp. M. Norsaengsri, P. Thongson 6576
38. 63530 Mallotus sp. M. Norsaengsri, P. Thongson 6582
39. 65512 Mallotus sp. K. Srithi 695
40. 65520 Mallotus sp. K. Srithi 695
41. 65760 Mallotus sp. M. Norsaengsri 10252
42. 65813 Mallotus sp. M. Norsaengsri, S. Boonwong 10307
43. 66174 Mallotus sp. W. Pongamornkul 3208
44. 67181 Mallotus sp. Jatupol K., C. Maknoi, Warintorn K. 694
45. 67183 Mallotus sp. Jatupol K., C. Maknoi, Warintorn K. 696
46. 67220 Mallotus sp. Jatupol K., C. Maknoi, Warintorn K. 734
47. 67291 Mallotus sp. M. Norsaengsri, R. Insea 8113
48. 67354 Mallotus sp. M. Norsaengsri, R. Insea 8177
49. 67562 Mallotus sp. Jatupol K., C. Maknoi, Warintorn K. 829
50. 73358 Mallotus sp. C. Lakoet 516
51. 75071 Mallotus sp. M. Norsaengsri 11119
52. 75635 Mallotus sp. W. Tanming 523
53. 75637 Mallotus sp. W. Tanming 525
54. 80668 Mallotus sp. W. Pongamornkul 4525
55. 83214 Mallotus sp. W. Pongamornkul 4749
56. 83801 Mallotus sp. P. Phaosrichai 187
57. 85137 Mallotus sp. P. Phaosrichai 246
58. 85557 Mallotus sp. C. Maknoi 8256
59. 85841 Mallotus sp. M. Norsaengsri 12494
60. 86048 Mallotus sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L3 52
61. 86222 Mallotus sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L3 226
62. 86708 Mallotus sp. W. Tanming 1003
63. 87039 Mallotus sp. C. Glamwaewwong 58 332
64. 88442 Mallotus sp. N. Muangyen 294
65. 89706 Mallotus sp. W. Pongamornkul 5692
66. 90213 Mallotus sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L5 136
67. 93610 Mallotus sp. W. Pongamornkul, M. Wongnak, R. Suksathan 5793
68. 95123 Mallotus sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat, S. Soulinnaphou L6 162
69. 95160 Mallotus sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat, S. Soulinnaphou L6 199
70. 95212 Mallotus sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat, S. Soulinnaphou L6 251
71. 95219 Mallotus sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat, S. Soulinnaphou L6 258
72. 98677 Mallotus sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8 154
73. 98886 Mallotus sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8 363
74. 100692 Mallotus sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6 295
75. 100734 Mallotus sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6 337
76. 100735 Mallotus sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6 338
77. 106822 Mallotus sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, P. Panyachan 542
78. 106985 Mallotus sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, P. Panyachan 696
79. 111083 Mallotus sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen, W. Khattiyot L9 32
80. 111084 Mallotus sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen, W. Khattiyot L9 33
81. 111086 Mallotus sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen, W. Khattiyot L9 34
82. 111222 Mallotus sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen, W. Khattiyot L9 170
83. 111358 Mallotus sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen, W. Khattiyot L9 306
84. 112993 Mallotus sp. W. Pongamornkul, P. Srisanga V1 25
85. 112994 Mallotus sp. W. Pongamornkul, P. Srisanga V1 26
86. 112997 Mallotus sp. W. Pongamornkul, P. Srisanga V1 29
87. 113255 Mallotus sp. P. Srisanga, P. Panyachan, S. Sitthisuk, S. Wongwan 3948
88. 113497 Mallotus sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12 198
89. 113739 Mallotus sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12 440
90. 113804 Mallotus sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13 54
91. 115097 Mallotus sp. W. Thammarong, W. Khattiyot, S. Rak-archa 632
92. 115757 Mallotus sp. K. Wangwasit 180322 7
93. 116553 Mallotus sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15 177
94. 116564 Mallotus sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15 188
95. 116794 Mallotus sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15 417
96. 117757 Mallotus sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha, K. Intamma L17 127
97. 117776 Mallotus sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha, K. Intamma L17 146
98. 118171 Mallotus sp. N. Pan-in 131
99. 119011 Mallotus sp. K. Inthamma 598
100. 122886 Mallotus sp. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang, N. Tathana L14 356
101. 127259 Mallotus sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak 1894
102. 127503 Mallotus sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak 2003
103. 127504 Mallotus sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak 2004
104. 128072 Mallotus sp. K. Inthamma 925
105. 129386 Mallotus sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4244
106. 129579 Mallotus sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4437
107. 129601 Mallotus sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4459
108. 130864 Mallotus sp. Suchada Wongpakam, Wasana Kamkuan 9
109. 130999 Mallotus sp. S. Rakarcha, M. Tabut, W. Oummad, C. Duangdang 1272
110. 131550 Mallotus sp. Chusie Trisonthi BD 215
111. 132066 Mallotus sp. W. Thammarong, W. Tanming, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 2875
112. 132265 Mallotus sp. W. Pongamornkul 7357
113. 132686 Mallotus sp. Anchalee Nuammee 564
114. 134059 Mallotus sp. P. Srisanga, C. Maknoi, P. Tatiya, S. Suriya 3524
115. 135133 Mallotus sp. W. Thammarong, W. Tanming, N. Sutjaritjai, S. Yokyo, K. Sompong 3299
116. 135134 Mallotus sp. W. Thammarong, W. Tanming, N. Sutjaritjai, S. Yokyo, K. Sompong 3300
117. 135216 Mallotus sp. W. Thammarong, W. Tanming, N. Sutjaritjai, S. Yokyo, K. Sompong 3382
118. 135218 Mallotus sp. W. Thammarong, W. Tanming, N. Sutjaritjai, S. Yokyo, K. Sompong 3384
119. 135770 Mallotus sp. W. Pongamornkul 7738
120. 135856 Mallotus sp. W. Pongamornkul 7824
121. 136001 Mallotus sp. W. Pongamornkul 7963
122. 136020 Mallotus sp. W. Pongamornkul 7982
123. 136148 Mallotus sp. W. Pongamornkul, P. Srisanga, P. Panyadee VN2 62
124. 136299 Mallotus sp. R. Kantasrila, W. Thammarong, S. Rakarcha, A. Nuammee, M. Tabut 218
125. 136313 Mallotus sp. R. Kantasrila, W. Thammarong, S. Rakarcha, A. Nuammee, M. Tabut 232
126. 137920 Mallotus sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak, M. Tabut 2814
127. 137961 Mallotus sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak, M. Tabut 2855
128. 138242 Mallotus sp. K. Inthamma 1518
129. 138774 Mallotus sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3653
130. 138844 Mallotus sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3723
131. 138849 Mallotus sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3728
132. 138851 Mallotus sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3730
133. 138918 Mallotus sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, C. Doungdang, M. Tabut 3797
134. 139118 Mallotus sp. P. Panyadee, R. Kantasrila, W. Rujichaipimon, M. Tabut 429
135. 142060 Mallotus sp. W. Pongamornkul 8560
136. 142373 Mallotus sp. W. Pongamornkul 8674
137. 142387 Mallotus sp. W. Pongamornkul 8688
138. 142863 Mallotus sp. C. Maknoi et al. 5838

ปิด

QR code