ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 70549
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Kaempferia sp.
Family name

ชื่อวงศ์

Zingiberaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Maknoi 5877
Collected date

วันที่เก็บ

18 Jun 2013
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Herb. Flowers dark purple.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Ubon Ratchathani, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY,ALC
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

89    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 15289 Kaempferia sp. M. Norsaengsri 817
2. 20564 Kaempferia sp. M. Norsaengsri, W. Boonchai 1463
3. 20853 Kaempferia sp. P. Suksathan 2970
4. 21379 Kaempferia sp. NULL
5. 25754 Kaempferia sp. C. Maknoi 291
6. 29826 Kaempferia sp. C. Maknoi 1418
7. 31510 Kaempferia sp. C. Maknoi 1632
8. 32135 Kaempferia sp. S. Chongko 497
9. 33066 Kaempferia sp. Warintorn K. 07 50
10. 33329 Kaempferia sp. Jatupol K. 07 110
11. 36035 Kaempferia sp. Jatupol K. 08 376
12. 37842 Kaempferia sp. M. Norsaengsri 3807
13. 38020 Kaempferia sp. M. Norsaengsri, C. Lakoet 3661
14. 38053 Kaempferia sp. M. Norsaengsri, C. Lakoet 3903
15. 41453 Kaempferia sp. M. Norsaengsri 5658
16. 45924 Kaempferia sp. C. Maknoi 3837
17. 45957 Kaempferia sp. C. Maknoi 3869
18. 46098 Kaempferia sp. C. Maknoi 3793
19. 46998 Kaempferia sp. S. Intamusik, K. Kerdsawang, N. Inthagool 217
20. 48013 Kaempferia sp. M. Norsaengsri 7181
21. 48273 Kaempferia sp. M. Norsaengsri 6516
22. 48683 Kaempferia sp. M. Norsaengsri s.n.
23. 50381 Kaempferia sp. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Hidetoshi Nagamasu, Narong Nantasan T 52196
24. 53023 Kaempferia sp. M. Norsaengsri, N, Tathana, C. Lakoet 7593
25. 62608 Kaempferia sp. W. Pongamornkul 2861
26. 62710 Kaempferia sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri 1134
27. 63537 Kaempferia sp. M. Norsaengsri, P. Thongson 6589
28. 63594 Kaempferia sp. M. Norsaengsri, P. Thongson 6670
29. 66858 Kaempferia sp. M. Norsaengsri 10456
30. 71544 Kaempferia sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, Jatupol K. 1081
31. 72751 Kaempferia sp. C. Maknoi 4986
32. 86634 Kaempferia sp. W. Tanming 857
33. 87546 Kaempferia sp. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha 3369
34. 89855 Kaempferia sp. N. Muangyen 828
35. 96342 Kaempferia sp. Mahasarakham University 25
36. 96418 Kaempferia sp. Mahasarakham University 101
37. 96419 Kaempferia sp. Mahasarakham University 102
38. 96420 Kaempferia sp. Mahasarakham University 103
39. 96424 Kaempferia sp. Mahasarakham University 107
40. 96425 Kaempferia sp. Mahasarakham University 108
41. 96427 Kaempferia sp. Mahasarakham University 110
42. 96428 Kaempferia sp. Mahasarakham University 111
43. 96429 Kaempferia sp. Mahasarakham University 112
44. 96430 Kaempferia sp. Mahasarakham University 113
45. 96431 Kaempferia sp. Mahasarakham University 114
46. 96432 Kaempferia sp. Mahasarakham University 115
47. 96433 Kaempferia sp. Mahasarakham University 116
48. 96710 Kaempferia sp. C. Glamwaewwong 60 226
49. 100913 Kaempferia sp. C. Maknoi 467
50. 100914 Kaempferia sp. C. Maknoi 468
51. 100915 Kaempferia sp. C. Maknoi 469
52. 100916 Kaempferia sp. C. Maknoi 470
53. 100917 Kaempferia sp. C. Maknoi 471
54. 100919 Kaempferia sp. C. Maknoi 473
55. 100920 Kaempferia sp. C. Maknoi 474
56. 100921 Kaempferia sp. C. Maknoi 475
57. 100922 Kaempferia sp. C. Maknoi 476
58. 102562 Kaempferia sp. V. Nguanchoo 820
59. 104896 Kaempferia sp. C. Maknoi 6052
60. 104864 Kaempferia sp. C. Maknoi 5740
61. 105612 Kaempferia sp. C. Maknoi 7040
62. 107029 Kaempferia sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, P. Panyachan 741
63. 107091 Kaempferia sp. C. Maknoi 4857
64. 110870 Kaempferia sp. N. Muangyen 2085
65. 112612 Kaempferia sp. C. Maknoi 3409
66. 112641 Kaempferia sp. N. Muangyen 2128
67. 112675 Kaempferia sp. N. Muangyen 2162
68. 112676 Kaempferia sp. N. Muangyen 2163
69. 112728 Kaempferia sp. N. Muangyen 2215
70. 112763 Kaempferia sp. N. Muangyen 2250
71. 112765 Kaempferia sp. N. Muangyen 2252
72. 114769 Kaempferia sp. Thitiporn Pingyot 294
73. 115093 Kaempferia sp. W. Thammarong, W. Khattiyot, S. Rak-archa 628
74. 115137 Kaempferia sp. W. Thammarong, W. Khattiyot, S. Rak-archa 672
75. 117187 Kaempferia sp. N. Muangyen 2454
76. 127296 Kaempferia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak 1931
77. 128269 Kaempferia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak 2070
78. 128309 Kaempferia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak 2110
79. 128320 Kaempferia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak 2121
80. 129463 Kaempferia sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4321
81. 129520 Kaempferia sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4378
82. 129554 Kaempferia sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4412
83. 129584 Kaempferia sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4442
84. 132906 Kaempferia sp. Supalak Pumikong 2019 62
85. 136469 Kaempferia sp. W. Thammarong, S. Yokyo, M. Tabut 3494
86. 136528 Kaempferia sp. W. Thammarong, S. Yokyo, M. Tabut 3553
87. 138155 Kaempferia sp. P. Phaosrichai, N. Sutjaritjai, S. Sitthisuk, U. Thongnak 3049
88. 138259 Kaempferia sp. K. Inthamma 1535
89. 138797 Kaempferia sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3676

ปิด

QR code