ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 73142
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Breynia sp.
Family name

ชื่อวงศ์

PHYLLANTHACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

M. Norsaengsri 11312
Collected date

วันที่เก็บ

11 Jun 2014
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Shrub 5 m high. Flowers greenish creamy.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Mae Hong Son, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

315
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

56    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 30143 Breynia sp. Y. Ochiai & S. Yokoyama 07-1-2-6B
2. 36218 Breynia sp. M. Norsaengsri & C. Lakoet 3101
3. 39661 Breynia sp. M. Norsaengsri 4749
4. 46580 Breynia sp. M. Norsaengsri 3551
5. 46805 Breynia sp. M. Tanaros 206
6. 51032 Breynia sp. W. Pongamornkul 2638
7. 51039 Breynia sp. W. Pongamornkul 2645
8. 51052 Breynia sp. W. Pongamornkul 2658
9. 53800 Breynia sp. C. Maknoi 3081
10. 59224 Breynia sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9761
11. 62666 Breynia sp. P. Wessumritt & S. Sawangsawat 52
12. 62475 Breynia sp. Romklao Botanical Garden 0415/2555
13. 62780 Breynia sp. M. Norsaengsri 9992
14. 62912 Breynia sp. C. Lakoet 249
15. 67185 Breynia sp. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 698
16. 71577 Breynia sp. W. La-ongsri & W. Kuttiyot 1114
17. 71873 Breynia sp. B. Pantarod 13
18. 74755 Breynia sp. W. Pongamornkul 04229
19. 76641 Breynia sp. M. Norsaengsri 11021
20. 76862 Breynia sp. W. Tanming 636
21. 79068 Breynia sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-263
22. 83749 Breynia sp. W. La-ongsri, S. Watthana & P. Panyachan 2776
23. 83822 Breynia sp. P. Phaosrichai 208
24. 84711 Breynia sp. K. Kertsawang 3492
25. 85220 Breynia sp. C. Maknoi 7868
26. 86213 Breynia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-217
27. 86608 Breynia sp. W. Tanming 831
28. 86640 Breynia sp. W. Tanming 863
29. 88714 Breynia sp. N. Muangyen, W. Khattiyot & S. Suriya 565
30. 92579 Breynia sp. W. Pongamornkul 5382
31. 92670 Breynia sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-061
32. 93538 Breynia sp. W. Pongamornkul, M. Wongnak and R. Suksathan 5721
33. 94345 Breynia sp. N. Muangyen 1472
34. 95018 Breynia sp. Chusie & Khwanruethai Kamfachuea LL184
35. 95757 Breynia sp. W. Pongamornkul 6041
36. 95914 Breynia sp. N. Muangyen 1870
37. 98571 Breynia sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-048
38. 98781 Breynia sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-258
39. 100708 Breynia sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L6-311
40. 101120 Breynia sp. W. Pongamornkul 6141
41. 104514 Breynia sp. W. Pongamornkul 6291
42. 104950 Breynia sp. C. Maknoi 6107
43. 105581 Breynia sp. C. Maknoi 7009
44. 106161 Breynia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan & P. Panyajan 635
45. 108534 Breynia sp. T. Choopan et al. 2017-183
46. 108535 Breynia sp. T. Choopan et al. 2016-7
47. 108536 Breynia sp. T. Choopan et al. 2017-179
48. 110092 Breynia sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 965
49. 110903 Breynia sp. K. Kertsawang 4473
50. 111166 Breynia sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-114
51. 113348 Breynia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-49
52. 113543 Breynia sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-244
53. 114067 Breynia sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-317
54. 114008 Breynia sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-258
55. 115210 Breynia sp. W. Thammarong, W. Khattiyot & S. Rukarcha 745
56. 116893 Breynia sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-085

ปิด

QR code