ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 73350
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Hibiscus sp.
Family name

ชื่อวงศ์

MALVACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Lakoet 0508
Collected date

วันที่เก็บ

19 Nov 2013
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Shrub up to 1.5 m high.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Mae Hong Son, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

72    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 2451 Hibiscus sp. W. Nanakorn et al. 2451
2. 7212 Hibiscus sp. W. Nanakorn et al. 7212
3. 7214 Hibiscus sp. W. Nanakorn et al. 7214
4. 9806 Hibiscus sp. W. Nanakorn et al. 9806
5. 11261 Hibiscus sp. W. La-ongsri 3
6. 11928 Hibiscus sp. M. Norsaengsri s.n.
7. 15158 Hibiscus sp. M. Norsaengsri, S. Vessabutr & S. Sasirat 829
8. 18255 Hibiscus sp. M. Norsaengsri s.n.
9. 18521 Hibiscus sp. P. Suksathan 2848
10. 18909 Hibiscus sp. M. Norsaengsri 1157
11. 20980 Hibiscus sp. M. Norsaengsri 1553
12. 27709 Hibiscus sp. C. Maknoi 895
13. 29816 Hibiscus sp. C. Maknoi 1408
14. 30324 Hibiscus sp. C. Maknoi, N. Thepwang & P. Pinnak 1279
15. 37943 Hibiscus sp. M. Norsaengsri & C. Lakoet 2783
16. 37973 Hibiscus sp. M. Norsaengsri & C. Lakoet 3063
17. 37976 Hibiscus sp. M. Norsaengsri & C. Lakoet 3070
18. 37981 Hibiscus sp. M. Norsaengsri & C. Lakoet 3083
19. 38940 Hibiscus sp. C. Maknoi 2610
20. 42611 Hibiscus sp. M. Norsaengsri & S. Intamusik 6096
21. 46952 Hibiscus sp. M. Tanaros 426
22. 48226 Hibiscus sp. W. Boonprakop & M. Norsaengsri 031
23. 48680 Hibiscus sp. M. Norsaengsri s.n.
24. 49923 Hibiscus sp. M. Norsaengsri 6443
25. 51335 Hibiscus sp. M. Norsaengsri 2783
26. 54224 Hibiscus sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8244
27. 56251 Hibiscus sp. Serm 79
28. 58036 Hibiscus sp. M. Norsaengsri, W. La-ongsri, P. Phaosrichai and P. Tatiya 9138
29. 60127 Hibiscus sp. M. Norsaengsri 5916
30. 62793 Hibiscus sp. M. Norsaengsri 10005
31. 62932 Hibiscus sp. C. Lakoet 269
32. 62956 Hibiscus sp. C. Lakoet 293
33. 63573 Hibiscus sp. M. Norsaengsri & P. Thongson 6647
34. 64406 Hibiscus sp. W. Pongamornkul 2955
35. 64610 Hibiscus sp. M. Norsaengsri & P. Thongson 6925
36. 67715 Hibiscus sp. P. Phaosrichai & M. Wongnak 25
37. 68108 Hibiscus sp. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 584
38. 68379 Hibiscus sp. C. Maknoi 4482
39. 68741 Hibiscus sp. M. Norsaengsri 10652
40. 73250 Hibiscus sp. C. Lakoet 0408
41. 73324 Hibiscus sp. C. Lakoet 0482
42. 73469 Hibiscus sp. C. Lakoet 0629
43. 76129 Hibiscus sp. C. Maknoi 6674
44. 80293 Hibiscus sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Win Win Nwe M1-109
45. 81148 Hibiscus sp. C. Maknoi 7329
46. 87594 Hibiscus sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-434
47. 90128 Hibiscus sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-51
48. 91263 Hibiscus sp. S. Sawangsawat 463
49. 91997 Hibiscus sp. K. Kertsawang 3562
50. 94306 Hibiscus sp. N. Muangyen 1434
51. 94393 Hibiscus sp. N. Muangyen 1520
52. 96517 Hibiscus sp. C. Glamwaewwong 033/60
53. 96570 Hibiscus sp. C. Glamwaewwong 086/60
54. 96674 Hibiscus sp. C. Glamwaewwong 190/60
55. 105131 Hibiscus sp. C. Maknoi 6322
56. 105212 Hibiscus sp. C. Maknoi 6448
57. 105256 Hibiscus sp. C. Maknoi 6492
58. 106228 Hibiscus sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan & P. Panyajan 684
59. 109919 Hibiscus sp. TLBG 515
60. 110039 Hibiscus sp. Selwyn Payet 2
61. 113166 Hibiscus sp. W. Pongamornkul, W. Khattiyot and N. Phookaphin 6769
62. 113177 Hibiscus sp. W. Pongamornkul, W. Khattiyot and N. Phookaphin 6780
63. 114840 Hibiscus sp. Henrik Balslev with Sawita Yooprasert, Rumrada Meeboonya, Preecha Karaket 8720
64. 116160 Hibiscus sp. W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen and Warinthorn Katiyot 6812
65. 117311 Hibiscus sp. N. Muangyen 2578
66. 125075 Hibiscus sp. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan & M. Tabut 697
67. 125476 Hibiscus sp. S. Rakarcha, W. Thammarong & W. Khattiyot 602
68. 125619 Hibiscus sp. N. Muangyen 3699
69. 134266 Hibiscus sp. P. Srisanga, C. Maknoi 3700
70. 135954 Hibiscus sp. W. Pongamornkul 7916
71. 136248 Hibiscus sp. Warakorn Kaeomuan 2
72. 139027 Hibiscus sp. P. Panyadee, R. Kantasrila, W. Rujichaipimon, M. Tabut 336

ปิด

QR code