ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 72667
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Arisaema sp.
Family name

ชื่อวงศ์

Araceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Maknoi 4902
Collected date

วันที่เก็บ

2 Jul 2012
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Herb, spathe pink, male flower white and female flower dark red.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Phitsanulok, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

83    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 4910 Arisaema sp. S. Watthana, M. Norsaengsri 80
2. 6370 Arisaema sp. W. Nanakorn et al. 6370
3. 11850 Arisaema sp. S. Sasrirat 55
4. 14648 Arisaema sp. P. Srisanga, S. Watthana, W. La-ongsri 860
5. 22209 Arisaema sp. P. Srisanga 2269
6. 25146 Arisaema sp. C. Glamwaewwong 1087
7. 25148 Arisaema sp. C. Glamwaewwong 1089
8. 27679 Arisaema sp. C. Maknoi 865
9. 27698 Arisaema sp. C. Maknoi 884
10. 30976 Arisaema sp. K. Kertsawang 682
11. 29887 Arisaema sp. C. Maknoi 1479
12. 30326 Arisaema sp. C. Maknoi, N. Thepwang, P. Pinnak 1281
13. 30351 Arisaema sp. C. Maknoi 1490
14. 30484 Arisaema sp. P. Suksathan 4204
15. 35765 Arisaema sp. C. Maknoi 1697
16. 35290 Arisaema sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga, Santi Watthana HN 8089
17. 38383 Arisaema sp. C. Maknoi, P. Srisanga 2155
18. 40669 Arisaema sp. S. Watthana, P. Srisanga 3069
19. 40783 Arisaema sp. S. Watthana 3194
20. 45934 Arisaema sp. C. Maknoi 3847
21. 45203 Arisaema sp. D. Khrueasan MS 516
22. 45204 Arisaema sp. D. Khrueasan MS 586
23. 45987 Arisaema sp. C. Maknoi 3899
24. 46847 Arisaema sp. M. Tanaros 319
25. 50809 Arisaema sp. S. Watthana 3538
26. 56524 Arisaema sp. Kazumi Fujikawa, Nobuhito Kuroiwa, Ayako Maeda, Prachaya Srisanga (QSBG), Ling Shing Mang 51370
27. 58366 Arisaema sp. K. Chanta 14
28. 58782 Arisaema sp. M. Norsaengsri, Chanawee P., N. Kundee, K. Teangnoi, F. Seesoi 9401
29. 61992 Arisaema sp. Ling Shein Mang 87509
30. 62535 Arisaema sp. Romklao Botanical Garden 2555 475
31. 63496 Arisaema sp. M. Norsaengsri 6754
32. 66827 Arisaema sp. M. Norsaengsri 10425
33. 68206 Arisaema sp. C. Maknoi 4311
34. 68248 Arisaema sp. C. Maknoi 4353
35. 68895 Arisaema sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Mang, Law Shine 89543
36. 71748 Arisaema sp. Sunisa Sangvirotjanaphat, Santi Watthana, Mitsuo Matsumoto, Ling Shein Mang, Law Shien 91198
37. 72738 Arisaema sp. C. Maknoi 4973
38. 72759 Arisaema sp. C. Maknoi 4994
39. 73038 Arisaema sp. M. Norsaengsri 11205
40. 75222 Arisaema sp. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG), Souvannakhoummane, U, Phoutthavong, K. (PTK BG), Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2256
41. 76266 Arisaema sp. C. Maknoi 7116
42. 76630 Arisaema sp. C. Maknoi 7199
43. 82992 Arisaema sp. M. Norsaengsri 12376
44. 83061 Arisaema sp. M. Norsaengsri 12445
45. 84134 Arisaema sp. W. Pongamornkul 4920
46. 84192 Arisaema sp. W. Pongamornkul 4978
47. 84236 Arisaema sp. S. Watthana, P. Srisanga 3069
48. 84377 Arisaema sp. W. Khattiyot 468
49. 84896 Arisaema sp. S. Watthana, W. La-ongsri 3976
50. 86216 Arisaema sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, P. Yadee L3 220
51. 89694 Arisaema sp. W. Pongamornkul 5680
52. 92055 Arisaema sp. S. Saengvirotjanapat 633
53. 95396 Arisaema sp. W. La-ongsri, P. Punyachan, T. Pingyot, S. Satatha 4208
54. 96996 Arisaema sp. C. Maknoi 4816
55. 96998 Arisaema sp. C. Maknoi 4818
56. 100820 Arisaema sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6 423
57. 104890 Arisaema sp. C. Maknoi 6024
58. 105231 Arisaema sp. C. Maknoi 6467
59. 104654 Arisaema sp. C. Maknoi 5887
60. 104673 Arisaema sp. C. Maknoi 5909
61. 104732 Arisaema sp. C. Maknoi 5607
62. 104784 Arisaema sp. C. Maknoi 5660
63. 105751 Arisaema sp. C. Maknoi 6944
64. 110556 Arisaema sp. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satatha, S. Wongwan 5671
65. 111367 Arisaema sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen, W. Khattiyot L9 315
66. 112839 Arisaema sp. N. Muangyen 2326
67. 114777 Arisaema sp. Thitiporn Pingyot 302
68. 115288 Arisaema sp. W. Thammarong, W. Khattiyot, S. Rakarcha, M. Tabut 823
69. 115829 Arisaema sp. K. Wangwasit 180425 24
70. 115879 Arisaema sp. K. Wangwasit 180717 3
71. 120673 Arisaema sp. N. Muangyen 2656
72. 121780 Arisaema sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong, S. Sitthisuk 1840
73. 121786 Arisaema sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong, S. Sitthisuk 1846
74. 129311 Arisaema sp. Akharasit Bunsongthae 163
75. 132596 Arisaema sp. W. Pongamornkul 7533
76. 132597 Arisaema sp. W. Pongamornkul 7534
77. 132865 Arisaema sp. Supalak Pumikong 2019 19
78. 133644 Arisaema sp. Natdanai Pan-in V 429
79. 134108 Arisaema sp. P. Srisanga, C. Maknoi, P. Tatiya, S. Suriya 3573
80. 135939 Arisaema sp. W. Pongamornkul 7901
81. 136145 Arisaema sp. W. Pongamornkul, P. Srisanga, P. Panyadee VN2 59
82. 138787 Arisaema sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3666
83. 143084 Arisaema sp. C. Maknoi et al. 6156

ปิด

QR code