ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 72562
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Arachniodes spectabilis (Ching) Ching
Family name

ชื่อวงศ์

DRYOPTERIDACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

David J. Middleton, S. Lindsay & P. Suksathan 5049
Collected date

วันที่เก็บ

1 Oct 2009
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Terrestrial fern with ascending rhizome, 4 cm diameter at crown. Stipes brown at very brown at very base above and in lower 3/4 beneath, otherwise pale green. Rachis patchy green or brown. Fronds to 87 cm long; lamina 48 x 44 cm, mid to dark green and slightly shiny above, much paler beneath.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1860
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

11    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 1893 Arachniodes spectabilis (Ching) Ching W. Nanakorn et al. 1893
2. 12479 Arachniodes spectabilis (Ching) Ching P. Suksathan 1374
3. 13965 Arachniodes spectabilis (Ching) Ching P. Srisanga & S. Watthana 631
4. 14023 Arachniodes spectabilis (Ching) Ching P. Srisanga & S. Watthana 689
5. 27173 Arachniodes spectabilis (Ching) Ching P. Suksathan 3832
6. 30650 Arachniodes spectabilis (Ching) Ching P. Suksathan 4270
7. 38311 Arachniodes spectabilis (Ching) Ching P. Srisanga & P. Suksathan 3244
8. 38316 Arachniodes spectabilis (Ching) Ching P. Srisanga & P. Suksathan 3249
9. 38320 Arachniodes spectabilis (Ching) Ching P. Srisanga & P. Suksathan 3253
10. 38338 Arachniodes spectabilis (Ching) Ching P. Srisanga & P. Suksathan 3271
11. 59969 Arachniodes spectabilis (Ching) Ching W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2128

ปิด

QR code