ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 69805
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Valeriana hardwickii Wall.
Family name

ชื่อวงศ์

CAPRIFOLIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Law Shein 091530
Collected date

วันที่เก็บ

11 Sep 2012
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Evergreen forest, sunny place. Herb ca. 60 cm in height. Flowers purple.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chin State, Myanmar
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

20    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 1987 Valeriana hardwickii Wall. W. Nanakorn et al. 1987
2. 4417 Valeriana hardwickii Wall. W. Nanakorn et al. 4417
3. 5928 Valeriana hardwickii Wall. W. Nanakorn et al. 5928
4. 7915 Valeriana hardwickii Wall. W. Nanakorn et al. 7915
5. 10373 Valeriana hardwickii Wall. P. Srisanga, C. Puff & W. Pongamornkul 50
6. 11170 Valeriana hardwickii Wall. L. Averyanov 3771
7. 12216 Valeriana hardwickii Wall. W. La-ongsri 49
8. 13709 Valeriana hardwickii Wall. P. Suksathan 1480
9. 16919 Valeriana hardwickii Wall. P. Suksathan 2328
10. 18666 Valeriana hardwickii Wall. P. Srisanga 1826
11. 21294 Valeriana hardwickii Wall. P. Srisanga 2145
12. 23653 Valeriana hardwickii Wall. P. Srisanga 2662
13. 25451 Valeriana hardwickii Wall. M. Norsaengsri 269
14. 34183 Valeriana hardwickii Wall. W. Pongamornkul 2108
15. 60910 Valeriana hardwickii Wall. Ling Shein Man 087738
16. 61470 Valeriana hardwickii Wall. Ling Shein Man 087649
17. 74368 Valeriana hardwickii Wall. Zhou-Shishun 7729
18. 75835 Valeriana hardwickii Wall. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094568
19. 76372 Valeriana hardwickii Wall. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094283
20. 76399 Valeriana hardwickii Wall. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094220

ปิด

QR code