ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 72664
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Sumbaviopsis albicans (Blume) J.J.Sm.
Family name

ชื่อวงศ์

EUPHORBIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Maknoi 4899
Collected date

วันที่เก็บ

1 Jul 2012
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Tree. Flowers with rusty brown hairs. Leaves white on lower surface.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Phitsanulok, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

30    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 9355 Sumbaviopsis albicans (Blume) J.J.Sm. W. Nanakorn et al. 9355
2. 12735 Sumbaviopsis albicans (Blume) J.J.Sm. K. Larsen 45340
3. 27840 Sumbaviopsis albicans (Blume) J.J.Sm. C. Glamwaewwong 1231
4. 29659 Sumbaviopsis albicans (Blume) J.J.Sm. C. Glamwaewwong 1393
5. 42098 Sumbaviopsis albicans (Blume) J.J.Sm. Wang Hong 3801
6. 46051 Sumbaviopsis albicans (Blume) J.J.Sm. C. Maknoi 3746
7. 51715 Sumbaviopsis albicans (Blume) J.J.Sm. M. Norsaengsri & N. Tathana 7769
8. 51832 Sumbaviopsis albicans (Blume) J.J.Sm. M. Norsaengsri & N. Tathana 7887
9. 52579 Sumbaviopsis albicans (Blume) J.J.Sm. W. La-ongsri, P. Tatiya and S. Satatha 1665
10. 53576 Sumbaviopsis albicans (Blume) J.J.Sm. Yin-Jiantao 1124
11. 53720 Sumbaviopsis albicans (Blume) J.J.Sm. C. Maknoi 3001
12. 59220 Sumbaviopsis albicans (Blume) J.J.Sm. M. Norsaengsri & N. Tathana 9757
13. 66678 Sumbaviopsis albicans (Blume) J.J.Sm. C. Maknoi 4179
14. 66845 Sumbaviopsis albicans (Blume) J.J.Sm. M. Norsaengsri 10443
15. 66848 Sumbaviopsis albicans (Blume) J.J.Sm. M. Norsaengsri 10446
16. 70519 Sumbaviopsis albicans (Blume) J.J.Sm. C. Maknoi 5847
17. 72693 Sumbaviopsis albicans (Blume) J.J.Sm. C. Maknoi 4928
18. 86136 Sumbaviopsis albicans (Blume) J.J.Sm. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-140
19. 89764 Sumbaviopsis albicans (Blume) J.J.Sm. C. Maknoi 4793
20. 89281 Sumbaviopsis albicans (Blume) J.J.Sm. C. Maknoi 8129
21. 89815 Sumbaviopsis albicans (Blume) J.J.Sm. C. Maknoi 4772
22. 90856 Sumbaviopsis albicans (Blume) J.J.Sm. W. La-ongsri, P. Panyanchan & P. Tatiya 3465
23. 95172 Sumbaviopsis albicans (Blume) J.J.Sm. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-211
24. 113256 Sumbaviopsis albicans (Blume) J.J.Sm. P. Srisanga, P. Panyachan, S. Sitthisuk & S. Wongwan 3949
25. 117882 Sumbaviopsis albicans (Blume) J.J.Sm. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-252
26. 118731 Sumbaviopsis albicans (Blume) J.J.Sm. N. Boonruang 0080
27. 121215 Sumbaviopsis albicans (Blume) J.J.Sm. N. Boonruang 0276
28. 121599 Sumbaviopsis albicans (Blume) J.J.Sm. N. Boonruang 0502
29. 123770 Sumbaviopsis albicans (Blume) J.J.Sm. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-307
30. 127395 Sumbaviopsis albicans (Blume) J.J.Sm. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 5903

ปิด

QR code