ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 7601
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Burmannia sp.
Family name

ชื่อวงศ์

BURMANNIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Nanakorn et al. 7601
Collected date

วันที่เก็บ

14 Sep 1996
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Trang, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

20
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

45    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 7552 Burmannia sp. W. Nanakorn et al. 7552
2. 8070 Burmannia sp. W. Nanakorn et al. 8070
3. 8209 Burmannia sp. W. Nanakorn et al. 8209
4. 12395 Burmannia sp. P. Suksathan 1290
5. 15996 Burmannia sp. S. Watthana 690
6. 18459 Burmannia sp. P. Suksathan 2786
7. 18878 Burmannia sp. M. Norsaengsri 1126
8. 19019 Burmannia sp. W. Nanakorn et al. 19019
9. 19268 Burmannia sp. S. Watthana and M. Wongnak 979
10. 21549 Burmannia sp. S. Watthana 1444
11. 21581 Burmannia sp. P. Suksathan s.n.
12. 21368 Burmannia sp. S. Watthana 1375
13. 21742 Burmannia sp. S. Watthana and P. Suksathan 1534
14. 21803 Burmannia sp. S. Watthana and P. Suksathan 1595
15. 22364 Burmannia sp. M. Norsaengsri 1934
16. 22366 Burmannia sp. M. Norsaengsri 1936
17. 25792 Burmannia sp. C. Maknoi 328
18. 25794 Burmannia sp. C. Maknoi 330
19. 25932 Burmannia sp. P. Suksathan 3589
20. 25940 Burmannia sp. P. Suksathan 3597
21. 28508 Burmannia sp. S. Pumicong 388
22. 29386 Burmannia sp. P. Suksathan 1200
23. 29432 Burmannia sp. P. Suksathan s.n.
24. 31797 Burmannia sp. C. Maknoi and R. Pongsattayapipat 1204
25. 36102 Burmannia sp. S. Watthana 2492
26. 36465 Burmannia sp. P. Srisanga with P. Suksathan, P. Panyachan & A. Keratikorkul 3109
27. 40949 Burmannia sp. K. Kertsawang 939
28. 48370 Burmannia sp. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-51890
29. 48233 Burmannia sp. W. Boonprakop & M. Norsaengsri 038
30. 50307 Burmannia sp. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-52224
31. 54193 Burmannia sp. M. Norsaengsri 5974
32. 54207 Burmannia sp. M. Norsaengsri & P. Panyachan 8224
33. 57218 Burmannia sp. W. Boonprakop & M. Norsaengsri 0065
34. 68023 Burmannia sp. M. Norsaengsri & W. Boonprakop 0038
35. 76590 Burmannia sp. C. Maknoi 7159
36. 77829 Burmannia sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, C. Maknoi, S. Suk-ieam, S. Sangvirotjanapat, V. Thammavong & M. Soukhavong L1-44
37. 81465 Burmannia sp. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 11711
38. 83971 Burmannia sp. M. Pinyosak & P. Wessumritt 268
39. 85956 Burmannia sp. K. Wangwasit 041013-6
40. 86388 Burmannia sp. M. Wongnak 187
41. 102003 Burmannia sp. K. Kertsawang 4267
42. 102041 Burmannia sp. K. Kertsawang 4305
43. 102070 Burmannia sp. K. Kertsawang 4334
44. 102113 Burmannia sp. K. Kertsawang 4377
45. 102115 Burmannia sp. K. Kertsawang 4379

ปิด

QR code