ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share
ภาพที่ 1  Acorus calamus L.
ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 70592
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Acorus calamus L.
Family name

ชื่อวงศ์

ACORACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Khin Myo Htwe 032666
Collected date

วันที่เก็บ

14 Nov 2004
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Nobuyuki Tanaka
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Mandalay, Myanmar
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

29    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 868 Acorus calamus L. W. Nanakorn et al. 868
2. 8816 Acorus calamus L. W. Nanakorn et al. 8816
3. 8944 Acorus calamus L. W. Nanakorn et al. 8944
4. 10529 Acorus calamus L. P. Srisanga, C. Puff & S. Sasirat 190
5. 11347 Acorus calamus L. W. Pongamornkul 124
6. 16797 Acorus calamus L. P. Srisanga 1274
7. 19390 Acorus calamus L. C. Glamwaewwong 21
8. 27446 Acorus calamus L. P. Kumphet sn. 130
9. 28311 Acorus calamus L. Y. Ochiai & S. Yokoyama 220804-16
10. 30397 Acorus calamus L. W. Pongamornkul 1905
11. 31202 Acorus calamus L. P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2877
12. 33106 Acorus calamus L. Warintorn K. 07-090
13. 33393 Acorus calamus L. Jatupol K. 08-174
14. 34262 Acorus calamus L. W. Pongamornkul 1620
15. 35968 Acorus calamus L. Jatupol K. 08-309
16. 36628 Acorus calamus L. C. Maknoi 1948
17. 52202 Acorus calamus L. W. La-ongsri & N. Romkham 1444
18. 52219 Acorus calamus L. W. La-ongsri & N. Romkham 1461
19. 52263 Acorus calamus L. W. La-ongsri & N. Romkham 1505
20. 62484 Acorus calamus L. Romklao Botanical Garden 0424/2555
21. 65130 Acorus calamus L. K. Srithi 52
22. 66256 Acorus calamus L. W. Pongamornkul 3294
23. 70126 Acorus calamus L. N. Muangyen 0013
24. 71908 Acorus calamus L. J. Towaranonte s.n.
25. 73657 Acorus calamus L. W. Pongamornkul 04067
26. 78397 Acorus calamus L. V. Nguanchoo 198
27. 89312 Acorus calamus L. W. Pongamornkul 5412
28. 92531 Acorus calamus L. W. Pongamornkul 5334
29. 102514 Acorus calamus L. V. Nguanchoo 764

ปิด

QR code