ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 73114
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Syzygium cumini (L.) Skeels
Family name

ชื่อวงศ์

Myrtaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

M. Norsaengsri 11282
Collected date

วันที่เก็บ

10 Jun 2014
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Tree ca. 20 cm high. Fruits green turn to dark purple. Dipterocarp forest.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Mae Hong Son, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

502
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

77    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 284 Syzygium cumini (L.) Skeels W. Nanakorn et al. 284
2. 410 Syzygium cumini (L.) Skeels W. Nanakorn et al. 410
3. 433 Syzygium cumini (L.) Skeels W. Nanakorn et al. 433
4. 453 Syzygium cumini (L.) Skeels W. Nanakorn et al. 453
5. 6238 Syzygium cumini (L.) Skeels W. Nanakorn et al. 6238
6. 9031 Syzygium cumini (L.) Skeels W. Nanakorn et al. 9031
7. 8923 Syzygium cumini (L.) Skeels W. Nanakorn et al. 8923
8. 8979 Syzygium cumini (L.) Skeels W. Nanakorn et al. 8979
9. 10844 Syzygium cumini (L.) Skeels S. Watthana 97
10. 14268 Syzygium cumini (L.) Skeels Morakot 94
11. 14285 Syzygium cumini (L.) Skeels M. Norsaengsri 856
12. 19118 Syzygium cumini (L.) Skeels W. Nanakorn et al. 19118
13. 24035 Syzygium cumini (L.) Skeels C. Glamwaewwong 637
14. 24756 Syzygium cumini (L.) Skeels K. Kertsawang 259
15. 27874 Syzygium cumini (L.) Skeels K. Wangwasit 50615 17
16. 29457 Syzygium cumini (L.) Skeels C. Glamwaewwong 1304
17. 29613 Syzygium cumini (L.) Skeels M. Norsaengsri 2697
18. 30228 Syzygium cumini (L.) Skeels K. Wangwasit, M. Norsaengsri, C. Lakoet 70323 4
19. 34442 Syzygium cumini (L.) Skeels Warintorn K. 08 272
20. 34993 Syzygium cumini (L.) Skeels W. Pongamornkul 1797
21. 34994 Syzygium cumini (L.) Skeels W. Pongamornkul 1798
22. 45509 Syzygium cumini (L.) Skeels N. Romkham 159
23. 47224 Syzygium cumini (L.) Skeels Chusie KY 96
24. 53272 Syzygium cumini (L.) Skeels M. Norsaengsri, N, Tathana, C. Lakoet 7740
25. 54728 Syzygium cumini (L.) Skeels P. Tritorea 511
26. 56422 Syzygium cumini (L.) Skeels Nobuhito Kuroiwa, Ayako Maeda, Prachaya Srisanga, Ling Shing Mang 51343
27. 56894 Syzygium cumini (L.) Skeels M. Norsaengsri, S. Mattapha 9204
28. 59654 Syzygium cumini (L.) Skeels T. Khambai 65
29. 59693 Syzygium cumini (L.) Skeels T. Khambai 104
30. 66354 Syzygium cumini (L.) Skeels W. Pongamornkul 3394
31. 72902 Syzygium cumini (L.) Skeels M. Norsaengsri 11019
32. 73229 Syzygium cumini (L.) Skeels M. Norsaengsri 11401
33. 73729 Syzygium cumini (L.) Skeels W. Pongamornkul 4139
34. 73929 Syzygium cumini (L.) Skeels M. Norsaengsri 11459
35. 74008 Syzygium cumini (L.) Skeels K. Khwan 113
36. 74696 Syzygium cumini (L.) Skeels Zhou-Shishun 8172
37. 74816 Syzygium cumini (L.) Skeels Zhou-Shishun 8331
38. 79087 Syzygium cumini (L.) Skeels P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong, K. Souvannakhoummane L2 282
39. 79136 Syzygium cumini (L.) Skeels P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong, K. Souvannakhoummane L2 331
40. 81377 Syzygium cumini (L.) Skeels M. Norsaengsri 12172
41. 82062 Syzygium cumini (L.) Skeels M. Norsaengsri 12095
42. 83103 Syzygium cumini (L.) Skeels W. Pongamornkul 4638
43. 86315 Syzygium cumini (L.) Skeels M. Wongnak 407
44. 87637 Syzygium cumini (L.) Skeels Saensouk et al. 23
45. 88590 Syzygium cumini (L.) Skeels N. Muangyen, W. Khattiyot, S. Suriya 441
46. 89208 Syzygium cumini (L.) Skeels N. Muangyen 797
47. 89215 Syzygium cumini (L.) Skeels N. Muangyen 804
48. 90720 Syzygium cumini (L.) Skeels N. Muangyen 982
49. 92551 Syzygium cumini (L.) Skeels W. Pongamornkul 5354
50. 93006 Syzygium cumini (L.) Skeels D. Argyriou 253
51. 101123 Syzygium cumini (L.) Skeels W. Pongamornkul 6144
52. 101266 Syzygium cumini (L.) Skeels N. Muangyen AKN 10
53. 105455 Syzygium cumini (L.) Skeels C. Maknoi 6798
54. 106981 Syzygium cumini (L.) Skeels W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan, P. Panyachan 692
55. 110942 Syzygium cumini (L.) Skeels K. Kertsawang 4512
56. 115164 Syzygium cumini (L.) Skeels W. Thammarong, W. Khattiyot, S. Rak-archa 699
57. 118024 Syzygium cumini (L.) Skeels C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha, K. Intamma L17 394
58. 119027 Syzygium cumini (L.) Skeels K. Inthamma 615
59. 122100 Syzygium cumini (L.) Skeels W. Thammarong, P. Panyadee, W. Khattiyot, M. Tabut 1433
60. 124656 Syzygium cumini (L.) Skeels N. Muangyen 3233
61. 125418 Syzygium cumini (L.) Skeels W. Pongamornkul 7161
62. 125695 Syzygium cumini (L.) Skeels K. Punchay 498
63. 126214 Syzygium cumini (L.) Skeels Kazumi Fujikawa, Keniji Kano, Mitsuo Matsumoto, Shigeo Yasuda, Hong Mang 53223
64. 127850 Syzygium cumini (L.) Skeels Natdanai Pan-in 226
65. 127863 Syzygium cumini (L.) Skeels Natdanai Pan-in 239
66. 128032 Syzygium cumini (L.) Skeels K. Inthamma 868
67. 128082 Syzygium cumini (L.) Skeels K. Inthamma 941
68. 128091 Syzygium cumini (L.) Skeels K. Inthamma 950
69. 128115 Syzygium cumini (L.) Skeels K. Inthamma 974
70. 130926 Syzygium cumini (L.) Skeels S. Rakarcha, M. Tabut, W. Oummad, C. Duangdang 1199
71. 131068 Syzygium cumini (L.) Skeels P. Srisanga 4633
72. 132677 Syzygium cumini (L.) Skeels Anchalee Nuammee 555
73. 134794 Syzygium cumini (L.) Skeels T. Choopan et al. 2020 275
74. 139201 Syzygium cumini (L.) Skeels Monthon Norsaengsri, Lamthai Sasnok 12938
75. 139638 Syzygium cumini (L.) Skeels T. Choopan et al. 2020 131
76. 140627 Syzygium cumini (L.) Skeels Yumiko baba, Win Win Nwe 101639
77. 140628 Syzygium cumini (L.) Skeels Yumiko baba, Win Win Nwe 101662

ปิด

QR code