ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 68526
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Piper suipigua Buch.-Ham. ex D.Don
Family name

ชื่อวงศ์

PIPERACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2890
Collected date

วันที่เก็บ

1 May 2013
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Chalermpol Suwanphakdee
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Herb ca. 80 cm high in evergreen forest.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Phayao, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

975
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

79    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 676 Piper suipigua Buch.-Ham. ex D.Don W. Nanakorn et al. 676
2. 769 Piper suipigua Buch.-Ham. ex D.Don W. Nanakorn et al. 769
3. 2597 Piper suipigua Buch.-Ham. ex D.Don W. Nanakorn et al. 2597
4. 4722 Piper suipigua Buch.-Ham. ex D.Don W. Nanakorn et al. 4722
5. 7907 Piper suipigua Buch.-Ham. ex D.Don W. Nanakorn et al. 7907
6. 9175 Piper suipigua Buch.-Ham. ex D.Don W. Nanakorn et al. 9175
7. 9334 Piper suipigua Buch.-Ham. ex D.Don W. Nanakorn et al. 9334
8. 14163 Piper suipigua Buch.-Ham. ex D.Don W. Nanakorn et al. 14163
9. 18136 Piper suipigua Buch.-Ham. ex D.Don P. Srisanga 1689
10. 22656 Piper suipigua Buch.-Ham. ex D.Don P. Srisanga & C. Maknoi 2188
11. 29724 Piper suipigua Buch.-Ham. ex D.Don C. Maknoi 1003
12. 30735 Piper suipigua Buch.-Ham. ex D.Don S. Watthana 2428
13. 37491 Piper suipigua Buch.-Ham. ex D.Don J.F. Maxwell 06-308
14. 44884 Piper suipigua Buch.-Ham. ex D.Don W. Jareansup HN1315
15. 44977 Piper suipigua Buch.-Ham. ex D.Don Piyawan Winichainan HN1203
16. 46501 Piper suipigua Buch.-Ham. ex D.Don W. Pongamornkul 2576
17. 47252 Piper suipigua Buch.-Ham. ex D.Don Chusie KY44
18. 50763 Piper suipigua Buch.-Ham. ex D.Don S. Watthana 3488
19. 50810 Piper suipigua Buch.-Ham. ex D.Don S. Watthana 3539
20. 51012 Piper suipigua Buch.-Ham. ex D.Don W. Pongamornkul 2618
21. 56496 Piper suipigua Buch.-Ham. ex D.Don Nobuhito Kuroiwa, Santi Watthana, Mano Tamaragasa, Shigeo Yasuda 051114
22. 57742 Piper suipigua Buch.-Ham. ex D.Don C. Suwanphakdee 348
23. 57813 Piper suipigua Buch.-Ham. ex D.Don C. Suwanphakdee 59
24. 57814 Piper suipigua Buch.-Ham. ex D.Don C. Suwanphakdee 66
25. 57815 Piper suipigua Buch.-Ham. ex D.Don C. Suwanphakdee 84
26. 57816 Piper suipigua Buch.-Ham. ex D.Don C. Suwanphakdee 97
27. 57817 Piper suipigua Buch.-Ham. ex D.Don C. Suwanphakdee 145
28. 57818 Piper suipigua Buch.-Ham. ex D.Don C. Suwanphakdee 157
29. 57819 Piper suipigua Buch.-Ham. ex D.Don C. Suwanphakdee 173
30. 57820 Piper suipigua Buch.-Ham. ex D.Don C. Suwanphakdee 276
31. 57821 Piper suipigua Buch.-Ham. ex D.Don C. Suwanphakdee 320
32. 57822 Piper suipigua Buch.-Ham. ex D.Don C. Suwanphakdee 321
33. 57823 Piper suipigua Buch.-Ham. ex D.Don C. Suwanphakdee 322
34. 57824 Piper suipigua Buch.-Ham. ex D.Don C. Suwanphakdee 338
35. 57825 Piper suipigua Buch.-Ham. ex D.Don C. Suwanphakdee 343
36. 57826 Piper suipigua Buch.-Ham. ex D.Don C. Suwanphakdee 347
37. 58792 Piper suipigua Buch.-Ham. ex D.Don M. Norsaengsri, Chanawee P., N. Kundee, K. Teangnoi, F. Seesoi 9412
38. 59545 Piper suipigua Buch.-Ham. ex D.Don Romklao Botanical Garden 0151/2553
39. 59953 Piper suipigua Buch.-Ham. ex D.Don W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2112
40. 60871 Piper suipigua Buch.-Ham. ex D.Don Ling Shein Man 087263
41. 61061 Piper suipigua Buch.-Ham. ex D.Don Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Myint San, Ling Shein Man & Law Shein 086757
42. 61699 Piper suipigua Buch.-Ham. ex D.Don Ling Shein Man 087041
43. 61790 Piper suipigua Buch.-Ham. ex D.Don Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Myint San, Ling Shein Man & Law Shein 086959
44. 61976 Piper suipigua Buch.-Ham. ex D.Don Ling Shein Man, Ling Kee & Htum Tin 087483
45. 62476 Piper suipigua Buch.-Ham. ex D.Don Romklao Botanical Garden 0416/2555
46. 62742 Piper suipigua Buch.-Ham. ex D.Don W. La-ongsri & M. Norsaengsri 1166
47. 64651 Piper suipigua Buch.-Ham. ex D.Don S. Watthana 3736
48. 66352 Piper suipigua Buch.-Ham. ex D.Don W. Pongamornkul 3392
49. 66439 Piper suipigua Buch.-Ham. ex D.Don W. Pongamornkul 3431
50. 66823 Piper suipigua Buch.-Ham. ex D.Don M. Norsaengsri 10421
51. 68795 Piper suipigua Buch.-Ham. ex D.Don Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089618
52. 68918 Piper suipigua Buch.-Ham. ex D.Don Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089567
53. 69141 Piper suipigua Buch.-Ham. ex D.Don Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Tin Mya Soe, Myint Hlaing, Ling Shein Man & Law Shine 089195
54. 71761 Piper suipigua Buch.-Ham. ex D.Don Sunisa Sangvirotjanaphat, Santi Watthana, Mitsuo Matsumoto, Ling Shein Mang & Law Shien 091213
55. 73667 Piper suipigua Buch.-Ham. ex D.Don W. Pongamornkul 04077
56. 75077 Piper suipigua Buch.-Ham. ex D.Don Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2515
57. 75503 Piper suipigua Buch.-Ham. ex D.Don Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095201
58. 76610 Piper suipigua Buch.-Ham. ex D.Don C. Maknoi 7179
59. 80065 Piper suipigua Buch.-Ham. ex D.Don Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man, Law Shine (Forest Department) 097347
60. 80075 Piper suipigua Buch.-Ham. ex D.Don Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E) & Law Shine (Forest Department) 097001
61. 80088 Piper suipigua Buch.-Ham. ex D.Don Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man, Law Shine (Forest Department) 097543
62. 80097 Piper suipigua Buch.-Ham. ex D.Don Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man, Law Shine (Forest Department) 097290
63. 80672 Piper suipigua Buch.-Ham. ex D.Don W. Pongamornkul 4529
64. 84186 Piper suipigua Buch.-Ham. ex D.Don W. Pongamornkul 4972
65. 88282 Piper suipigua Buch.-Ham. ex D.Don W. Pongamornkul 5288
66. 89486 Piper suipigua Buch.-Ham. ex D.Don W. Pongamornkul 5586
67. 89529 Piper suipigua Buch.-Ham. ex D.Don P. Srisanga & P. Panyachan 3872
68. 89594 Piper suipigua Buch.-Ham. ex D.Don W. Pongamornkul 5613
69. 94463 Piper suipigua Buch.-Ham. ex D.Don N. Muangyen 1590
70. 95990 Piper suipigua Buch.-Ham. ex D.Don P. Phaosrichai 388
71. 101082 Piper suipigua Buch.-Ham. ex D.Don W. Pongamornkul 6103
72. 103658 Piper suipigua Buch.-Ham. ex D.Don Wattana Tanming; Majjedah, Z.; N.H.H. Quynh; S. Sothyroth & Ling, C.Y. 1-13
73. 104158 Piper suipigua Buch.-Ham. ex D.Don S. Kamonnate 779
74. 104605 Piper suipigua Buch.-Ham. ex D.Don W. Pongamornkul 6382
75. 106914 Piper suipigua Buch.-Ham. ex D.Don W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 625
76. 126619 Piper suipigua Buch.-Ham. ex D.Don Henrik Balslev with N. Sutjaritjai, V. Chamchumroon, W. & S. Eiserhardt, P. Sumanon, P. Panyadee, P. Kladwong & B. Pakinamhang 9979
77. 127698 Piper suipigua Buch.-Ham. ex D.Don C. Suwanphakdee 377
78. 127733 Piper suipigua Buch.-Ham. ex D.Don C. Suwanphakdee 495
79. 127743 Piper suipigua Buch.-Ham. ex D.Don C. Suwanphakdee 543

ปิด

QR code