ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 70189
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Dipterocarpus intricatus Dyer
Family name

ชื่อวงศ์

DIPTEROCARPACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

M. Pinyosak 247
Collected date

วันที่เก็บ

19 Feb 2012
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Deciduous tree. Leaves with whitish grey hairs. Fruits with persistent calyx; 5 calyx, wing like, with 2 large calyx lobes and 3 small calyx lobes.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Rayong, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

20    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 6420 Dipterocarpus intricatus Dyer W. Nanakorn et al. 6420
2. 19064 Dipterocarpus intricatus Dyer M. Norsaengsri s.n.
3. 23984 Dipterocarpus intricatus Dyer K. Kertsawang 176
4. 29632 Dipterocarpus intricatus Dyer K. Wangwasit, M. Norsaengsri & C. Lakoet 070320-13
5. 34415 Dipterocarpus intricatus Dyer Warintorn K. 08-245
6. 34419 Dipterocarpus intricatus Dyer Warintorn K. 08-249
7. 34635 Dipterocarpus intricatus Dyer M. Norsaengsri 3269
8. 36886 Dipterocarpus intricatus Dyer P. Wessumritt 51
9. 39560 Dipterocarpus intricatus Dyer M. Norsaengsri 4649
10. 39561 Dipterocarpus intricatus Dyer M. Norsaengsri 4650
11. 39668 Dipterocarpus intricatus Dyer M. Norsaengsri 4756
12. 39694 Dipterocarpus intricatus Dyer M. Norsaengsri 4801
13. 40003 Dipterocarpus intricatus Dyer M. Norsaengsri 5108
14. 40028 Dipterocarpus intricatus Dyer M. Norsaengsri 5133
15. 46253 Dipterocarpus intricatus Dyer M. Norsaengsri 3269
16. 46417 Dipterocarpus intricatus Dyer P. Wessumritt 51
17. 92935 Dipterocarpus intricatus Dyer D. Argyriou 29
18. 93041 Dipterocarpus intricatus Dyer D. Argyriou 208
19. 93173 Dipterocarpus intricatus Dyer D. Argyriou 376
20. 93174 Dipterocarpus intricatus Dyer N. Turreira-Garcia 375SP

ปิด

QR code