ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 73019
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Debregeasia longifolia (Burm.f.) Wedd.
Family name

ชื่อวงศ์

URTICACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

M. Norsaengsri 10800
Collected date

วันที่เก็บ

5 Feb 2014
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Watthana Tanming
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Shrub. Flowers orange. By oak forest.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Mae Hong Son, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and Photo
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

49    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 17 Debregeasia longifolia (Burm.f.) Wedd. W. Nanakorn et al. 017
2. 4267 Debregeasia longifolia (Burm.f.) Wedd. W. Nanakorn et al. 4267
3. 5757 Debregeasia longifolia (Burm.f.) Wedd. W. Nanakorn et al. 5757
4. 7884 Debregeasia longifolia (Burm.f.) Wedd. W. Nanakorn et al. 7884
5. 10464 Debregeasia longifolia (Burm.f.) Wedd. P. Srisanga, C. Puff & S. Sasirat 123
6. 15923 Debregeasia longifolia (Burm.f.) Wedd. P. Srisanga & C. Puff 1101
7. 16447 Debregeasia longifolia (Burm.f.) Wedd. P. Suksathan 2120
8. 25820 Debregeasia longifolia (Burm.f.) Wedd. Bot. KU 2006.17
9. 29455 Debregeasia longifolia (Burm.f.) Wedd. C. Glamwaewwong 1293
10. 30784 Debregeasia longifolia (Burm.f.) Wedd. J.F. Maxwell 06-1014
11. 33326 Debregeasia longifolia (Burm.f.) Wedd. Jatupol K. 07-107
12. 35497 Debregeasia longifolia (Burm.f.) Wedd. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8320
13. 35376 Debregeasia longifolia (Burm.f.) Wedd. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8189
14. 37725 Debregeasia longifolia (Burm.f.) Wedd. J.F. Maxwell 06-687
15. 38457 Debregeasia longifolia (Burm.f.) Wedd. C. Maknoi & P. Srisanga 2229
16. 40456 Debregeasia longifolia (Burm.f.) Wedd. C. Maknoi 2827
17. 42373 Debregeasia longifolia (Burm.f.) Wedd. Wang Hong 4057
18. 45052 Debregeasia longifolia (Burm.f.) Wedd. M. Tanaros 454
19. 48639 Debregeasia longifolia (Burm.f.) Wedd. M. Norsaengsri & N. Tathana 7390
20. 51576 Debregeasia longifolia (Burm.f.) Wedd. W. La-ongsri & N. Romkham 1249
21. 53455 Debregeasia longifolia (Burm.f.) Wedd. Yin-Jiantao, Shi-Xueqiang 1485
22. 53609 Debregeasia longifolia (Burm.f.) Wedd. Yin-Jiantao, Shi-Xueqiang 1222
23. 59132 Debregeasia longifolia (Burm.f.) Wedd. Yin-Jiantao, Li-Jianwu 1920
24. 60506 Debregeasia longifolia (Burm.f.) Wedd. Ling Shein Man 088178
25. 60767 Debregeasia longifolia (Burm.f.) Wedd. Law Shein 088262
26. 60887 Debregeasia longifolia (Burm.f.) Wedd. Ling Shein Man 087247
27. 61223 Debregeasia longifolia (Burm.f.) Wedd. Ling Shein Man 087966
28. 65061 Debregeasia longifolia (Burm.f.) Wedd. K. Srithi 678
29. 68757 Debregeasia longifolia (Burm.f.) Wedd. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089575
30. 69668 Debregeasia longifolia (Burm.f.) Wedd. V. Nguanchoo 490
31. 69684 Debregeasia longifolia (Burm.f.) Wedd. V. Nguanchoo 148
32. 69807 Debregeasia longifolia (Burm.f.) Wedd. Law Shein 091543
33. 71776 Debregeasia longifolia (Burm.f.) Wedd. Sunisa Sangvirotjanaphat, Santi Watthana, Mitsuo Matsumoto, Ling Shein Mang & Law Shien 091229
34. 80705 Debregeasia longifolia (Burm.f.) Wedd. W. Pongamornkul 4562
35. 80999 Debregeasia longifolia (Burm.f.) Wedd. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man & Law Shine (Forest Department) 097342
36. 81000 Debregeasia longifolia (Burm.f.) Wedd. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettoelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097717
37. 88450 Debregeasia longifolia (Burm.f.) Wedd. N. Muangyen 302
38. 93994 Debregeasia longifolia (Burm.f.) Wedd. N. Tanaka, T. Sugawara, S. Sakai, K. Aoki, A. Tanaka, H. Miwa, Than Than Aye & Khin Myo Htwe 021788
39. 94528 Debregeasia longifolia (Burm.f.) Wedd. N. Muangyen 1655
40. 98238 Debregeasia longifolia (Burm.f.) Wedd. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-118
41. 98436 Debregeasia longifolia (Burm.f.) Wedd. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-316
42. 98493 Debregeasia longifolia (Burm.f.) Wedd. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-373
43. 104251 Debregeasia longifolia (Burm.f.) Wedd. S. Kamonnate 815
44. 107431 Debregeasia longifolia (Burm.f.) Wedd. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-199
45. 106889 Debregeasia longifolia (Burm.f.) Wedd. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 600
46. 114232 Debregeasia longifolia (Burm.f.) Wedd. W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouxayvang and N. Tathana L14-048
47. 118411 Debregeasia longifolia (Burm.f.) Wedd. K. Inthamma 310
48. 128042 Debregeasia longifolia (Burm.f.) Wedd. K. Inthamma 878
49. 129258 Debregeasia longifolia (Burm.f.) Wedd. Akharasit Bunsongthae 93

ปิด

QR code