ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 68727
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Thladiantha cordifolia (Bl.) Cogn.
Family name

ชื่อวงศ์

CUCURBITACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

M. Norsaengsri 10638
Collected date

วันที่เก็บ

24 Sep 2013
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Climbing herb. Flowers yellow. By stream bank. Open areas.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Nan, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1338
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

21    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 10631 Thladiantha cordifolia (Bl.) Cogn. P. Srisanga, D.D. Tirvengadum & C. Glamwaewwong 233
2. 12316 Thladiantha cordifolia (Bl.) Cogn. P. Suksathan 1211
3. 37342 Thladiantha cordifolia (Bl.) Cogn. J.F. Maxwell 06-754
4. 40394 Thladiantha cordifolia (Bl.) Cogn. C. Maknoi 2765
5. 40845 Thladiantha cordifolia (Bl.) Cogn. M. Norsaengsri, M. Tanaros, C. Puff 6065
6. 40847 Thladiantha cordifolia (Bl.) Cogn. M. Norsaengsri, M. Tanaros, C. Puff 6067
7. 42228 Thladiantha cordifolia (Bl.) Cogn. Zhou Shi-shun 3209
8. 60356 Thladiantha cordifolia (Bl.) Cogn. Zhou-Shishun 3102
9. 64500 Thladiantha cordifolia (Bl.) Cogn. W. Pongamornkul 3049
10. 66021 Thladiantha cordifolia (Bl.) Cogn. K. Srithi 609
11. 66822 Thladiantha cordifolia (Bl.) Cogn. M. Norsaengsri 10420
12. 68835 Thladiantha cordifolia (Bl.) Cogn. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089661
13. 71569 Thladiantha cordifolia (Bl.) Cogn. W. La-ongsri & W. Kuttiyot 1106
14. 73094 Thladiantha cordifolia (Bl.) Cogn. M. Norsaengsri 11262
15. 75429 Thladiantha cordifolia (Bl.) Cogn. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095077
16. 95106 Thladiantha cordifolia (Bl.) Cogn. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-145
17. 115347 Thladiantha cordifolia (Bl.) Cogn. W. Thammarong, S. Rak-archa, W. Khattiyot & M. Tabut 882
18. 115380 Thladiantha cordifolia (Bl.) Cogn. W. Thammarong, S. Rak-archa, W. Khattiyot & M. Tabut 915
19. 116615 Thladiantha cordifolia (Bl.) Cogn. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-238
20. 130897 Thladiantha cordifolia (Bl.) Cogn. S. Rakarcha, M. Tabut, W. Oummad & C. Duangdang 1170
21. 133741 Thladiantha cordifolia (Bl.) Cogn. W. Pongamornkul, A. Inta, R. Kantasrila 7637

ปิด

QR code