ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 70659
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Capparis zeylanica L.
Family name

ชื่อวงศ์

CAPPARACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Khin Myo Htwe 028132
Collected date

วันที่เก็บ

21 Feb 2003
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Nobuyuki Tanaka
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Mandalay, Myanmar
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

35    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 648 Capparis zeylanica L. W. Nanakorn et al. 648
2. 1274 Capparis zeylanica L. W. Nanakorn et al. 1274
3. 5990 Capparis zeylanica L. W. Nanakorn et al. 5990
4. 6638 Capparis zeylanica L. W. Nanakorn et al. 6638
5. 7021 Capparis zeylanica L. W. Nanakorn et al. 7021
6. 8911 Capparis zeylanica L. W. Nanakorn et al. 8911
7. 8847 Capparis zeylanica L. W. Nanakorn et al. 8847
8. 13574 Capparis zeylanica L. S. Watthana & W. Pongamornkul 232
9. 33990 Capparis zeylanica L. J.F. Maxwell 08-26
10. 45883 Capparis zeylanica L. C. Maknoi 3699
11. 46081 Capparis zeylanica L. C. Maknoi 3776
12. 52606 Capparis zeylanica L. W. La-ongsri, P. Tatiya and S. Satatha 1691
13. 58053 Capparis zeylanica L. M. Norsaengsri, W. La-ongsri, P. Phaosrichai and P. Tatiya 9155
14. 61853 Capparis zeylanica L. Ling Shein Man 087307
15. 65148 Capparis zeylanica L. K. Srithi 147
16. 66254 Capparis zeylanica L. W. Pongamornkul 3292
17. 66684 Capparis zeylanica L. C. Maknoi 4185
18. 68487 Capparis zeylanica L. C. Maknoi 4590
19. 76772 Capparis zeylanica L. C. Maknoi 4694
20. 77960 Capparis zeylanica L. C. Maknoi 5156
21. 81344 Capparis zeylanica L. C. Maknoi 7526
22. 82734 Capparis zeylanica L. C. Maknoi 7635
23. 83632 Capparis zeylanica L. S. Bunma s.n.
24. 83633 Capparis zeylanica L. S. Bunma s.n.
25. 88846 Capparis zeylanica L. C. Maknoi 8447
26. 94635 Capparis zeylanica L. W. La-ongsri, P. Punyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4004
27. 94812 Capparis zeylanica L. Chusie & K. Srithi PK075
28. 104727 Capparis zeylanica L. C. Maknoi 5602
29. 115404 Capparis zeylanica L. C. Maknoi 5248
30. 116427 Capparis zeylanica L. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-051
31. 116650 Capparis zeylanica L. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-273
32. 118349 Capparis zeylanica L. K. Inthamma 237
33. 130685 Capparis zeylanica L. W. Thammarong, S. Yokyo & M. Tabut 2849
34. 131251 Capparis zeylanica L. W. La-ongsri, P. Panyachan, C. Duangdang & U. Thongnak 4604
35. 139590 Capparis zeylanica L. T. Choopan et al. 2022-3

ปิด

QR code