ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 69520
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Antidesma montanum Blume
Family name

ชื่อวงศ์

PHYLLANTHACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Zhou-Shishun 7156
Collected date

วันที่เก็บ

27 Apr 2010
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Tree.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Yunnan, China
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1300
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

33    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 14347 Antidesma montanum Blume W. Pongamornkul, P. Kumphet & S. Watthana 433
2. 14557 Antidesma montanum Blume P. Srisanga, S. Watthana & W. La-ongsri 769
3. 23954 Antidesma montanum Blume C. Glamwaewwong 586
4. 28318 Antidesma montanum Blume Y. Ochiai & S. Yokoyama 220804-28
5. 31075 Antidesma montanum Blume P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2750
6. 31085 Antidesma montanum Blume P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2760
7. 36875 Antidesma montanum Blume P. Wessumritt 23
8. 37392 Antidesma montanum Blume J.F. Maxwell 06-171
9. 37429 Antidesma montanum Blume J.F. Maxwell 06-237
10. 37440 Antidesma montanum Blume J.F. Maxwell 06-251
11. 37601 Antidesma montanum Blume J.F. Maxwell 06-531
12. 38362 Antidesma montanum Blume C. Maknoi & P. Srisanga 2134
13. 41680 Antidesma montanum Blume J.F. Maxwell 09-159
14. 44283 Antidesma montanum Blume S. Gardner & S. Setsin ST0467
15. 44319 Antidesma montanum Blume S. Gardner & P. Tippayasri ST1793
16. 44367 Antidesma montanum Blume S. Gardner & P. Sidisunthorn ST0184
17. 44368 Antidesma montanum Blume S. Gardner & P. Sidisunthorn ST0055
18. 44369 Antidesma montanum Blume S. Gardner & P. Sidisunthorn ST0205
19. 44372 Antidesma montanum Blume S. Gardner & P. Sidisunthorn ST1005
20. 51747 Antidesma montanum Blume M. Norsaengsri & N. Tathana 7801
21. 51770 Antidesma montanum Blume M. Norsaengsri & N. Tathana 7824
22. 51824 Antidesma montanum Blume M. Norsaengsri & N. Tathana 7879
23. 56291 Antidesma montanum Blume Nobuhito Kuroiwa, Ayako Maeda, Prachaya Srisanga (QSBG) & Ling Shing Maung 051247
24. 57031 Antidesma montanum Blume M. Norsaengsri & N. Tathana 9310
25. 59229 Antidesma montanum Blume M. Norsaengsri & N. Tathana 9766
26. 59282 Antidesma montanum Blume Yin-Jiantao 1834
27. 69453 Antidesma montanum Blume Zhou-Shishun 7002
28. 68831 Antidesma montanum Blume Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089657
29. 74159 Antidesma montanum Blume Zhou-Shishun 7450
30. 74742 Antidesma montanum Blume W. Pongamornkul 04216
31. 75447 Antidesma montanum Blume Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095104
32. 75536 Antidesma montanum Blume Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095411
33. 83726 Antidesma montanum Blume W. La-ongsri, S. Watthana & P. Panyachan 2752

ปิด

QR code