ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 71642
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Schefflera sp.
Family name

ชื่อวงศ์

ARALIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Sunisa Sangvirotjanaphat, Santi Watthana, Mitsuo Matsumoto, Ling Shein Mang & Law Shien 091083
Collected date

วันที่เก็บ

26 Feb 2013
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Deciduous forest, sunny place. Tree ca. 5 m in height. Fruits yellow.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chin State, Myanmar
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1475
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

63    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 5716 Schefflera sp. W. Nanakorn et al. 5716
2. 27659 Schefflera sp. C. Maknoi 845
3. 28472 Schefflera sp. Y. Ochiai & S. Yokoyama 240805-2
4. 35771 Schefflera sp. C. Maknoi 1703
5. 37192 Schefflera sp. C. Maknoi 2074
6. 38545 Schefflera sp. C. Maknoi & P. Srisanga 2317
7. 38546 Schefflera sp. C. Maknoi & P. Srisanga 2318
8. 40757 Schefflera sp. S. Watthana & P. Srisanga 3180
9. 45128 Schefflera sp. M. Tanaros 530
10. 46475 Schefflera sp. W. Pongamornkul 2550
11. 53067 Schefflera sp. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 7640
12. 55552 Schefflera sp. P. Chantaranothai et al. s.n.
13. 57035 Schefflera sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9314
14. 58045 Schefflera sp. M. Norsaengsri, W. La-ongsri, P. Phaosrichai and P. Tatiya 9147
15. 62480 Schefflera sp. Romklao Botanical Garden 0420/2555
16. 62938 Schefflera sp. C. Lakoet 275
17. 65855 Schefflera sp. K. Srithi 43
18. 66492 Schefflera sp. P. Srisanga, C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 3311
19. 66519 Schefflera sp. P. Srisanga, C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 3338
20. 67074 Schefflera sp. W. Pongamornkul 3656
21. 73757 Schefflera sp. W. Pongamornkul 04167
22. 74765 Schefflera sp. W. Pongamornkul 04239
23. 74898 Schefflera sp. C. Maknoi 6544
24. 74954 Schefflera sp. C. Maknoi 6600
25. 75140 Schefflera sp. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2305
26. 75262 Schefflera sp. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2464
27. 80366 Schefflera sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-181
28. 80439 Schefflera sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Win Win Nwe M1-254
29. 81880 Schefflera sp. M. Norsaengsri 11914
30. 82739 Schefflera sp. C. Maknoi 7640
31. 82905 Schefflera sp. M. Norsaengsri 12289
32. 84034 Schefflera sp. W. Pongamornkul 4820
33. 86009 Schefflera sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-013
34. 86293 Schefflera sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-297
35. 88138 Schefflera sp. W. Pongamornkul 5144
36. 89380 Schefflera sp. W. Pongamornkul 5480
37. 89633 Schefflera sp. W. Pongamornkul 5619
38. 90618 Schefflera sp. N. Muangyen 881
39. 91044 Schefflera sp. N. Muangyen 1054
40. 91048 Schefflera sp. N. Muangyen 1058
41. 93433 Schefflera sp. M. Wongnak s.n.
42. 95743 Schefflera sp. W. Pongamornkul 6027
43. 95746 Schefflera sp. W. Pongamornkul 6030
44. 96621 Schefflera sp. C. Glamwaewwong 137/60
45. 97533 Schefflera sp. C. Maknoi 5514
46. 98542 Schefflera sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-019
47. 98545 Schefflera sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-022
48. 104563 Schefflera sp. W. Pongamornkul 6340
49. 105812 Schefflera sp. Chusri Trisonthi & Khwanruethai Kamfachuea PMO186
50. 107331 Schefflera sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-093
51. 107547 Schefflera sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-333
52. 113580 Schefflera sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-281
53. 113620 Schefflera sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-321
54. 113864 Schefflera sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-114
55. 113999 Schefflera sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-249
56. 114279 Schefflera sp. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Sathata 4481
57. 115771 Schefflera sp. K. Wangwasit 180322-21
58. 115827 Schefflera sp. K. Wangwasit 180425-22
59. 115834 Schefflera sp. K. Wangwasit 180425-29
60. 115853 Schefflera sp. K. Wangwasit 180426-15
61. 116012 Schefflera sp. K. Wangwasit 180321-37
62. 118419 Schefflera sp. K. Inthamma 318
63. 118820 Schefflera sp. K. Inthamma 398

ปิด

QR code