ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 72450
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Argyreia sp.
Family name

ชื่อวงศ์

CONVOLVULACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 095334
Collected date

วันที่เก็บ

9 Sep 2013
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Secondary evergreen forest. Forest edge, sunny place. Climber. Flowers purple, fruits green.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chin State, Myanmar
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

139    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 8125 Argyreia sp. W. Nanakorn et al. 8125
2. 8848 Argyreia sp. W. Nanakorn et al. 8848
3. 18978 Argyreia sp. W. Nanakorn et al. 18978
4. 19259 Argyreia sp. S. Watthana and M. Wongnak 970
5. 21688 Argyreia sp. S. Watthana 1480
6. 21689 Argyreia sp. S. Watthana ส1481
7. 29684 Argyreia sp. C. Maknoi 963
8. 30295 Argyreia sp. C. Maknoi, N. Thepwang & P. Pinnak 1250
9. 31667 Argyreia sp. C. Maknoi 1042
10. 31780 Argyreia sp. C. Maknoi and R. Pongsattayapipat 1187
11. 31795 Argyreia sp. C. Maknoi and R. Pongsattayapipat 1202
12. 35799 Argyreia sp. C. Maknoi 1731
13. 38829 Argyreia sp. C. Maknoi 2499
14. 40292 Argyreia sp. C. Maknoi 2654
15. 40398 Argyreia sp. C. Maknoi 2769
16. 40440 Argyreia sp. C. Maknoi 2811
17. 43385 Argyreia sp. D. Khrueasan MS681
18. 45253 Argyreia sp. Pooma, R., Phattarahirankanok, K., Sirimongkol 6269
19. 46904 Argyreia sp. M. Tanaros 377
20. 49270 Argyreia sp. Staples, G., Suksathan P., Panyajan P. 1370
21. 49271 Argyreia sp. Staples, G., Suksathan P. 1362
22. 49272 Argyreia sp. Staples, G., Suksathan P. 1359
23. 49273 Argyreia sp. Staples, G., Suksathan P., Panyajan P. 1366
24. 50922 Argyreia sp. S. Watthana 3655
25. 50334 Argyreia sp. Staples, G., S. Suddee, B. Bongcheewin 1416
26. 51192 Argyreia sp. W. Pongamornkul 2798
27. 51327 Argyreia sp. M. Norsaengsri 2775
28. 51362 Argyreia sp. M. Norsaengsri 2810
29. 52706 Argyreia sp. C. Maknoi 2875
30. 52815 Argyreia sp. C. Maknoi 2984
31. 53492 Argyreia sp. Yin-Jiantao, Shi-Xueqiang 1521
32. 53648 Argyreia sp. W. Pongamornkul 2843
33. 54045 Argyreia sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8229
34. 54339 Argyreia sp. T. Yingkhachorn 16
35. 54389 Argyreia sp. T. Yingkhachorn 70
36. 54392 Argyreia sp. T. Yingkhachorn 73
37. 55434 Argyreia sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8422
38. 55704 Argyreia sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8504
39. 56027 Argyreia sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8642
40. 57270 Argyreia sp. W. Boonprakop & M. Norsaengsri 0168
41. 58143 Argyreia sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8676
42. 59616 Argyreia sp. T. Khambai 27
43. 62147 Argyreia sp. W. Boonchai & M. Norsaengsri 0151
44. 62353 Argyreia sp. Romklao Botanical Garden 0640/2555
45. 62453 Argyreia sp. Romklao Botanical Garden 0393/2554
46. 62828 Argyreia sp. M. Norsaengsri 10040
47. 64345 Argyreia sp. W. Pongamornkul 2894
48. 63893 Argyreia sp. M. Norsaengsri, C. Lakoet & N. Tathana 9911
49. 63929 Argyreia sp. M. Norsaengsri, C. Lakoet & N. Tathana 9948
50. 64450 Argyreia sp. W. Pongamornkul 2999
51. 64478 Argyreia sp. W. Pongamornkul 3027
52. 64576 Argyreia sp. W. Pongamornkul 3125
53. 64579 Argyreia sp. W. Pongamornkul 3128
54. 65630 Argyreia sp. M. Norsaengsri 10120
55. 65686 Argyreia sp. M. Norsaengsri 10176
56. 65703 Argyreia sp. M. Norsaengsri 10194
57. 66321 Argyreia sp. W. Pongamornkul 3361
58. 67461 Argyreia sp. M. Norsaengsri et al. 0031
59. 68718 Argyreia sp. M. Norsaengsri 10629
60. 68749 Argyreia sp. M. Norsaengsri 10660
61. 69025 Argyreia sp. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 647
62. 71332 Argyreia sp. W. Pongamornkul 3772
63. 71435 Argyreia sp. W. Pongamornkul 3875
64. 72448 Argyreia sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 095469
65. 72452 Argyreia sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 095208
66. 72453 Argyreia sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 095008
67. 72454 Argyreia sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 094992
68. 72456 Argyreia sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 094719
69. 72493 Argyreia sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 094296
70. 73002 Argyreia sp. M. Norsaengsri 10783
71. 73613 Argyreia sp. W. Pongamornkul 04023
72. 73475 Argyreia sp. C. Lakoet 0635
73. 73500 Argyreia sp. C. Lakoet 0660
74. 74851 Argyreia sp. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 10833
75. 75116 Argyreia sp. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2508
76. 79354 Argyreia sp. Cardamons Preliminary Dendroclimatological Expedition (Thomas, Ly, Siraat & Buckely) 4
77. 80221 Argyreia sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-37
78. 80230 Argyreia sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-46
79. 80289 Argyreia sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-105
80. 80312 Argyreia sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Win Win Nwe M1-128
81. 80328 Argyreia sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Win Win Nwe M1-143
82. 80403 Argyreia sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-218
83. 80504 Argyreia sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-319
84. 80849 Argyreia sp. K. Phoutthavong et al. 476
85. 83670 Argyreia sp. S. Bunma s.n.
86. 83671 Argyreia sp. S. Bunma s.n.
87. 83239 Argyreia sp. W. Pongamornkul 4774
88. 83244 Argyreia sp. W. Pongamornkul 4779
89. 83264 Argyreia sp. W. Pongamornkul 4799
90. 88602 Argyreia sp. N. Muangyen, W. Khattiyot & S. Suriya 453
91. 88610 Argyreia sp. N. Muangyen, W. Khattiyot & S. Suriya 461
92. 88771 Argyreia sp. C. Maknoi 8373
93. 88886 Argyreia sp. C. Maknoi 8487
94. 89140 Argyreia sp. N. Muangyen 731
95. 89315 Argyreia sp. W. Pongamornkul 5415
96. 89382 Argyreia sp. W. Pongamornkul 5482
97. 89441 Argyreia sp. W. Pongamornkul 5541
98. 89448 Argyreia sp. W. Pongamornkul 5548
99. 89458 Argyreia sp. W. Pongamornkul 5558
100. 90326 Argyreia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-249
101. 90479 Argyreia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-401
102. 93450 Argyreia sp. S. Daoh 12
103. 93563 Argyreia sp. W. Pongamornkul, M. Wongnak and R. Suksathan 5746
104. 94224 Argyreia sp. W. Pongamornkul 5924
105. 94998 Argyreia sp. B. Pantarod s.n.
106. 95964 Argyreia sp. P. Phaosrichai 362
107. 96568 Argyreia sp. C. Glamwaewwong 084/60
108. 97026 Argyreia sp. C. Maknoi 5466
109. 97476 Argyreia sp. C. Maknoi 5439
110. 98223 Argyreia sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-103
111. 98232 Argyreia sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-112
112. 98306 Argyreia sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-186
113. 98469 Argyreia sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-349
114. 100815 Argyreia sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6-418
115. 104264 Argyreia sp. S. Kamonnate 828
116. 104961 Argyreia sp. C. Maknoi 6118
117. 105915 Argyreia sp. W. Pongamornkul 6391
118. 106267 Argyreia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan & P. Panyajan 723
119. 106876 Argyreia sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 587
120. 110067 Argyreia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 940
121. 110182 Argyreia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1055
122. 111109 Argyreia sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-057
123. 111389 Argyreia sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-337
124. 111414 Argyreia sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-362
125. 111733 Argyreia sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-253
126. 113146 Argyreia sp. W. Pongamornkul, W. Khattiyot and N. Phookaphin 6750
127. 114820 Argyreia sp. Staples, G., Suksathan, P.; Sangvirotjanapat, S. 1437
128. 114821 Argyreia sp. Staples, G., Suksathan, P.; Sangvirotjanapat, S. 1438
129. 116295 Argyreia sp. W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen and Warinthorn Katiyot 6947
130. 116603 Argyreia sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-226
131. 116611 Argyreia sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-234
132. 118238 Argyreia sp. K. Inthamma 126
133. 118292 Argyreia sp. K. Inthamma 180
134. 120697 Argyreia sp. N. Muangyen 2679
135. 120797 Argyreia sp. N. Muangyen 2779
136. 120811 Argyreia sp. N. Muangyen 2793
137. 120895 Argyreia sp. N. Muangyen 2877
138. 121007 Argyreia sp. N. Muangyen 2989
139. 121484 Argyreia sp. W. Thammarong, W. Khattiyot, M. Tabut 1104

ปิด

QR code