ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 69707
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Osbeckia stellata Buch.-Ham. ex Ker Gawl.
Family name

ชื่อวงศ์

MELASTOMATACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

V. Nguanchoo 410
Collected date

วันที่เก็บ

29 Aug 2012
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Shrub 60-100 cm high, densely pubescent with simple. Leaves pubescent. Inflorescence pubescent. Flower purplish-pink, with stellate trichromes on stalks, red. Sepals with stellate trichromes on stalks, red. Petals pink to purple. Filaments green. Anthers yellow. Ovary apically with short appressed hair. Fruits red with stellate trichromes on stalk, red.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

28    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 14249 Osbeckia stellata Buch.-Ham. ex Ker Gawl. Morakot 048
2. 15468 Osbeckia stellata Buch.-Ham. ex Ker Gawl. S. Watthana, P. Suksathan & G. Argent 654
3. 16273 Osbeckia stellata Buch.-Ham. ex Ker Gawl. P. Srisanga 1130
4. 18859 Osbeckia stellata Buch.-Ham. ex Ker Gawl. W. Pongamornkul 569
5. 21536 Osbeckia stellata Buch.-Ham. ex Ker Gawl. S. Watthana 1431
6. 21773 Osbeckia stellata Buch.-Ham. ex Ker Gawl. S. Watthana and P. Suksathan 1565
7. 22127 Osbeckia stellata Buch.-Ham. ex Ker Gawl. C. Glamwaewwong 38
8. 34954 Osbeckia stellata Buch.-Ham. ex Ker Gawl. W. Pongamornkul 1758
9. 35810 Osbeckia stellata Buch.-Ham. ex Ker Gawl. C. Maknoi 1742
10. 43424 Osbeckia stellata Buch.-Ham. ex Ker Gawl. K. Kertsawang 1245
11. 65201 Osbeckia stellata Buch.-Ham. ex Ker Gawl. K. Srithi 517
12. 69708 Osbeckia stellata Buch.-Ham. ex Ker Gawl. V. Nguanchoo 522
13. 69723 Osbeckia stellata Buch.-Ham. ex Ker Gawl. V. Nguanchoo 491
14. 78163 Osbeckia stellata Buch.-Ham. ex Ker Gawl. W. Pongamornkul 4508
15. 87600 Osbeckia stellata Buch.-Ham. ex Ker Gawl. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-440
16. 88298 Osbeckia stellata Buch.-Ham. ex Ker Gawl. W. Pongamornkul 5304
17. 93648 Osbeckia stellata Buch.-Ham. ex Ker Gawl. Rukarcha 58
18. 94587 Osbeckia stellata Buch.-Ham. ex Ker Gawl. W. La-ongsri, S. Watthana, P. Panyachan & S. Satatha 3956
19. 98473 Osbeckia stellata Buch.-Ham. ex Ker Gawl. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-353
20. 102651 Osbeckia stellata Buch.-Ham. ex Ker Gawl. V. Nguanchoo 941
21. 104321 Osbeckia stellata Buch.-Ham. ex Ker Gawl. S. Kamonnate 891
22. 105789 Osbeckia stellata Buch.-Ham. ex Ker Gawl. Pimsiri PN060
23. 121430 Osbeckia stellata Buch.-Ham. ex Ker Gawl. W. Thammarong, S. Rak-archa, S. Wongwan & M. Tabut 1050
24. 122876 Osbeckia stellata Buch.-Ham. ex Ker Gawl. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-346
25. 125485 Osbeckia stellata Buch.-Ham. ex Ker Gawl. S. Rakarcha, W. Thammarong & W. Khattiyot 612
26. 126219 Osbeckia stellata Buch.-Ham. ex Ker Gawl. Kazumi Fujikawa, Katsunori Miyake, Mu Mu Aung, Kota Yabe 090407
27. 126688 Osbeckia stellata Buch.-Ham. ex Ker Gawl. Henrik Balslev with N. Sutjaritjai, V. Chamchumroon, W. & S. Eiserhardt, P. Sumanon, P. Panyadee, P. Kladwong & B. Pakinamhang 10063
28. 127806 Osbeckia stellata Buch.-Ham. ex Ker Gawl. Natdanai Pan-in 182

ปิด

QR code