ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 68891
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Baliospermum calycinum Mll.Arg.
Family name

ชื่อวงศ์

EUPHORBIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089539
Collected date

วันที่เก็บ

28 May 2012
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

H.-J. Esser (M)
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Evergreen forest, shade. Shrub 80 cm in height. Flowers white.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chin State, Myanmar
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

55    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 1830 Baliospermum calycinum Mll.Arg. W. Nanakorn et al. 1830
2. 3868 Baliospermum calycinum Mll.Arg. W. Nanakorn et al. 3868
3. 4390 Baliospermum calycinum Mll.Arg. W. Nanakorn et al. 4390
4. 4600 Baliospermum calycinum Mll.Arg. W. Nanakorn et al. 4600
5. 4605 Baliospermum calycinum Mll.Arg. W. Nanakorn et al. 4605
6. 5159 Baliospermum calycinum Mll.Arg. W. Nanakorn et al. 5159
7. 7908 Baliospermum calycinum Mll.Arg. W. Nanakorn et al. 7908
8. 8340 Baliospermum calycinum Mll.Arg. W. Nanakorn et al. 8340
9. 9553 Baliospermum calycinum Mll.Arg. W. Nanakorn et al. 9553
10. 9723 Baliospermum calycinum Mll.Arg. W. Nanakorn et al. 9723
11. 12506 Baliospermum calycinum Mll.Arg. W. Nanakorn et al. 12506
12. 11535 Baliospermum calycinum Mll.Arg. P. Suksathan 1145
13. 12225 Baliospermum calycinum Mll.Arg. W. La-ongsri 58
14. 12309 Baliospermum calycinum Mll.Arg. P. Suksathan 1204
15. 14433 Baliospermum calycinum Mll.Arg. P. Srisanga 726
16. 14445 Baliospermum calycinum Mll.Arg. P. Srisanga 738
17. 15334 Baliospermum calycinum Mll.Arg. W. Pongamornkul, R. Panya, S. Watthana 441
18. 16072 Baliospermum calycinum Mll.Arg. P. Suksathan 1937
19. 16614 Baliospermum calycinum Mll.Arg. P. Srisanga 1208
20. 17632 Baliospermum calycinum Mll.Arg. P. Srisanga 1411
21. 18099 Baliospermum calycinum Mll.Arg. P. Srisanga 1652
22. 21154 Baliospermum calycinum Mll.Arg. P. Srisanga & C. Maknoi 2028
23. 31111 Baliospermum calycinum Mll.Arg. P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2786
24. 35691 Baliospermum calycinum Mll.Arg. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8540
25. 37695 Baliospermum calycinum Mll.Arg. J.F. Maxwell 06-639
26. 37696 Baliospermum calycinum Mll.Arg. J.F. Maxwell 06-640
27. 43187 Baliospermum calycinum Mll.Arg. J.F. Maxwell 09-293
28. 43268 Baliospermum calycinum Mll.Arg. Zhou Shi-shun 3073
29. 56498 Baliospermum calycinum Mll.Arg. Nobuhito Kuroiwa, Santi Watthana, Mano Tamaragasa, Shigeo Yasuda 051130
30. 59932 Baliospermum calycinum Mll.Arg. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2089
31. 61742 Baliospermum calycinum Mll.Arg. Ling Shein Man 087557
32. 61765 Baliospermum calycinum Mll.Arg. Ling Shein Man 087531
33. 61979 Baliospermum calycinum Mll.Arg. Ling Shein Man, Ling Kee & Htum Tin 087479
34. 62030 Baliospermum calycinum Mll.Arg. Ling Shein Man 087457
35. 66578 Baliospermum calycinum Mll.Arg. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2838
36. 68507 Baliospermum calycinum Mll.Arg. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2870
37. 68804 Baliospermum calycinum Mll.Arg. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089629
38. 68924 Baliospermum calycinum Mll.Arg. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089473
39. 69007 Baliospermum calycinum Mll.Arg. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089465
40. 69907 Baliospermum calycinum Mll.Arg. Kazumi Fujikawa, Mitsuo Matsumoto, Kenji Kano, Shigeo Yasuda, Ling Shein Man & Hong Mang 053198
41. 74977 Baliospermum calycinum Mll.Arg. C. Maknoi 6623
42. 75287 Baliospermum calycinum Mll.Arg. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 094962
43. 75730 Baliospermum calycinum Mll.Arg. W. Pongamornkul 4315
44. 76351 Baliospermum calycinum Mll.Arg. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094154
45. 76414 Baliospermum calycinum Mll.Arg. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Man, Tun Tin & Law Shine 094401
46. 76544 Baliospermum calycinum Mll.Arg. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094060
47. 79713 Baliospermum calycinum Mll.Arg. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu; Ling Shein Man & Law Shine (Forest Department) 097353
48. 103740 Baliospermum calycinum Mll.Arg. E.D. Krismunriati, Sanda Maung, Thaw Min Min Moe, Tin Tin Mu & D.C. Thomas 354
49. 103741 Baliospermum calycinum Mll.Arg. E.D. Krismunriati, Sanda Maung, Thaw Min Min Moe, Tin Tin Mu & D.C. Thomas 355
50. 117269 Baliospermum calycinum Mll.Arg. N. Muangyen 2536
51. 126608 Baliospermum calycinum Mll.Arg. Henrik Balslev with N. Sutjaritjai, V. Chamchumroon, W. & S. Eiserhardt, P. Sumanon, P. Panyadee, P. Kladwong & B. Pakinamhang 9968
52. 126643 Baliospermum calycinum Mll.Arg. Henrik Balslev with N. Sutjaritjai, V. Chamchumroon, W. & S. Eiserhardt, P. Sumanon, P. Panyadee, P. Kladwong & B. Pakinamhang 10006
53. 132193 Baliospermum calycinum Mll.Arg. Martin van de Bult 1777
54. 136575 Baliospermum calycinum Mll.Arg. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3600
55. 136834 Baliospermum calycinum Mll.Arg. Yumiko Baba, Kittiphong Kertsawang, Cameron Kilgour, Carmen Puglisi, Michele Rodda, Prachaya Srisanga, Thant Shin, Phyu Phyu Hnin 103329

ปิด

QR code