ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 68879
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Amomum sp.
Family name

ชื่อวงศ์

ZINGIBERACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089522
Collected date

วันที่เก็บ

Determinator

ผู้ตรวจสอบ

W. Kaewsri
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Evergreen forest, shade. Flowers white.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chin State, Myanmar
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

93    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 10887 Amomum sp. W. Nanakorn et al. 10887
2. 15639 Amomum sp. P. Suksathan 1723
3. 20620 Amomum sp. M. Norsaengsri, P. Suksathan and R. Pongsattayapipat  1519
4. 25680 Amomum sp. C. Maknoi 217
5. 27334 Amomum sp. P. Kumphet sn. 20
6. 27742 Amomum sp. C. Maknoi 928
7. 29412 Amomum sp. P. Suksathan 3887
8. 30352 Amomum sp. C. Maknoi 1491
9. 30353 Amomum sp. C. Maknoi 1492
10. 30423 Amomum sp. P. Suksathan 4123
11. 30452 Amomum sp. P. Suksathan 4173
12. 30472 Amomum sp. P. Suksathan 4192
13. 30657 Amomum sp. P. Suksathan 4277
14. 30972 Amomum sp. K. Kertsawang 678
15. 31125 Amomum sp. P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2800
16. 31126 Amomum sp. P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2801
17. 31492 Amomum sp. C. Maknoi 1614
18. 31833 Amomum sp. C. Maknoi 1552
19. 32326 Amomum sp. A. D. Poulsen & P. Suksathan 2403
20. 34064 Amomum sp. W. Pongamornkul 1989
21. 34069 Amomum sp. W. Pongamornkul 1994
22. 35766 Amomum sp. C. Maknoi 1698
23. 38972 Amomum sp. W. Pongamornkul 2317
24. 45376 Amomum sp. N. Romkham 26
25. 45528 Amomum sp. N. Romkham 178
26. 46178 Amomum sp. N. Romkham 266
27. 51864 Amomum sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 7919
28. 62127 Amomum sp. D. Khrueasan MS691
29. 65797 Amomum sp. M. Norsaengsri & S. Boonwong 10290
30. 66075 Amomum sp. M. Norsaengsri, C. Maknoi, S. Sangvirotjanapat 10319
31. 68723 Amomum sp. M. Norsaengsri 10634
32. 70437 Amomum sp. C. Maknoi 3304
33. 70438 Amomum sp. C. Maknoi 3305
34. 72475 Amomum sp. P. Phaosrichai 33
35. 73871 Amomum sp. P. Phaosrichai 113
36. 73872 Amomum sp. P. Phaosrichai 114
37. 74211 Amomum sp. P. Phaosrichai 183
38. 74325 Amomum sp. P. Phaosrichai 184
39. 78248 Amomum sp. V. Nguanchoo 479
40. 78997 Amomum sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-193
41. 80785 Amomum sp. K. Phoutthavong et al. 523
42. 81407 Amomum sp. M. Norsaengsri 12202
43. 82872 Amomum sp. M. Norsaengsri 12256
44. 83045 Amomum sp. M. Norsaengsri 12429
45. 84184 Amomum sp. W. Pongamornkul 4970
46. 85697 Amomum sp. W. Pongamornkul 5038
47. 85521 Amomum sp. C. Maknoi 8220
48. 89507 Amomum sp. Natcha Sutjaritjai ZB177
49. 89518 Amomum sp. Natcha Sutjaritjai ZB183
50. 89590 Amomum sp. W. Pongamornkul 5609
51. 92049 Amomum sp. S. Saengvirotjanapat 627
52. 92593 Amomum sp. P. Phaosrichai 311
53. 92594 Amomum sp. P. Phaosrichai 312
54. 92595 Amomum sp. P. Phaosrichai 313
55. 92598 Amomum sp. P. Phaosrichai 316
56. 93375 Amomum sp. Aomtip petbanna 06
57. 93461 Amomum sp. Natcha Sutjaritjai ZB178
58. 93463 Amomum sp. Natcha Sutjaritjai ZB181
59. 93464 Amomum sp. Natcha Sutjaritjai ZB182
60. 93465 Amomum sp. Natcha Sutjaritjai ZB183
61. 93472 Amomum sp. Natcha Sutjaritjai ZB196
62. 95737 Amomum sp. W. Pongamornkul 6021
63. 97050 Amomum sp. P. Phaosrichai 434
64. 98701 Amomum sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-178
65. 101068 Amomum sp. W. Pongamornkul 6089
66. 101070 Amomum sp. W. Pongamornkul 6091
67. 101071 Amomum sp. W. Pongamornkul 6092
68. 104701 Amomum sp. C. Maknoi 5576
69. 104850 Amomum sp. C. Maknoi 5726
70. 107205 Amomum sp. P. Chanpet, P. Tinamas and T. Jindawong 32
71. 107206 Amomum sp. P. Chanpet, P. Tinamas and T. Jindawong 33
72. 107001 Amomum sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 713
73. 107018 Amomum sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 730
74. 107179 Amomum sp. P. Chanpet, P. Tinamas and T. Jindawong 6
75. 107180 Amomum sp. P. Chanpet, P. Tinamas and T. Jindawong 7
76. 107185 Amomum sp. P. Chanpet, P. Tinamas and T. Jindawong 12
77. 112287 Amomum sp. Buasroi Mala 22
78. 112649 Amomum sp. N. Muangyen 2136
79. 112815 Amomum sp. N. Muangyen 2302
80. 113714 Amomum sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-415
81. 113915 Amomum sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-165
82. 114106 Amomum sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-356
83. 117094 Amomum sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-287
84. 117935 Amomum sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-305
85. 120583 Amomum sp. N. Muangyen 2349
86. 123418 Amomum sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-412
87. 125404 Amomum sp. W. Pongamornkul 7147
88. 125405 Amomum sp. W. Pongamornkul 7148
89. 132648 Amomum sp. A. Nuammee 526
90. 132813 Amomum sp. W. Pongamornkul 7581
91. 132923 Amomum sp. S. Pumikong 2019 80
92. 133963 Amomum sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng 3483
93. 137760 Amomum sp. K. Inthamma 1344

ปิด

QR code