ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 72937
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Mycetia sp.
Family name

ชื่อวงศ์

RUBIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

M. Norsaengsri 10718
Collected date

วันที่เก็บ

3 Feb 2014
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

W. Tanming
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Shrub 60 cm high. Fruits white by stream bank.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Mae Hong Son, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

738
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

59    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 9261 Mycetia sp. P. Thongson 63
2. 10980 Mycetia sp. Serm 60
3. 11349 Mycetia sp. W. Pongamornkul 126
4. 18784 Mycetia sp. W. Nanakorn 636
5. 19383 Mycetia sp. C. Glamwaewwong 14
6. 20415 Mycetia sp. P. Thongson 160
7. 20420 Mycetia sp. P. Thongson 165
8. 22187 Mycetia sp. P. Srisanga 2247
9. 22167 Mycetia sp. P. Srisanga 2227
10. 22183 Mycetia sp. P. Srisanga 2243
11. 22610 Mycetia sp. S. Watthana 1716
12. 29720 Mycetia sp. C. Maknoi 999
13. 29743 Mycetia sp. C. Maknoi 1064
14. 35860 Mycetia sp. C. Maknoi 1792
15. 38909 Mycetia sp. C. Maknoi 2579
16. 38910 Mycetia sp. C. Maknoi 2580
17. 42465 Mycetia sp. Wang Hong 8294
18. 43028 Mycetia sp. Zhou Shi-shun 3274
19. 45671 Mycetia sp. D. Khrueasan MS316
20. 47962 Mycetia sp. M. Norsaengsri 7130
21. 52925 Mycetia sp. Yin-Jiantao 1390
22. 56847 Mycetia sp. W. La-ongsri, M. Norsangsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2037
23. 61193 Mycetia sp. Ling Shein Man 088002
24. 61589 Mycetia sp. Ling Shein Man 087224
25. 65009 Mycetia sp. Jana Leong-Skornickova, Tran Huu Dang; Ota Sida; Udone Souvannakhoummane; Kittisak Phoutthavong OS 6238
26. 65242 Mycetia sp. Varalee Viraporn 43
27. 66572 Mycetia sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2832
28. 68811 Mycetia sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089637
29. 73481 Mycetia sp. C. Lakoet 0641
30. 73490 Mycetia sp. C. Lakoet 0650
31. 74861 Mycetia sp. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 10843
32. 75131 Mycetia sp. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2321
33. 75642 Mycetia sp. W. Tanming 530
34. 76382 Mycetia sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094297
35. 77547 Mycetia sp. M. Norsaengsri 10927
36. 81829 Mycetia sp. M. Norsaengsri 11863
37. 81875 Mycetia sp. M. Norsaengsri 11909
38. 85455 Mycetia sp. C. Maknoi 8154
39. 85822 Mycetia sp. M. Norsaengsri 12475
40. 85833 Mycetia sp. M. Norsaengsri 12486
41. 88303 Mycetia sp. W. Pongamornkul 5309
42. 88323 Mycetia sp. N. Muangyen 175
43. 88500 Mycetia sp. N. Muangyen 352
44. 89173 Mycetia sp. N. Muangyen 764
45. 89271 Mycetia sp. C. Maknoi 8119
46. 90469 Mycetia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-391
47. 90474 Mycetia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-396
48. 90576 Mycetia sp. N. Muangyen 839
49. 90650 Mycetia sp. N. Muangyen 912
50. 90788 Mycetia sp. W. La-ongsri, P. Panyanchan & P. Tatiya 3396
51. 91082 Mycetia sp. N. Muangyen 1092
52. 91870 Mycetia sp. N. Muangyen 1238
53. 91891 Mycetia sp. N. Muangyen 1259
54. 92645 Mycetia sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-036
55. 94485 Mycetia sp. N. Muangyen 1612
56. 95114 Mycetia sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-153
57. 98264 Mycetia sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-144
58. 104474 Mycetia sp. T. Khambai 497
59. 105120 Mycetia sp. C. Maknoi 6310

ปิด

QR code