ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 71321
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Capparis sp.
Family name

ชื่อวงศ์

CAPPARACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Pongamornkul 3761
Collected date

วันที่เก็บ

26 Jul 2013
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Woody climber in dipterocarp forest.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

800
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

97    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 3484 Capparis sp. W. Nanakorn et al. 3484
2. 9070 Capparis sp. P. Thongson 44
3. 18821 Capparis sp. W. Nanakorn 1119
4. 19829 Capparis sp. S. Watthana et al. 1128
5. 20201 Capparis sp. M. Norsaengsri 1260
6. 20239 Capparis sp. M. Norsaengsri 1298
7. 22550 Capparis sp. P. Srisanga 2389
8. 23602 Capparis sp. P. Srisanga 2611
9. 27610 Capparis sp. C. Maknoi 797
10. 28408 Capparis sp. Y. Ochiai & S. Yokoyama 200805-27
11. 28439 Capparis sp. Y. Ochiai & S. Yokoyama 210805-23
12. 30212 Capparis sp. Y. Ochiai & S. Yokoyama 07-1-3-87
13. 34476 Capparis sp. Warintorn K. 08-307
14. 36184 Capparis sp. M. Norsaengsri & C. Lakoet 3411
15. 36185 Capparis sp. M. Norsaengsri & C. Lakoet 3427
16. 37899 Capparis sp. M. Norsaengsri 3936
17. 39035 Capparis sp. W. Pongamornkul 2380
18. 40049 Capparis sp. M. Norsaengsri 5154
19. 40103 Capparis sp. M. Norsaengsri 5209
20. 41571 Capparis sp. P. Wessumritt 298
21. 41893 Capparis sp. P. Wessumritt 326
22. 45874 Capparis sp. C. Maknoi 3690
23. 45902 Capparis sp. C. Maknoi 3815
24. 46583 Capparis sp. M. Norsaengsri 3554
25. 47763 Capparis sp. S. Sawangsawat 218
26. 49140 Capparis sp. S. Watthana 3403
27. 50988 Capparis sp. M. Norsaengsri 5476
28. 52914 Capparis sp. Yin-Jiantao 1373
29. 53268 Capparis sp. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 7736
30. 56447 Capparis sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga (QSBG), Nobuhito Kuroiwa & Ayako Maeda 051178
31. 58096 Capparis sp. M. Norsaengsri, P. Thongson and C. Lakoet 9848
32. 58106 Capparis sp. M. Norsaengsri, P. Thongson and C. Lakoet 9858
33. 57978 Capparis sp. M. Norsaengsri, W. La-ongsri, P. Phaosrichai and P. Tatiya 9080
34. 58008 Capparis sp. M. Norsaengsri, W. La-ongsri, P. Phaosrichai and P. Tatiya 9110
35. 58064 Capparis sp. M. Norsaengsri, P. Thongson and C. Lakoet 9816
36. 58461 Capparis sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9496
37. 58507 Capparis sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9542
38. 59813 Capparis sp. Romklao Botanical Garden 0204/2554
39. 63525 Capparis sp. M. Norsaengsri & P. Thongson 6577
40. 64383 Capparis sp. W. Pongamornkul 2932
41. 64475 Capparis sp. W. Pongamornkul 3024
42. 65800 Capparis sp. M. Norsaengsri & S. Boonwong 10294
43. 66419 Capparis sp. W. Pongamornkul 3411
44. 67534 Capparis sp. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 800
45. 68155 Capparis sp. M. Norsaengsri 3622
46. 69040 Capparis sp. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 662
47. 68678 Capparis sp. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 3042
48. 75980 Capparis sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 095333
49. 76383 Capparis sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094298
50. 76727 Capparis sp. C. Maknoi 4649
51. 77517 Capparis sp. W. Pongamornkul 4350
52. 77518 Capparis sp. W. Pongamornkul 4351
53. 78448 Capparis sp. Kazumi Fujikawa, Kenji Kano, Mitsuo Matsumoto, Shigeo Yasuda & Hong Mang 053205
54. 79022 Capparis sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-218
55. 79233 Capparis sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-428
56. 80596 Capparis sp. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 3098
57. 81333 Capparis sp. C. Maknoi 7515
58. 81334 Capparis sp. C. Maknoi 7516
59. 81938 Capparis sp. M. Norsaengsri 11971
60. 85124 Capparis sp. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha & S. Apibanwana 3360
61. 85248 Capparis sp. C. Maknoi 7896
62. 85268 Capparis sp. C. Maknoi 7916
63. 85601 Capparis sp. C. Maknoi 8300
64. 86280 Capparis sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-284
65. 86305 Capparis sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-309
66. 88589 Capparis sp. N. Muangyen, W. Khattiyot & S. Suriya 440
67. 89677 Capparis sp. W. Pongamornkul 5663
68. 91242 Capparis sp. S. Sawangsawat 427
69. 96993 Capparis sp. C. Maknoi 4813
70. 97477 Capparis sp. C. Maknoi 5440
71. 97478 Capparis sp. C. Maknoi 5441
72. 100752 Capparis sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6-355
73. 104719 Capparis sp. C. Maknoi 5594
74. 104891 Capparis sp. C. Maknoi 6025
75. 105239 Capparis sp. C. Maknoi 6475
76. 105285 Capparis sp. C. Maknoi 6521
77. 105495 Capparis sp. C. Maknoi 6838
78. 105650 Capparis sp. C. Maknoi 7078
79. 107093 Capparis sp. C. Maknoi 4859
80. 108691 Capparis sp. W. La-ongsri with T. Pingyot, P. Tatiya, S. Satatha and S. Wongwan 5295
81. 108696 Capparis sp. W. La-ongsri with T. Pingyot, P. Tatiya, S. Satatha and S. Wongwan 5300
82. 109893 Capparis sp. TLBG 455
83. 110700 Capparis sp. N. Muangyen 1906
84. 112293 Capparis sp. Buasroi Mala 28
85. 112877 Capparis sp. K. Kertsawang 3715
86. 113054 Capparis sp. W. Pongamornkul, W. Khattiyot and N. Phookaphin 6659
87. 114521 Capparis sp. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4859
88. 115390 Capparis sp. C. Maknoi 5235
89. 118676 Capparis sp. K. Kertsawang 3982
90. 118922 Capparis sp. K. Inthamma 501
91. 122067 Capparis sp. W. Thammarong, P. Panyadee, W. Khattiyot & M. Tabut 1401
92. 122124 Capparis sp. W. Thammarong, P. Panyadee, W. Khattiyot & M. Tabut 1457
93. 122600 Capparis sp. W. Thammarong, S. Rakarcha & M. Tabut 1560
94. 125586 Capparis sp. N. Muangyen 3666
95. 128777 Capparis sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2217
96. 128963 Capparis sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2402
97. 129602 Capparis sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4460

ปิด

QR code