ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 69708
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Osbeckia stellata Buch.-Ham. ex Ker Gawl.
Family name

ชื่อวงศ์

MELASTOMATACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

V. Nguanchoo 522
Collected date

วันที่เก็บ

8 Nov 2012
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Shrub 60-100 cm high, densely pubescent with simple. Leaves pubescent. Inflorescences pubescent. Flowers purplish-pink, with stellate trichromes on stallk, red. Sepals with stellate trichromes on stalk, red. Petals pink to purple. Filaments green. Anthers yellow. Ovary apically with short appressed hair. Fruit red, with stellate trichromes on stalks, red.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

38    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 13627 Osbeckia stellata Buch.-Ham. ex Ker Gawl. P. Suksathan 1393
2. 14249 Osbeckia stellata Buch.-Ham. ex Ker Gawl. Morakot 048
3. 16273 Osbeckia stellata Buch.-Ham. ex Ker Gawl. P. Srisanga 1130
4. 15468 Osbeckia stellata Buch.-Ham. ex Ker Gawl. S. Watthana, P. Suksathan & G. Argent 654
5. 16163 Osbeckia stellata Buch.-Ham. ex Ker Gawl. N. Drechsler, C. Scholz 23
6. 18859 Osbeckia stellata Buch.-Ham. ex Ker Gawl. W. Pongamornkul 569
7. 18247 Osbeckia stellata Buch.-Ham. ex Ker Gawl. M. Norsaengsri 1018
8. 19451 Osbeckia stellata Buch.-Ham. ex Ker Gawl. P. Suksathan 2699
9. 21536 Osbeckia stellata Buch.-Ham. ex Ker Gawl. S. Watthana 1431
10. 21773 Osbeckia stellata Buch.-Ham. ex Ker Gawl. S. Watthana and P. Suksathan 1565
11. 22127 Osbeckia stellata Buch.-Ham. ex Ker Gawl. C. Glamwaewwong 38
12. 34954 Osbeckia stellata Buch.-Ham. ex Ker Gawl. W. Pongamornkul 1758
13. 35810 Osbeckia stellata Buch.-Ham. ex Ker Gawl. C. Maknoi 1742
14. 43424 Osbeckia stellata Buch.-Ham. ex Ker Gawl. K. Kertsawang 1245
15. 47006 Osbeckia stellata Buch.-Ham. ex Ker Gawl. S. Intamusik, K. Kerdsawang, N Inthagool 227
16. 58258 Osbeckia stellata Buch.-Ham. ex Ker Gawl. M. Norsaengsri & N. Tathana 8803
17. 65201 Osbeckia stellata Buch.-Ham. ex Ker Gawl. K. Srithi 517
18. 69707 Osbeckia stellata Buch.-Ham. ex Ker Gawl. V. Nguanchoo 410
19. 69723 Osbeckia stellata Buch.-Ham. ex Ker Gawl. V. Nguanchoo 491
20. 78163 Osbeckia stellata Buch.-Ham. ex Ker Gawl. W. Pongamornkul 4508
21. 87600 Osbeckia stellata Buch.-Ham. ex Ker Gawl. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-440
22. 88298 Osbeckia stellata Buch.-Ham. ex Ker Gawl. W. Pongamornkul 5304
23. 88444 Osbeckia stellata Buch.-Ham. ex Ker Gawl. N. Muangyen 296
24. 94587 Osbeckia stellata Buch.-Ham. ex Ker Gawl. W. La-ongsri, S. Watthana, P. Panyachan & S. Satatha 3956
25. 98473 Osbeckia stellata Buch.-Ham. ex Ker Gawl. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-353
26. 102651 Osbeckia stellata Buch.-Ham. ex Ker Gawl. V. Nguanchoo 941
27. 104321 Osbeckia stellata Buch.-Ham. ex Ker Gawl. S. Kamonnate 891
28. 105789 Osbeckia stellata Buch.-Ham. ex Ker Gawl. Pimsiri PN060
29. 121430 Osbeckia stellata Buch.-Ham. ex Ker Gawl. W. Thammarong, S. Rak-archa, S. Wongwan & M. Tabut 1050
30. 122876 Osbeckia stellata Buch.-Ham. ex Ker Gawl. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-346
31. 126219 Osbeckia stellata Buch.-Ham. ex Ker Gawl. Kazumi Fujikawa, Katsunori Miyake, Mu Mu Aung, Kota Yabe 090407
32. 126688 Osbeckia stellata Buch.-Ham. ex Ker Gawl. Henrik Balslev with N. Sutjaritjai, V. Chamchumroon, W. & S. Eiserhardt, P. Sumanon, P. Panyadee, P. Kladwong & B. Pakinamhang 10063
33. 127806 Osbeckia stellata Buch.-Ham. ex Ker Gawl. Natdanai Pan-in 182
34. 130522 Osbeckia stellata Buch.-Ham. ex Ker Gawl. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan & M. Tabut 799
35. 133418 Osbeckia stellata Buch.-Ham. ex Ker Gawl. Natdanai Pan-in V 202
36. 133514 Osbeckia stellata Buch.-Ham. ex Ker Gawl. Natdanai Pan-in V 298
37. 133552 Osbeckia stellata Buch.-Ham. ex Ker Gawl. Natdanai Pan-in V 337
38. 133711 Osbeckia stellata Buch.-Ham. ex Ker Gawl. Natdanai Pan-in V 496

ปิด

QR code