ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 7550
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Dracaena sp.
Family name

ชื่อวงศ์

ASPARAGACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Nanakorn et al. 7550
Collected date

วันที่เก็บ

13 Sep 1996
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Undershrub 50 cm. Fruit round orange.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Trang, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

40
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

58    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 365 Dracaena sp. W. Nanakorn et al. 365
2. 1385 Dracaena sp. W. Nanakorn et al. 1385
3. 4232 Dracaena sp. W. Nanakorn et al. 4232
4. 7284 Dracaena sp. W. Nanakorn et al. 7284
5. 7313 Dracaena sp. W. Nanakorn et al. 7313
6. 7314 Dracaena sp. W. Nanakorn et al. 7314
7. 10535 Dracaena sp. P. Srisanga, C. Puff & S. Sasirat 196
8. 14721 Dracaena sp. K. Larsen 45345
9. 17072 Dracaena sp. P. Suksathan 2401
10. 19836 Dracaena sp. S. Watthana 1135
11. 20209 Dracaena sp. M. Norsaengsri 1268
12. 20924 Dracaena sp. P. Srisanga 1936
13. 23167 Dracaena sp. P. Srisanga 2547
14. 27526 Dracaena sp. C. Maknoi 713
15. 27547 Dracaena sp. C. Maknoi 734
16. 28237 Dracaena sp. K. Kertsawang 567
17. 29208 Dracaena sp. S. Watthana 2207
18. 29859 Dracaena sp. C. Maknoi 1452
19. 29918 Dracaena sp. K. Wangwasit, M. Norsaengsri & C. Lakoet 070321-20
20. 30284 Dracaena sp. C. Maknoi, N. Thepwang & P. Pinnak 1239
21. 31831 Dracaena sp. C. Maknoi 1550
22. 36766 Dracaena sp. P. Suksathan 4510
23. 37120 Dracaena sp. C. Maknoi 2002
24. 37255 Dracaena sp. C. Maknoi 2369
25. 41050 Dracaena sp. K. Kertsawang 984
26. 44127 Dracaena sp. P. Sidisunthorn ST2522
27. 44137 Dracaena sp. S. Gardner ST2770
28. 44146 Dracaena sp. S. Gardner & P. Sidisunthorn ST0435
29. 44147 Dracaena sp. S. Gardner & P. Sidisunthorn ST1007
30. 44173 Dracaena sp. S. Gardner & S. Setsin ST0685
31. 44174 Dracaena sp. S. Gardner & S. Setsin ST0685a
32. 48293 Dracaena sp. M. Norsaengsri 6537
33. 50039 Dracaena sp. C. Phengklai T-49885
34. 52139 Dracaena sp. D.J. Middleton, S. Lindsay & P. Suksathan 5026
35. 52762 Dracaena sp. C. Maknoi 2931
36. 66255 Dracaena sp. W. Pongamornkul 3293
37. 73213 Dracaena sp. M. Norsaengsri 11385
38. 77610 Dracaena sp. M. Norsaengsri 11538
39. 78136 Dracaena sp. P. Phaosrichai 162
40. 79020 Dracaena sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-216
41. 80247 Dracaena sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-63
42. 81108 Dracaena sp. C. Maknoi 7289
43. 81125 Dracaena sp. C. Maknoi 7306
44. 82770 Dracaena sp. C. Maknoi 7671
45. 82701 Dracaena sp. C. Maknoi 7602
46. 85466 Dracaena sp. C. Maknoi 8165
47. 85532 Dracaena sp. C. Maknoi 8231
48. 89326 Dracaena sp. W. Pongamornkul 5426
49. 89421 Dracaena sp. W. Pongamornkul 5521
50. 104017 Dracaena sp. Jatinya Pangkot 62
51. 105056 Dracaena sp. C. Maknoi 6245
52. 105436 Dracaena sp. C. Maknoi 6779
53. 109897 Dracaena sp. TLBG 464
54. 110009 Dracaena sp. TLBG 607
55. 116674 Dracaena sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-297
56. 120871 Dracaena sp. N. Muangyen 2853
57. 121102 Dracaena sp. N. Muangyen 3084
58. 138244 Dracaena sp. K. Inthamma 1520

ปิด

QR code