ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 68291
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Lagerstroemia sp.
Family name

ชื่อวงศ์

LYTHRACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Maknoi 4395
Collected date

วันที่เก็บ

12 Jul 2011
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Tree ca. 5 m tall; fruits green.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Phitsanulok, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

92    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 11709 Lagerstroemia sp. W. Pongamornkul 258
2. 12820 Lagerstroemia sp. W. Nanakorn et al. 12820
3. 18943 Lagerstroemia sp. W. Nanakorn et al. 18943
4. 20243 Lagerstroemia sp. M. Norsaengsri 1302
5. 20308 Lagerstroemia sp. M. Norsaengsri 1367
6. 27907 Lagerstroemia sp. K. Wangwasit 050616-4
7. 27911 Lagerstroemia sp. K. Wangwasit 050616-8
8. 29014 Lagerstroemia sp. S. Suddee et al. 2579
9. 31692 Lagerstroemia sp. C. Maknoi 1650
10. 34487 Lagerstroemia sp. Warintorn K. 08-318
11. 34515 Lagerstroemia sp. Warintorn K. 08-346
12. 35413 Lagerstroemia sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8231
13. 35416 Lagerstroemia sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8234
14. 35788 Lagerstroemia sp. C. Maknoi 1720
15. 36254 Lagerstroemia sp. M. Norsaengsri & C. Lakoet 3039
16. 36921 Lagerstroemia sp. P. Srisanga with C. Maknoi & P. Panyachan 3137
17. 37906 Lagerstroemia sp. M. Norsaengsri 3943
18. 39724 Lagerstroemia sp. M. Norsaengsri 4831
19. 42923 Lagerstroemia sp. C. Maknoi & M. Tanaros 3498
20. 45082 Lagerstroemia sp. M. Tanaros 484
21. 45845 Lagerstroemia sp. C. Maknoi 3661
22. 45866 Lagerstroemia sp. C. Maknoi 3682
23. 45896 Lagerstroemia sp. C. Maknoi 3809
24. 45910 Lagerstroemia sp. C. Maknoi 3823
25. 45936 Lagerstroemia sp. C. Maknoi 3850
26. 45938 Lagerstroemia sp. C. Maknoi 3853
27. 46032 Lagerstroemia sp. C. Maknoi 3727
28. 46033 Lagerstroemia sp. C. Maknoi 3728
29. 46036 Lagerstroemia sp. C. Maknoi 3731
30. 47909 Lagerstroemia sp. M. Norsaengsri 7077
31. 48027 Lagerstroemia sp. M. Norsaengsri 7195
32. 48593 Lagerstroemia sp. M. Norsaengsri 7344
33. 48749 Lagerstroemia sp. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-38650
34. 50081 Lagerstroemia sp. Tatemi Shimizu, Hideo Toyokuni, Hiroshige Koyama, Tetsukazu Yahara & Chawalit Niyomdham T-26143
35. 50666 Lagerstroemia sp. S. Sawangsawat 221
36. 50760 Lagerstroemia sp. L. Kamkom 8006
37. 54430 Lagerstroemia sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 6867
38. 54443 Lagerstroemia sp. M. Norsaengsri & P. Thongson 6888
39. 55794 Lagerstroemia sp. M. Norsaengsri 5507
40. 55894 Lagerstroemia sp. S. Porntrai 26
41. 56933 Lagerstroemia sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9243
42. 57101 Lagerstroemia sp. M. Norsaengsri 9379
43. 57664 Lagerstroemia sp. C. Maknoi 4081
44. 58082 Lagerstroemia sp. M. Norsaengsri, P. Thongson and C. Lakoet 9834
45. 58201 Lagerstroemia sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8733
46. 58398 Lagerstroemia sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9433
47. 58511 Lagerstroemia sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9546
48. 60118 Lagerstroemia sp. M. Norsaengsri 5907
49. 62299 Lagerstroemia sp. Romklao Botanical Garden 0586/2555
50. 64611 Lagerstroemia sp. M. Norsaengsri & P. Thongson 6929
51. 63598 Lagerstroemia sp. M. Norsaengsri & P. Thongson 6674
52. 66127 Lagerstroemia sp. M. Norsaengsri 6829
53. 66618 Lagerstroemia sp. M. Norsaengsri 10463
54. 66621 Lagerstroemia sp. M. Norsaengsri 10466
55. 66663 Lagerstroemia sp. C. Maknoi 4165
56. 66872 Lagerstroemia sp. W. Pongamornkul 3455
57. 67247 Lagerstroemia sp. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 760
58. 68316 Lagerstroemia sp. C. Maknoi 4419
59. 70849 Lagerstroemia sp. Insavai, Keooudone, Somdy, Kittisack & Lee VEU et al. 062
60. 70850 Lagerstroemia sp. Insavai, Keooudone, Somdy, Kittisack & Lee VEU et al. 063
61. 71478 Lagerstroemia sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri & Jatupol K. 1015
62. 71489 Lagerstroemia sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri & Jatupol K. 1026
63. 72102 Lagerstroemia sp. W. Pongamornkul 03982
64. 73149 Lagerstroemia sp. M. Norsaengsri 11319
65. 74745 Lagerstroemia sp. W. Pongamornkul 04219
66. 75062 Lagerstroemia sp. M. Norsaengsri 11108
67. 75067 Lagerstroemia sp. M. Norsaengsri 11115
68. 77904 Lagerstroemia sp. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 11176
69. 77909 Lagerstroemia sp. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 11181
70. 78089 Lagerstroemia sp. W. Pongamornkul 4434
71. 79155 Lagerstroemia sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-350
72. 84318 Lagerstroemia sp. W. Khattiyot 409
73. 85294 Lagerstroemia sp. C. Maknoi 7942
74. 85355 Lagerstroemia sp. C. Maknoi 8003
75. 86152 Lagerstroemia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-156
76. 86153 Lagerstroemia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-157
77. 86183 Lagerstroemia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-187
78. 87090 Lagerstroemia sp. C. Glamwaewwong 384/58
79. 88596 Lagerstroemia sp. N. Muangyen, W. Khattiyot & S. Suriya 447
80. 90448 Lagerstroemia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-370
81. 97123 Lagerstroemia sp. P. Phaosrichai 507
82. 98516 Lagerstroemia sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-396
83. 98593 Lagerstroemia sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-070
84. 104869 Lagerstroemia sp. C. Maknoi 5745
85. 104923 Lagerstroemia sp. C. Maknoi 6080
86. 105064 Lagerstroemia sp. C. Maknoi 6253
87. 105234 Lagerstroemia sp. C. Maknoi 6470
88. 105821 Lagerstroemia sp. Chusie Trisonthi & Kamonnate Srithi TVK001
89. 106280 Lagerstroemia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan & P. Panyajan 735
90. 110116 Lagerstroemia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 989
91. 110846 Lagerstroemia sp. N. Muangyen 2060
92. 110860 Lagerstroemia sp. N. Muangyen 2075

ปิด

QR code