ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 69696
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Caesalpinia sappan L.
Family name

ชื่อวงศ์

FABACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

V. Nguanchoo 568
Collected date

วันที่เก็บ

23 Feb 2013
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Tree 6-7 m high, with lenticels. Leaves glabrous. Fruits woody reddish brown.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

39    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 106 Caesalpinia sappan L. W. Nanakorn et al. 106
2. 6967 Caesalpinia sappan L. W. Nanakorn et al. 6967
3. 25212 Caesalpinia sappan L. K. Kertsawang 520
4. 27325 Caesalpinia sappan L. P. Kumphet sn. 11
5. 28962 Caesalpinia sappan L. W. Nanakorn et al. 28962
6. 28963 Caesalpinia sappan L. W. Nanakorn et al. 28963
7. 30395 Caesalpinia sappan L. W. Pongamornkul 1903
8. 31607 Caesalpinia sappan L. W. Pongamornkul 1930
9. 33310 Caesalpinia sappan L. Jatupol K. 07-091
10. 33128 Caesalpinia sappan L. Warintorn K. 07-112
11. 33877 Caesalpinia sappan L. J.F. Maxwell 07-645
12. 40522 Caesalpinia sappan L. J.F. Maxwell 08-150
13. 51162 Caesalpinia sappan L. W. Pongamornkul 2768
14. 57649 Caesalpinia sappan L. C. Maknoi 4066
15. 62007 Caesalpinia sappan L. Ling Shein Man 087528
16. 62610 Caesalpinia sappan L. W. Pongamornkul 2863
17. 65125 Caesalpinia sappan L. K. Srithi 16
18. 67361 Caesalpinia sappan L. M. Norsaengsri & R. Insea 8184
19. 68262 Caesalpinia sappan L. C. Maknoi 4367
20. 68289 Caesalpinia sappan L. C. Maknoi 4393
21. 69041 Caesalpinia sappan L. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 663
22. 71468 Caesalpinia sappan L. W. La-ongsri, M. Norsaengsri & Jatupol K. 1005
23. 72317 Caesalpinia sappan L. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 095492
24. 72321 Caesalpinia sappan L. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 095485
25. 73976 Caesalpinia sappan L. K. Khwan 051
26. 76863 Caesalpinia sappan L. W. Tanming 637
27. 86295 Caesalpinia sappan L. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-299
28. 86671 Caesalpinia sappan L. W. Tanming 894
29. 86846 Caesalpinia sappan L. C. Glamwaewwong 139-1/58
30. 87144 Caesalpinia sappan L. Wararat Booncharoen 4
31. 92957 Caesalpinia sappan L. D. Argyriou 6
32. 94717 Caesalpinia sappan L. W. La-ongsri, P. Punyachan, T. Pingyot & S. Satatha 5062
33. 94822 Caesalpinia sappan L. Chusie & K. Srithi PK166
34. 100747 Caesalpinia sappan L. P. Phaosrichai 554
35. 108646 Caesalpinia sappan L. W. La-ongsri with T. Pingyot, P. Tatiya, S. Satatha and S. Wongwan 5250
36. 109743 Caesalpinia sappan L. Kanokpan Nhoodang 20
37. 110245 Caesalpinia sappan L. W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5362
38. 112064 Caesalpinia sappan L. Henrik Balslev with Sakuntala Ninkaew, Pananun Somjaiai & Akharasit Bunsongtae (Photographer) 9066
39. 112318 Caesalpinia sappan L. P. Phaosrichai, M. Wongnak & S. Sitthisuk 1095

ปิด

QR code