ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 72476
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Alpinia sp.
Family name

ชื่อวงศ์

ZINGIBERACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

P. Phaosrichai 34
Collected date

วันที่เก็บ

13 Jun 2014
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Pseudostem 1.6 m high. Longest leaf 62 cm long, middle leaf 54 cm long, short leaf 43 cm long, lower leaf tomentolose. Inflorescence with brown piliferous. Fruits green piliferous.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1610
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and Living
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

59    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 4624 Alpinia sp. W. Nanakorn et al. 4624
2. 4726 Alpinia sp. W. Nanakorn et al. 4726
3. 10544 Alpinia sp. P. Srisanga, C. Puff & S. Sasirat 205
4. 11211 Alpinia sp. Sucheera 005
5. 14802 Alpinia sp. Hj. Othman, Rantai & Jugah S56043
6. 18776 Alpinia sp. W. Nanakorn 600
7. 20003 Alpinia sp. C. Maknoi 52
8. 21801 Alpinia sp. S. Watthana and P. Suksathan 1593
9. 25658 Alpinia sp. C. Maknoi 194
10. 28303 Alpinia sp. Y. Ochiai & S. Yokoyama 210804-35
11. 28394 Alpinia sp. Y. Ochiai & S. Yokoyama 200808-8B
12. 30982 Alpinia sp. K. Kertsawang 688
13. 33024 Alpinia sp. Warintorn K. 07-008
14. 38031 Alpinia sp. M. Norsaengsri & C. Lakoet 3685
15. 41223 Alpinia sp. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 5612
16. 42184 Alpinia sp. Wang Hong 7875
17. 52438 Alpinia sp. M. Norsaengsri 1555
18. 53469 Alpinia sp. Yin-Jiantao, Shi-Xueqiang 1491
19. 54222 Alpinia sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8242
20. 62104 Alpinia sp. D. Khrueasan MS37
21. 62630 Alpinia sp. W. Pongamornkul & Lisa (D11) 2883
22. 63692 Alpinia sp. M. Norsaengsri 3638
23. 69679 Alpinia sp. V. Nguanchoo 255
24. 71934 Alpinia sp. J. Towaranonte s.n.
25. 72791 Alpinia sp. M. Norsaengsri 10897
26. 73847 Alpinia sp. P. Phaosrichai 89
27. 73850 Alpinia sp. P. Phaosrichai 92
28. 73883 Alpinia sp. P. Phaosrichai 125
29. 74740 Alpinia sp. W. Pongamornkul 04214
30. 75127 Alpinia sp. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2328
31. 79266 Alpinia sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-461
32. 80828 Alpinia sp. K. Phoutthavong et al. 631
33. 83109 Alpinia sp. W. Pongamornkul 4644
34. 83838 Alpinia sp. P. Phaosrichai 224
35. 84452 Alpinia sp. M. Wongnak s.n.
36. 86396 Alpinia sp. M. Wongnak 773
37. 89505 Alpinia sp. Natcha Sutjaritjai ZB176
38. 89544 Alpinia sp. Natcha Sutjaritjai ZB037
39. 89576 Alpinia sp. Natcha Sutjaritjai ZB041
40. 92668 Alpinia sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-059
41. 96411 Alpinia sp. Mahasarakham University 94
42. 98549 Alpinia sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-026
43. 98795 Alpinia sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-272
44. 102004 Alpinia sp. K. Kertsawang 4268
45. 107395 Alpinia sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-161
46. 107396 Alpinia sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-162
47. 110729 Alpinia sp. N. Muangyen 1937
48. 112367 Alpinia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak & S. Sitthisuk 1144
49. 112337 Alpinia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak & S. Sitthisuk 1114
50. 113436 Alpinia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-137
51. 113554 Alpinia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-255
52. 113673 Alpinia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-374
53. 113904 Alpinia sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-154
54. 114178 Alpinia sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-428
55. 115551 Alpinia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1443
56. 117476 Alpinia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sittisuk 1568
57. 117936 Alpinia sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-306
58. 121804 Alpinia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong & S. Sittisuk 1864
59. 125668 Alpinia sp. K. Punchay 359

ปิด

QR code