ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 72500
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cheilanthes rufa D.Don
Family name

ชื่อวงศ์

PTERIDACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

David J. Middleton, S. Lindsay & P. Suksathan 4981
Collected date

วันที่เก็บ

24 Sep 2009
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Rhizome erect. Stipe and rachis, shiny, dark brown, very scaly, scales brown. Fronds to 32 cm long, lamina 14 x 9.5 cm, old desiccated fronds persistent. Lamina mid to yellowish green above, yellowish cream beneath.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1780
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

9    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 12897 Cheilanthes rufa D.Don P. Srisanga 427
2. 15007 Cheilanthes rufa D.Don P. Suksathan 504
3. 15008 Cheilanthes rufa D.Don P. Suksathan 149
4. 14656 Cheilanthes rufa D.Don P. Srisanga, S. Watthana & W. La-ongsri 868
5. 17700 Cheilanthes rufa D.Don P. Srisanga 1479
6. 18533 Cheilanthes rufa D.Don P. Suksathan 2860
7. 18690 Cheilanthes rufa D.Don P. Srisanga 1848
8. 20888 Cheilanthes rufa D.Don P. Suksathan 3006
9. 23176 Cheilanthes rufa D.Don P. Srisanga 2556

ปิด

QR code