ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 70453
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Globba sp.
Family name

ชื่อวงศ์

ZINGIBERACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Maknoi 3320
Collected date

วันที่เก็บ

5 Jun 2009
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Bracts white. Flowers yellow with red spot. Anther appendage.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Phitsanulok, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

260    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 6835 Globba sp. W. Nanakorn et al. 6835
2. 9276 Globba sp. W. Nanakorn et al. 9276
3. 9279 Globba sp. W. Nanakorn et al. 9279
4. 9288 Globba sp. W. Nanakorn et al. 9288
5. 9613 Globba sp. W. Nanakorn et al. 9613
6. 11801 Globba sp. S. Sasrirat 6
7. 13325 Globba sp. McDonald et al. 5692
8. 15135 Globba sp. S. Watthana 535
9. 14685 Globba sp. P. Srisanga, S. Watthana & W. La-ongsri 897
10. 18493 Globba sp. P. Suksathan 2820
11. 19426 Globba sp. P. Suksathan 2674
12. 19474 Globba sp. P. Suksathan 2722
13. 20192 Globba sp. C. Maknoi T98
14. 20932 Globba sp. P. Srisanga 1944
15. 21376 Globba sp. S. Watthana 1384
16. 23160 Globba sp. P. Srisanga 2540
17. 23234 Globba sp. C. Glamwaewwong 255
18. 25707 Globba sp. C. Maknoi 244
19. 25733 Globba sp. C. Maknoi 270
20. 25748 Globba sp. C. Maknoi 285
21. 25764 Globba sp. C. Maknoi 301
22. 25765 Globba sp. C. Maknoi 302
23. 27744 Globba sp. C. Maknoi 930
24. 27764 Globba sp. C. Maknoi 345
25. 27831 Globba sp. C. Maknoi 947
26. 28037 Globba sp. S. Watthana & S. Pumicong 1990
27. 29374 Globba sp. P. Suksathan 2367
28. 29687 Globba sp. C. Maknoi 966
29. 29712 Globba sp. C. Maknoi 991
30. 29717 Globba sp. C. Maknoi 996
31. 30493 Globba sp. P. Suksathan 4213
32. 30600 Globba sp. P. Suksathan 4220
33. 30987 Globba sp. K. Kertsawang 693
34. 31381 Globba sp. K. Kertsawang 845
35. 31397 Globba sp. K. Kertsawang 861
36. 31416 Globba sp. K. Kertsawang 880
37. 31715 Globba sp. C. Maknoi 1673
38. 31585 Globba sp. A. Keratikornkol 374
39. 31733 Globba sp. C. Maknoi 1691
40. 32322 Globba sp. A. D. Poulsen & P. Suksathan 2398
41. 32324 Globba sp. A. D. Poulsen & P. Suksathan 2400
42. 32327 Globba sp. A. D. Poulsen & P. Suksathan 2404
43. 36803 Globba sp. P. Suksathan 4547
44. 36841 Globba sp. P. Suksathan 4584
45. 36842 Globba sp. P. Suksathan 4585
46. 36846 Globba sp. P. Suksathan 4589
47. 38129 Globba sp. M. Norsaengsri 4002
48. 38130 Globba sp. M. Norsaengsri 4003
49. 38043 Globba sp. M. Norsaengsri & C. Lakoet 3878
50. 38046 Globba sp. M. Norsaengsri & C. Lakoet 3892
51. 38064 Globba sp. M. Norsaengsri & C. Lakoet 3928
52. 38554 Globba sp. C. Maknoi & P. Srisanga 2326
53. 38771 Globba sp. C. Maknoi 2442
54. 38778 Globba sp. C. Maknoi 2448
55. 38781 Globba sp. C. Maknoi 2451
56. 38839 Globba sp. C. Maknoi 2509
57. 40264 Globba sp. C. Maknoi 2626
58. 40265 Globba sp. C. Maknoi 2627
59. 40836 Globba sp. M. Norsaengsri, M. Tanaros, C. Puff 6056
60. 41120 Globba sp. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 5569
61. 45098 Globba sp. M. Tanaros 500
62. 45105 Globba sp. M. Tanaros 507
63. 45945 Globba sp. C. Maknoi 3860
64. 45973 Globba sp. C. Maknoi 3885
65. 47972 Globba sp. M. Norsaengsri 7141
66. 48201 Globba sp. W. Boonprakop & M. Norsaengsri 005
67. 49218 Globba sp. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-52102
68. 49690 Globba sp. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-38087
69. 50306 Globba sp. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-52223
70. 50560 Globba sp. S. Watthana 3475
71. 50756 Globba sp. S. Watthana 3483
72. 50778 Globba sp. S. Watthana 3507
73. 53063 Globba sp. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 7636
74. 53314 Globba sp. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 7980
75. 53382 Globba sp. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 8055