ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 70487
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Curcuma parviflora Wall.
Family name

ชื่อวงศ์

Zingiberaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Maknoi 3354
Collected date

วันที่เก็บ

6 Jun 2009
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Herb, staminode a lip dark purple.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Uttaradit, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

116    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 6524 Curcuma parviflora Wall. W. Nanakorn et al. 6524
2. 11337 Curcuma parviflora Wall. Serm 78
3. 11651 Curcuma parviflora Wall. W. Pongamornkul 222
4. 15852 Curcuma parviflora Wall. P. Srisanga, C. Puff 1021
5. 21264 Curcuma parviflora Wall. C. Maknoi 147
6. 21717 Curcuma parviflora Wall. S. Watthana 1509
7. 22967 Curcuma parviflora Wall. C. Glamwaewwong 211
8. 25196 Curcuma parviflora Wall. K. Kertsawang 390
9. 25649 Curcuma parviflora Wall. C. Maknoi 185
10. 25699 Curcuma parviflora Wall. C. Maknoi 236
11. 25724 Curcuma parviflora Wall. C. Maknoi 261
12. 25731 Curcuma parviflora Wall. C. Maknoi 268
13. 25762 Curcuma parviflora Wall. C. Maknoi 299
14. 25769 Curcuma parviflora Wall. C. Maknoi 306
15. 28019 Curcuma parviflora Wall. S. Watthana 1971
16. 29151 Curcuma parviflora Wall. C. Maknoi 342
17. 29160 Curcuma parviflora Wall. C. Maknoi 485
18. 29161 Curcuma parviflora Wall. C. Maknoi 486
19. 29164 Curcuma parviflora Wall. C. Maknoi 493
20. 29172 Curcuma parviflora Wall. C. Maknoi 518
21. 29176 Curcuma parviflora Wall. C. Maknoi 522
22. 29825 Curcuma parviflora Wall. C. Maknoi 1417
23. 30601 Curcuma parviflora Wall. P. Suksathan 4221
24. 31512 Curcuma parviflora Wall. C. Maknoi 1634
25. 31520 Curcuma parviflora Wall. C. Maknoi 1642
26. 31565 Curcuma parviflora Wall. A. Keratikornkol 352
27. 31688 Curcuma parviflora Wall. C. Maknoi 1646
28. 31695 Curcuma parviflora Wall. C. Maknoi 1653
29. 31704 Curcuma parviflora Wall. C. Maknoi 1662
30. 32319 Curcuma parviflora Wall. A. D. Poulsen, P. Suksathan 2393
31. 34574 Curcuma parviflora Wall. P. Suksathan 4381
32. 38271 Curcuma parviflora Wall. P. Wessumritt 238
33. 38048 Curcuma parviflora Wall. M. Norsaengsri, C. Lakoet 3894
34. 38995 Curcuma parviflora Wall. W. Pongamornkul 2340
35. 45980 Curcuma parviflora Wall. C. Maknoi 3892
36. 47898 Curcuma parviflora Wall. M. Norsaengsri 7066
37. 49081 Curcuma parviflora Wall. S. Watthana 3340
38. 53364 Curcuma parviflora Wall. M. Norsaengsri, N, Tathana, C. Lakoet 8034
39. 53375 Curcuma parviflora Wall. M. Norsaengsri, N, Tathana, C. Lakoet 8047
40. 53453 Curcuma parviflora Wall. M. Norsaengsri, N, Tathana, C. Lakoet 8064
41. 54455 Curcuma parviflora Wall. M. Norsaengsri, P. Thongson 6910
42. 54472 Curcuma parviflora Wall. M. Norsaengsri, P. Thongson 6949
43. 54497 Curcuma parviflora Wall. M. Norsaengsri, P. Thongson 7006
44. 56220 Curcuma parviflora Wall. M. Norsaengsri 791
45. 58367 Curcuma parviflora Wall. K. Chanta 15
46. 58644 Curcuma parviflora Wall. M. Norsaengsri, N. Tathana 9679
47. 59805 Curcuma parviflora Wall. C. Pitaksantipap 39
48. 59913 Curcuma parviflora Wall. Romklao Botanical Garden 2554 304
49. 62542 Curcuma parviflora Wall. Romklao Botanical Garden 2555 482
50. 63443 Curcuma parviflora Wall. M. Norsaengsri 6695
51. 63855 Curcuma parviflora Wall. M. Norsaengsri, C. Lakoet, N. Tathana 9873
52. 67675 Curcuma parviflora Wall. Jatupol K., C. Maknoi, Warintorn K. 942
53. 68224 Curcuma parviflora Wall. C. Maknoi 4329
54. 70028 Curcuma parviflora Wall. Mark Newman, Sunisa Sangvirothjanapat, Piyakaset Suksathan, Eliska Zaveska, Monika Pospisilova 2565
55. 70042 Curcuma parviflora Wall. Mark Newman, Sunisa Sangvirothjanapat, Piyakaset Suksathan, Eliska Zaveska, Monika Pospisilova 2586
56. 70046 Curcuma parviflora Wall. Mark Newman, Sunisa Sangvirothjanapat, Piyakaset Suksathan, Eliska Zaveska, Monika Pospisilova 2591
57. 70057 Curcuma parviflora Wall. Mark Newman, Sunisa Sangvirothjanapat, Piyakaset Suksathan, Eliska Zaveska, Monika Pospisilova 2606
58. 70506 Curcuma parviflora Wall. C. Maknoi 3373
59. 72750 Curcuma parviflora Wall. C. Maknoi 4985
60. 78358 Curcuma parviflora Wall. V. Nguanchoo 124
61. 79094 Curcuma parviflora Wall. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong, K. Souvannakhoummane L2 289
62. 83849 Curcuma parviflora Wall. P. Phaosrichai 235
63. 83919 Curcuma parviflora Wall. S. Sawangsawat 633
64. 84336 Curcuma parviflora Wall. W. Khattiyot 427
65. 84343 Curcuma parviflora Wall. W. Khattiyot 434
66. 84856 Curcuma parviflora Wall. S. Watthana, W. La-ongsri 3934
67. 84872 Curcuma parviflora Wall. S. Watthana, W. La-ongsri 3951
68. 86967 Curcuma parviflora Wall. C. Glamwaewwong 58 260
69. 87713 Curcuma parviflora Wall. Saensouk et al. 99
70. 93489 Curcuma parviflora Wall. Natcha Sutjaritjai ZB 218
71. 95266 Curcuma parviflora Wall. W. La-ongsri, P. Punyachan, T. Pingyot, S. Satatha 4078
72. 96129 Curcuma parviflora Wall. W. La-ongsri, P. Punyachan, T. Pingyot, S. Satatha 4313
73. 96434 Curcuma parviflora Wall. Mahasarakham University 117
74. 96681 Curcuma parviflora Wall. C. Glamwaewwong 60 197
75. 96684 Curcuma parviflora Wall. C. Glamwaewwong 60 200
76. 96688 Curcuma parviflora Wall. C. Glamwaewwong 60 204
77. 97045 Curcuma parviflora Wall. C. Maknoi 5549
78. 100839 Curcuma parviflora Wall. P. Phaosrichai 566
79. 102529 Curcuma parviflora Wall. V. Nguanchoo 782
80. 102611 Curcuma parviflora Wall. V. Nguanchoo 873
81. 104627 Curcuma parviflora Wall. C. Maknoi 5771
82. 104674 Curcuma parviflora Wall. C. Maknoi 5910
83. 104738 Curcuma parviflora Wall. C. Maknoi 5613
84. 105611 Curcuma parviflora Wall. C. Maknoi 7039
85. 107089 Curcuma parviflora Wall. C. Maknoi 4855
86. 107204 Curcuma parviflora Wall. P. Chanpet, P. Tinamas, T. Jindawong 31
87. 110887 Curcuma parviflora Wall. N. Muangyen 2103
88. 112795 Curcuma parviflora Wall. N. Muangyen 2282
89. 114543 Curcuma parviflora Wall. W. La-ongsri, T. Pingyot, P. Panyachan, C. Duangdaeng, U. Tongnak 4892
90. 114908 Curcuma parviflora Wall. T. Choopan et al. 2017 141
91. 115194 Curcuma parviflora Wall. W. Thammarong, W. Khattiyot, S. Rak-archa 729
92. 117540 Curcuma parviflora Wall. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, S. Sitthisuk 1632
93. 118906 Curcuma parviflora Wall. K. Inthamma 484
94. 119118 Curcuma parviflora Wall. N. Boonruang 228
95. 121335 Curcuma parviflora Wall. N. Boonruang 396
96. 124645 Curcuma parviflora Wall. N. Muangyen 3222
97. 126951 Curcuma parviflora Wall. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot, U. Thongnak 1682
98. 126997 Curcuma parviflora Wall. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot, U. Thongnak 1728
99. 127195 Curcuma parviflora Wall. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot, U. Thongnak 1926
100. 127571 Curcuma parviflora Wall. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak, N. Toolmal 2538
101. 128312 Curcuma parviflora Wall. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak 2113
102. 128415 Curcuma parviflora Wall. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak 2216
103. 128565 Curcuma parviflora Wall. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak, M. Tabut 2005
104. 129071 Curcuma parviflora Wall. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak, M. Tabut 2510
105. 132074 Curcuma parviflora Wall. W. Thammarong, W. Tanming, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 2883
106. 132504 Curcuma parviflora Wall. W. Pongamornkul 7384
107. 133082 Curcuma parviflora Wall. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3046
108. 133149 Curcuma parviflora Wall. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3113
109. 134311 Curcuma parviflora Wall. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong, S. Sitthisuk, M. Tabut 2661
110. 134328 Curcuma parviflora Wall. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong, S. Sitthisuk, M. Tabut 2678
111. 134451 Curcuma parviflora Wall. P. Phaosrichai, M. Wongnak 2801
112. 138165 Curcuma parviflora Wall. P. Phaosrichai, N. Sutjaritjai, S. Sitthisuk, U. Thongnak 3059
113. 138266 Curcuma parviflora Wall. K. Inthamma 1542
114. 138735 Curcuma parviflora Wall. Soraya Jantakun 64
115. 143064 Curcuma parviflora Wall. C. Maknoi et al. 6031
116. 143089 Curcuma parviflora Wall. C. Maknoi et al. 6161

ปิด

QR code