ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 68940
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Asparagus filicinus Buch.-Ham.
Family name

ชื่อวงศ์

ASPARAGACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089492
Collected date

วันที่เก็บ

28 May 2012
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Pine forest, sunny place. Flowers white.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chin State, Myanmar
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

2080
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

40    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 1258 Asparagus filicinus Buch.-Ham. W. Nanakorn et al. 1258
2. 1382 Asparagus filicinus Buch.-Ham. W. Nanakorn et al. 1382
3. 1948 Asparagus filicinus Buch.-Ham. W. Nanakorn et al. 1948
4. 8010 Asparagus filicinus Buch.-Ham. W. Nanakorn et al. 8010
5. 6994 Asparagus filicinus Buch.-Ham. W. Nanakorn et al. 6994
6. 11082 Asparagus filicinus Buch.-Ham. W. Pongamornkul 100
7. 11499 Asparagus filicinus Buch.-Ham. P. Suksathan 1109
8. 23661 Asparagus filicinus Buch.-Ham. P. Srisanga 2670
9. 24604 Asparagus filicinus Buch.-Ham. C. Glamwaewwong 800
10. 25216 Asparagus filicinus Buch.-Ham. P. Srisanga 2735
11. 27697 Asparagus filicinus Buch.-Ham. C. Maknoi 883
12. 34266 Asparagus filicinus Buch.-Ham. W. Pongamornkul 1624
13. 35255 Asparagus filicinus Buch.-Ham. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8048
14. 37527 Asparagus filicinus Buch.-Ham. J.F. Maxwell 06-346
15. 38384 Asparagus filicinus Buch.-Ham. C. Maknoi & P. Srisanga 2156
16. 38870 Asparagus filicinus Buch.-Ham. C. Maknoi 2540
17. 41238 Asparagus filicinus Buch.-Ham. S. Watthana 3228
18. 44787 Asparagus filicinus Buch.-Ham. Piyawan Winichainan HN1144
19. 45651 Asparagus filicinus Buch.-Ham. D. Khrueasan MS-304
20. 50363 Asparagus filicinus Buch.-Ham. Shunsuke Tsugaru T-61834
21. 62005 Asparagus filicinus Buch.-Ham. Ling Shein Man 087441
22. 65853 Asparagus filicinus Buch.-Ham. K. Srithi 541
23. 67115 Asparagus filicinus Buch.-Ham. W. Pongamornkul 3697
24. 71306 Asparagus filicinus Buch.-Ham. W. Pongamornkul 3746
25. 72016 Asparagus filicinus Buch.-Ham. N. Muangyen 0107
26. 75281 Asparagus filicinus Buch.-Ham. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 094955
27. 76411 Asparagus filicinus Buch.-Ham. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Man, Tun Tin & Law Shine 094397
28. 76536 Asparagus filicinus Buch.-Ham. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094046
29. 77545 Asparagus filicinus Buch.-Ham. M. Norsaengsri 10827
30. 78152 Asparagus filicinus Buch.-Ham. W. Pongamornkul 4497
31. 78193 Asparagus filicinus Buch.-Ham. V. Nguanchoo 301
32. 82040 Asparagus filicinus Buch.-Ham. M. Norsaengsri 12073
33. 82991 Asparagus filicinus Buch.-Ham. M. Norsaengsri 12375
34. 84163 Asparagus filicinus Buch.-Ham. W. Pongamornkul 4949
35. 87061 Asparagus filicinus Buch.-Ham. C. Glamwaewwong 354/58
36. 88214 Asparagus filicinus Buch.-Ham. W. Pongamornkul 5220
37. 88401 Asparagus filicinus Buch.-Ham. N. Muangyen 253
38. 91053 Asparagus filicinus Buch.-Ham. N. Muangyen 1063
39. 91920 Asparagus filicinus Buch.-Ham. N. Muangyen 1288
40. 101754 Asparagus filicinus Buch.-Ham. P. Panyadee & W. Pongamornkul 042

ปิด

QR code