ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 69934
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Curcuma sp.
Family name

ชื่อวงศ์

ZINGIBERACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

P. Suksathan 5045
Collected date

วันที่เก็บ

6 Jul 2010
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Nong Khai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and Alcohol
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

140    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 25279 Curcuma sp. C. Glamwaewwong 1120
2. 25716 Curcuma sp. C. Maknoi 253
3. 25663 Curcuma sp. C. Maknoi 199
4. 25664 Curcuma sp. C. Maknoi 200
5. 25689 Curcuma sp. C. Maknoi 226
6. 25697 Curcuma sp. C. Maknoi 234
7. 25700 Curcuma sp. C. Maknoi 237
8. 25791 Curcuma sp. C. Maknoi & P. Sirirugsa 327
9. 27761 Curcuma sp. C. Maknoi 339
10. 27828 Curcuma sp. C. Maknoi 944
11. 27833 Curcuma sp. C. Maknoi 949
12. 27834 Curcuma sp. C. Maknoi 950
13. 29173 Curcuma sp. C. Maknoi 519
14. 29182 Curcuma sp. C. Maknoi 545
15. 30620 Curcuma sp. P. Suksathan 4240
16. 30732 Curcuma sp. S. Watthana 2425
17. 31167 Curcuma sp. P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2842
18. 31501 Curcuma sp. C. Maknoi 1623
19. 31568 Curcuma sp. A. Keratikornkol 355
20. 31956 Curcuma sp. C. Maknoi 1118
21. 31957 Curcuma sp. C. Maknoi 1119
22. 32822 Curcuma sp. N. Muangyen 138
23. 32823 Curcuma sp. N. Muangyen 139
24. 37265 Curcuma sp. C. Maknoi 2379
25. 40206 Curcuma sp. M. Norsaengsri 5396
26. 40833 Curcuma sp. M. Norsaengsri, M. Tanaros, C. Puff 6053
27. 41357 Curcuma sp. M. Norsaengsri 4029
28. 45941 Curcuma sp. C. Maknoi 3856
29. 45978 Curcuma sp. C. Maknoi 3890
30. 48684 Curcuma sp. M. Norsaengsri s.n.
31. 48685 Curcuma sp. M. Norsaengsri s.n.
32. 48686 Curcuma sp. M. Norsaengsri s.n.
33. 48687 Curcuma sp. M. Norsaengsri s.n.
34. 56469 Curcuma sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga (QSBG), Nobuhito Kuroiwa & Ayako Maeda 051213
35. 58553 Curcuma sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9588
36. 59498 Curcuma sp. Romklao Botanical Garden 0104/2553
37. 62523 Curcuma sp. Romklao Botanical Garden 0463/2555
38. 64581 Curcuma sp. W. Pongamornkul 3130
39. 64591 Curcuma sp. W. Pongamornkul & Lisa (P.21) 3142
40. 66773 Curcuma sp. M. Norsaengsri 10371
41. 66820 Curcuma sp. M. Norsaengsri 10418
42. 67062 Curcuma sp. W. Pongamornkul 3644
43. 68550 Curcuma sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2914
44. 68759 Curcuma sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089578
45. 69965 Curcuma sp. S. Sangvirotjanapat 622
46. 70490 Curcuma sp. C. Maknoi 3357
47. 70508 Curcuma sp. C. Maknoi 3375
48. 71426 Curcuma sp. W. Pongamornkul 3866
49. 71520 Curcuma sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri & Jatupol K. 1057
50. 71991 Curcuma sp. N. Muangyen 0083
51. 72742 Curcuma sp. C. Maknoi 4977
52. 74805 Curcuma sp. W. Pongamornkul 04279
53. 74807 Curcuma sp. W. Pongamornkul 04281
54. 75249 Curcuma sp. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2426
55. 75704 Curcuma sp. W. Pongamornkul 4289
56. 78316 Curcuma sp. V. Nguanchoo 228
57. 78354 Curcuma sp. V. Nguanchoo 114
58. 78372 Curcuma sp. V. Nguanchoo 151
59. 80870 Curcuma sp. K. Phoutthavong et al. 409
60. 81923 Curcuma sp. P. Phaosrichai 180
61. 83847 Curcuma sp. P. Phaosrichai 233
62. 84209 Curcuma sp. W. Pongamornkul 4995
63. 85144 Curcuma sp. P. Phaosrichai 253
64. 84755 Curcuma sp. K. Kertsawang 2241
65. 84945 Curcuma sp. S. Watthana & W. La-ongsri 4035
66. 85185 Curcuma sp. P. Phaosrichai 294
67. 89537 Curcuma sp. Natcha Sutjaritjai ZB166
68. 89542 Curcuma sp. Natcha Sutjaritjai ZB158
69. 89554 Curcuma sp. Natcha Sutjaritjai ZB161
70. 89856 Curcuma sp. Natcha Sutjaritjai ZB167
71. 90848 Curcuma sp. W. La-ongsri, P. Panyanchan & P. Tatiya 3457
72. 92765 Curcuma sp. N. Muangyen 1335
73. 93213 Curcuma sp. D. Argyriou 318
74. 93492 Curcuma sp. Natcha Sutjaritjai ZB232
75. 93493 Curcuma sp. Natcha Sutjaritjai ZB233
76. 93494 Curcuma sp. Natcha Sutjaritjai ZB234
77. 93501 Curcuma sp. Natcha Sutjaritjai ZB241
78. 95360 Curcuma sp. W. La-ongsri, P. Punyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4172
79. 96637 Curcuma sp. C. Glamwaewwong 153/60
80. 96644 Curcuma sp. C. Glamwaewwong 160/60
81. 96648 Curcuma sp. C. Glamwaewwong 164/60
82. 96697 Curcuma sp. C. Glamwaewwong 213/60
83. 96712 Curcuma sp. C. Glamwaewwong 228/60
84. 97118 Curcuma sp. P. Phaosrichai 502
85. 97133 Curcuma sp. P. Phaosrichai 517
86. 100847 Curcuma sp. P. Phaosrichai 574
87. 102559 Curcuma sp. V. Nguanchoo 817
88. 105753 Curcuma sp. C. Maknoi 6946
89. 106848 Curcuma sp. P. Panyadee and W. Khattiyot 113
90. 106851 Curcuma sp. P. Panyadee and W. Khattiyot 116
91. 107178 Curcuma sp. P. Chanpet, P. Tinamas and T. Jindawong 5
92. 107181 Curcuma sp. P. Chanpet, P. Tinamas and T. Jindawong 8
93. 107102 Curcuma sp. C. Maknoi 4870
94. 107192 Curcuma sp. P. Chanpet, P. Tinamas and T. Jindawong 19
95. 107214 Curcuma sp. P. Chanpet, P. Tinamas and T. Jindawong 41
96. 107218 Curcuma sp. P. Chanpet, P. Tinamas and T. Jindawong 45
97. 107219 Curcuma sp. P. Chanpet, P. Tinamas and T. Jindawong 46
98. 107221 Curcuma sp. P. Chanpet, P. Tinamas and T. Jindawong 48
99. 107223 Curcuma sp. P. Chanpet, P. Tinamas and T. Jindawong 50
100. 107241 Curcuma sp. P. Chanpet, P. Tinamas and T. Jindawong 68
101. 110054 Curcuma sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 927
102. 110074 Curcuma sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 947
103. 112620 Curcuma sp. C. Maknoi 3417
104. 113386 Curcuma sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-87
105. 114545 Curcuma sp. W. La-ongsri, T. Pingyot, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Tongnak 4894
106. 114766 Curcuma sp. Thitiporn Pingyot 291
107. 114767 Curcuma sp. Thitiporn Pingyot 292
108. 114904 Curcuma sp. T. Choopan et al. 2017-126
109. 115208 Curcuma sp. W. Thammarong, W. Khattiyot & S. Rak-archa 743
110. 115838 Curcuma sp. K. Wangwasit 180425-34
111. 116047 Curcuma sp. K. Wangwasit 180912-37
112. 116066 Curcuma sp. K. Wangwasit 180912-57
113. 117137 Curcuma sp. N. Muangyen 2404
114. 117186 Curcuma sp. N. Muangyen 2453
115. 117490 Curcuma sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sittisuk 1582
116. 117502 Curcuma sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sittisuk 1594
117. 118793 Curcuma sp. N. Boonruang 0143
118. 118905 Curcuma sp. K. Inthamma 483
119. 120506 Curcuma sp. W. Tanming SP12
120. 121670 Curcuma sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong & S. Sittisuk 1731
121. 121671 Curcuma sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong & S. Sittisuk 1732
122. 121676 Curcuma sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong & S. Sittisuk 1737
123. 121690 Curcuma sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong & S. Sittisuk 1751
124. 121777 Curcuma sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong & S. Sittisuk 1837
125. 125355 Curcuma sp. W. Pongamornkul 7098
126. 125746 Curcuma sp. K. Punchay 680
127. 127522 Curcuma sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sittisuk & U. Thongnak 2022
128. 127589 Curcuma sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & N. Toolmal 2556
129. 127594 Curcuma sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & N. Toolmal 2561
130. 127596 Curcuma sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & N. Toolmal 2563
131. 128248 Curcuma sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2049
132. 128389 Curcuma sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2190
133. 128409 Curcuma sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2210
134. 128411 Curcuma sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2212
135. 128636 Curcuma sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2076
136. 128723 Curcuma sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2163
137. 128799 Curcuma sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2239
138. 128938 Curcuma sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2377
139. 128947 Curcuma sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2386
140. 129048 Curcuma sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2487

ปิด

QR code