ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 71339
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Shorea obtusa Wall. ex Blume
Family name

ชื่อวงศ์

DIPTEROCARPACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Pongamornkul 3779
Collected date

วันที่เก็บ

26 Jul 2013
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Tree 5-15 m high in dipterocarp forest.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

800
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

44    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 978 Shorea obtusa Wall. ex Blume W. Nanakorn et al. 978
2. 6350 Shorea obtusa Wall. ex Blume W. Nanakorn et al. 6350
3. 8894 Shorea obtusa Wall. ex Blume W. Nanakorn et al. 8894
4. 10672 Shorea obtusa Wall. ex Blume S. Watthana 76
5. 10701 Shorea obtusa Wall. ex Blume Serm 35
6. 10705 Shorea obtusa Wall. ex Blume W. Nanakorn et al. 10705
7. 10809 Shorea obtusa Wall. ex Blume Thon 2
8. 10968 Shorea obtusa Wall. ex Blume Sucheera 13
9. 14263 Shorea obtusa Wall. ex Blume Morakot 87
10. 14272 Shorea obtusa Wall. ex Blume S. Watthana 284
11. 28848 Shorea obtusa Wall. ex Blume W. Nanakorn et al. 28848
12. 29493 Shorea obtusa Wall. ex Blume C. Glamwaewwong 1332
13. 31310 Shorea obtusa Wall. ex Blume P. Srisanga 2985
14. 33165 Shorea obtusa Wall. ex Blume Warintorn K. 08-149
15. 34666 Shorea obtusa Wall. ex Blume M. Norsaengsri 3301
16. 39878 Shorea obtusa Wall. ex Blume M. Norsaengsri 4985
17. 40052 Shorea obtusa Wall. ex Blume M. Norsaengsri 5157
18. 41260 Shorea obtusa Wall. ex Blume S. Watthana 3258
19. 44924 Shorea obtusa Wall. ex Blume Piyawan Winichainan HN1097
20. 45608 Shorea obtusa Wall. ex Blume R. Pooma, V. Chaemchumroon, N. Koonkhunthod, P. Chantaboon (tree climber) 3306
21. 47820 Shorea obtusa Wall. ex Blume S. Sawangsawat 170
22. 56475 Shorea obtusa Wall. ex Blume Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga (QSBG), Nobuhito Kuroiwa & Ayako Maeda 051234
23. 57980 Shorea obtusa Wall. ex Blume M. Norsaengsri, W. La-ongsri, P. Phaosrichai and P. Tatiya 9082
24. 61967 Shorea obtusa Wall. ex Blume Tin Mya Soe, Ling Shein Man & Ha Shein Aung 087333
25. 62522 Shorea obtusa Wall. ex Blume Romklao Botanical Garden 0462/2555
26. 66219 Shorea obtusa Wall. ex Blume W. Pongamornkul 3257
27. 66359 Shorea obtusa Wall. ex Blume W. Pongamornkul 3402
28. 67540 Shorea obtusa Wall. ex Blume Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 806
29. 72078 Shorea obtusa Wall. ex Blume W. Pongamornkul 03958
30. 73228 Shorea obtusa Wall. ex Blume M. Norsaengsri 11400
31. 75054 Shorea obtusa Wall. ex Blume M. Norsaengsri 11100
32. 81385 Shorea obtusa Wall. ex Blume M. Norsaengsri 12180
33. 83703 Shorea obtusa Wall. ex Blume S. Bunma s.n.
34. 83141 Shorea obtusa Wall. ex Blume W. Pongamornkul 4676
35. 92905 Shorea obtusa Wall. ex Blume D. Argyriou 59
36. 93183 Shorea obtusa Wall. ex Blume N. Turreira-Garcia 361.1
37. 93203 Shorea obtusa Wall. ex Blume D. Argyriou 328
38. 94624 Shorea obtusa Wall. ex Blume W. La-ongsri, P. Punyachan, P. Tatiya & S. Satatha 3993
39. 95261 Shorea obtusa Wall. ex Blume W. La-ongsri, P. Punyachan, P. Tatiya & S. Satatha 4073
40. 108346 Shorea obtusa Wall. ex Blume W. Pongamornkul 6554
41. 109945 Shorea obtusa Wall. ex Blume TLBG 541
42. 114509 Shorea obtusa Wall. ex Blume W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4847
43. 115054 Shorea obtusa Wall. ex Blume K. Phromnoi 5
44. 135208 Shorea obtusa Wall. ex Blume W. Thammarong, W. Tanming, N. Sutjaritjai, S. Yokyo, K. Sompong 3374

ปิด

QR code