ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 68878
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Lycianthes biflora (Lour.) Bitter
Family name

ชื่อวงศ์

Solanaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Mang, Law Shine 89521
Collected date

วันที่เก็บ

28 May 2012
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Evergreen forest, semi-shade. Flowers white.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

47    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 13680 Lycianthes biflora (Lour.) Bitter P. Suksathan 1451
2. 18594 Lycianthes biflora (Lour.) Bitter P. Srisanga 1754
3. 21120 Lycianthes biflora (Lour.) Bitter P. Srisanga, C. Maknoi 1994
4. 21411 Lycianthes biflora (Lour.) Bitter S. Watthana 1418
5. 23642 Lycianthes biflora (Lour.) Bitter P. Srisanga 2651
6. 51086 Lycianthes biflora (Lour.) Bitter W. Pongamornkul 2692
7. 51870 Lycianthes biflora (Lour.) Bitter M. Norsaengsri, N. Tathana 7925
8. 52480 Lycianthes biflora (Lour.) Bitter Yin-Jiangtao 1287
9. 52549 Lycianthes biflora (Lour.) Bitter W. La-ongsri, P. Tatiya, S. Satatha 1632
10. 55344 Lycianthes biflora (Lour.) Bitter M. Norsaengsri, N. Tathana 8301
11. 56302 Lycianthes biflora (Lour.) Bitter Nobuhito Kuroiwa, Ayako Maeda, Prachaya Srisanga, Ling Shing Mang 51266
12. 56415 Lycianthes biflora (Lour.) Bitter Nobuhito Kuroiwa, Ayako Maeda, Prachaya Srisanga, Ling Shing Mang 51333
13. 58761 Lycianthes biflora (Lour.) Bitter Zhou-Shishun 3263
14. 58766 Lycianthes biflora (Lour.) Bitter Zhou-Shishun 3249
15. 58843 Lycianthes biflora (Lour.) Bitter Zhou-Shishun 3655
16. 59192 Lycianthes biflora (Lour.) Bitter M. Norsaengsri, N. Tathana 9729
17. 60428 Lycianthes biflora (Lour.) Bitter Zhou-Shishun 3190
18. 60436 Lycianthes biflora (Lour.) Bitter Zhou-Shishun 3168
19. 68921 Lycianthes biflora (Lour.) Bitter Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Mang, Law Shine 89469
20. 69213 Lycianthes biflora (Lour.) Bitter Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Myint Hlaing, Ling Shein Mang, Law Shine 89302
21. 69590 Lycianthes biflora (Lour.) Bitter Zhou-Shishun 7089
22. 74186 Lycianthes biflora (Lour.) Bitter Zhou-Shishun 7486
23. 75744 Lycianthes biflora (Lour.) Bitter W. Pongamornkul 4329
24. 76314 Lycianthes biflora (Lour.) Bitter Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Mang, Law Shine 94109
25. 83002 Lycianthes biflora (Lour.) Bitter M. Norsaengsri 12386
26. 92666 Lycianthes biflora (Lour.) Bitter W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat, S. Soulinnaphou L6 57
27. 105952 Lycianthes biflora (Lour.) Bitter W. Pongamornkul 6428
28. 115977 Lycianthes biflora (Lour.) Bitter K. Wangwasit 180718 69
29. 116120 Lycianthes biflora (Lour.) Bitter K. Wangwasit 180914 33
30. 116309 Lycianthes biflora (Lour.) Bitter W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen, Warinthorn Katiyot 6961
31. 116370 Lycianthes biflora (Lour.) Bitter N. Boonruang 49
32. 117336 Lycianthes biflora (Lour.) Bitter W. Thammarong, W. Khattiyot, S. Rakarcha, M. Tabut 922
33. 121312 Lycianthes biflora (Lour.) Bitter N. Boonruang 373
34. 121582 Lycianthes biflora (Lour.) Bitter N. Boonruang 485
35. 123853 Lycianthes biflora (Lour.) Bitter C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee, W. Khattiyot L18 390
36. 125387 Lycianthes biflora (Lour.) Bitter W. Pongamornkul 7130
37. 128588 Lycianthes biflora (Lour.) Bitter W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak, M. Tabut 2028
38. 128676 Lycianthes biflora (Lour.) Bitter W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak, M. Tabut 2116
39. 128776 Lycianthes biflora (Lour.) Bitter W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak, M. Tabut 2216
40. 128904 Lycianthes biflora (Lour.) Bitter W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak, M. Tabut 2343
41. 132667 Lycianthes biflora (Lour.) Bitter Anchalee Nuammee 545
42. 133394 Lycianthes biflora (Lour.) Bitter Natdanai Pan-in V 177
43. 133442 Lycianthes biflora (Lour.) Bitter Natdanai Pan-in V 226
44. 133512 Lycianthes biflora (Lour.) Bitter Natdanai Pan-in V 296
45. 133708 Lycianthes biflora (Lour.) Bitter Natdanai Pan-in V 493
46. 136124 Lycianthes biflora (Lour.) Bitter W. Pongamornkul, P. Srisanga, P. Panyadee VN2 38
47. 137238 Lycianthes biflora (Lour.) Bitter Michele Rodda, Kittiphong Kertsawang, Cameron Kilgour, Phyu Phyu Hnin 103290

ปิด

QR code