ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 69651
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Strobilanthes crispus (L.) Blume.
Family name

ชื่อวงศ์

ACANTHACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

T. Jenjittikul 1537
Collected date

วันที่เก็บ

3 May 1994
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Exotic shrub from Indonesia, densely branches and leaves. Dark green glossy leaves. Terminal inflorescence with lanceolate bract. Flowers yellow turns to white when fall.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Bangkok, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

No author specimen/ไม่มีข้อมูลซ้ำ

ปิด

QR code