ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 68396
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don
Family name

ชื่อวงศ์

APOCYNACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Maknoi 4499
Collected date

วันที่เก็บ

20 Dec 2011
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Tree ca. 8 m tall; fruits dark brown.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

103    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 267 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don W. Nanakorn et al. 267
2. 561 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don W. Nanakorn et al. 561
3. 3173 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don W. Nanakorn et al. 3173
4. 3725 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don W. Nanakorn et al. 3725
5. 5318 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don W. Nanakorn et al. 5318
6. 8958 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don W. Nanakorn et al. 8958
7. 9119 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don W. Nanakorn et al. 9119
8. 9305 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don W. Nanakorn et al. 9305
9. 10825 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don S. Watthana 89
10. 9649 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don W. Nanakorn et al. 9649
11. 10984 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don W. Pongamornkul 66
12. 14125 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don S. Watthana 276
13. 14049 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don P. Srisanga & S. Watthana 715
14. 16017 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don P. Suksathan & David J. Middleton 1896
15. 22809 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don C. Glamwaewwong 170
16. 27511 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don C. Maknoi 698
17. 27216 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don P. Suksathan 3869
18. 27608 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don C. Maknoi 795
19. 29473 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don C. Glamwaewwong 1325
20. 32164 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don J.F. Maxwell 06-161
21. 32840 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don N. Muangyen 156
22. 34249 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don W. Pongamornkul 1607
23. 35422 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8241
24. 37216 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don C. Maknoi 2098
25. 37569 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don J.F. Maxwell 06-390
26. 39727 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don M. Norsaengsri 4834
27. 39928 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don M. Norsaengsri 5035
28. 39970 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don M. Norsaengsri 5076
29. 46602 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don M. Norsaengsri 3573
30. 46621 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don M. Norsaengsri 3591
31. 48196 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don W. Boonprakop 0216
32. 52127 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don D.J. Middleton & P. Triboun 4834
33. 53771 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don C. Maknoi 3052
34. 55493 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don P. Chantaranothai et al. 72
35. 55658 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don KKU Staff 10
36. 55660 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don P. Chantaranothai et al. s.n.
37. 58970 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don Li-Jianwu 447
38. 59530 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don Romklao Botanical Garden 0136/2553
39. 59832 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don Romklao Botanical Garden 0223/2554
40. 62458 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don Romklao Botanical Garden 0398/2555
41. 64000 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don S. Sawangsawat 68
42. 63825 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don P. Thongson 10
43. 65898 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don K. Srithi 288
44. 66287 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don W. Pongamornkul 3325
45. 70205 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don P. Wessumrit & S. Sawangsawat 184
46. 72028 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don W. Pongamornkul 03909
47. 72088 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don W. Pongamornkul 03968
48. 73232 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don M. Norsaengsri 11404
49. 74795 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don W. Pongamornkul 04269
50. 76791 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don C. Maknoi 4752
51. 79162 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-357
52. 80168 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man, Law Shine (Forest Department) 097085
53. 82130 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don M. Norsaengsri 12162
54. 84644 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don K. Kertsawang 3425
55. 83887 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don S. Sawangsawat 601
56. 85081 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha & S. Apibanwana 3316
57. 85092 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha & S. Apibanwana 3327
58. 87088 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don C. Glamwaewwong 382/58
59. 90677 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don N. Muangyen 939
60. 90722 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don N. Muangyen 984
61. 90727 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don N. Muangyen 989
62. 91004 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don N. Muangyen 1014
63. 91251 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don S. Sawangsawat 438
64. 92151 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don Khin Myo Htwe 032613
65. 94620 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don W. La-ongsri, P. Punyachan, P. Tatiya & S. Satatha 3989
66. 95260 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don W. La-ongsri, P. Punyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4072
67. 95872 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don N. Muangyen 1828
68. 101181 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don W. Pongamornkul 6202
69. 103860 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don Romklao Botanical Garden 155/50
70. 104585 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don W. Pongamornkul 6362
71. 106948 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 659
72. 109995 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don TLBG 593
73. 110468 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5584
74. 110714 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don N. Muangyen 1921
75. 111360 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-308
76. 112689 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don N. Muangyen 2176
77. 113012 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don W. Pongamornkul, W. Khattiyot and N. Phookaphin 6617
78. 113180 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don P. Srisanga, P. Panyachan, U. Thongnak & S. Wongwan 3874
79. 114323 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4666
80. 114386 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4729
81. 114477 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4822
82. 115782 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don K. Wangwasit 180322-32
83. 116446 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-070
84. 117206 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don N. Muangyen 2473
85. 118849 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don K. Inthamma 427
86. 119025 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don K. Inthamma 613
87. 121145 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don N. Muangyen 3127
88. 124607 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don N. Muangyen 3184
89. 125444 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don S. Rakarcha, W. Thammarong & W. Khattiyot 569
90. 125615 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don N. Muangyen 3695
91. 131280 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don W. La-ongsri, P. Panyachan, C. Duangdang & U. Thongnak 4633
92. 130885 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don S. Rakarcha, M. Tabut, W. Oummad & C. Duangdang 1158
93. 131201 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don W. La-ongsri, P. Tatiya, C. Duangdang & U. Thongnak 4551
94. 131292 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don W. La-ongsri, P. Panyachan, C. Duangdang & U. Thongnak 4645
95. 134797 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don T. Choopan et al. 2020-288
96. 134862 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don T. Choopan et al. 2020-393
97. 135084 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don T. Choopan 2021-146
98. 135094 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don T. Choopan et al. 2021-172
99. 135100 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don T. Choopan et al. 2021-185
100. 137896 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don K. Inthamma 1480
101. 138598 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don K. Inthamma 1859
102. 138721 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don Soraya Jantakun 49
103. 139476 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don T. Choopan et al. 2021-93

ปิด

QR code