ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 73374
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Gomphostemma sp.
Family name

ชื่อวงศ์

LAMIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Lakoet 0532
Collected date

วันที่เก็บ

19 Nov 2013
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Prachaya Srisanga
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Herb up to 1 m high. Flower yellow. Mixed deciduous forest.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Mae Hong Son, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

69    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 4200 Gomphostemma sp. W. Nanakorn et al. 4200
2. 9534 Gomphostemma sp. W. Nanakorn et al. 9534
3. 17973 Gomphostemma sp. P. Srisanga 1526
4. 19004 Gomphostemma sp. W. Nanakorn et al. 19004
5. 29790 Gomphostemma sp. C. Maknoi 1111
6. 30195 Gomphostemma sp. Y. Ochiai & S. Yokoyama 07-1-2-69
7. 40298 Gomphostemma sp. C. Maknoi 2670
8. 40396 Gomphostemma sp. C. Maknoi 2767
9. 35998 Gomphostemma sp. Jatupol K. 08-339
10. 40305 Gomphostemma sp. C. Maknoi 2677
11. 41224 Gomphostemma sp. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 5613
12. 45659 Gomphostemma sp. D. Khrueasan MS847
13. 45662 Gomphostemma sp. D. Khrueasan MS847
14. 45663 Gomphostemma sp. D. Khrueasan MS518
15. 45665 Gomphostemma sp. D. Khrueasan MS847
16. 45240 Gomphostemma sp. D. Khrueasan MS332
17. 46955 Gomphostemma sp. S. Intamusik, K. Kerdsawang, N Inthagool 183
18. 48848 Gomphostemma sp. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-38714
19. 49078 Gomphostemma sp. S. Watthana 3337
20. 49992 Gomphostemma sp. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-38331
21. 50761 Gomphostemma sp. S. Watthana 3486
22. 52588 Gomphostemma sp. W. La-ongsri, P. Tatiya and S. Satatha 1673
23. 52847 Gomphostemma sp. Yin-Jiantao & Shi-Xueqiang 1437
24. 55072 Gomphostemma sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8374
25. 55408 Gomphostemma sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 8396
26. 56955 Gomphostemma sp. W. La-ongsri, M. Norsangsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2040
27. 58896 Gomphostemma sp. Zhou-Shishun 3332
28. 60482 Gomphostemma sp. Ling Shein Man 087891
29. 60795 Gomphostemma sp. Ling Shein Man 088219
30. 61216 Gomphostemma sp. Ling Shein Man 087974
31. 61446 Gomphostemma sp. Ling Shein Man 087677
32. 62093 Gomphostemma sp. D. Khrueasan MS455
33. 62094 Gomphostemma sp. D. Khrueasan MS584
34. 62107 Gomphostemma sp. D. Khrueasan MS474
35. 62291 Gomphostemma sp. Romklao Botanical Garden 0578/2555
36. 62357 Gomphostemma sp. Romklao Botanical Garden 0644/2555
37. 64454 Gomphostemma sp. W. Pongamornkul 3003
38. 67830 Gomphostemma sp. M. Norsaengsri 10510
39. 68388 Gomphostemma sp. C. Maknoi 4491
40. 68725 Gomphostemma sp. M. Norsaengsri 10636
41. 75103 Gomphostemma sp. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2491
42. 75759 Gomphostemma sp. W. Pongamornkul 4344
43. 75991 Gomphostemma sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 095388
44. 76455 Gomphostemma sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Man, Tun Tin & Law Shine 094346
45. 80476 Gomphostemma sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Win Win Nwe M1-291
46. 85506 Gomphostemma sp. C. Maknoi 8205
47. 85698 Gomphostemma sp. W. Pongamornkul 5039
48. 85700 Gomphostemma sp. W. Pongamornkul 5041
49. 85783 Gomphostemma sp. W. Pongamornkul et al. 5122
50. 86536 Gomphostemma sp. W. Tanming 988
51. 86908 Gomphostemma sp. C. Glamwaewwong 201/58
52. 87501 Gomphostemma sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-343
53. 88472 Gomphostemma sp. N. Muangyen 324
54. 88544 Gomphostemma sp. N. Muangyen 396
55. 88803 Gomphostemma sp. C. Maknoi 8405
56. 89298 Gomphostemma sp. C. Maknoi 8146
57. 93458 Gomphostemma sp. S. Daoh 20
58. 93515 Gomphostemma sp. T. Pingyot 38
59. 93623 Gomphostemma sp. W. Pongamornkul, M. Wongnak and R. Suksathan 5806
60. 105090 Gomphostemma sp. C. Maknoi 6280
61. 105196 Gomphostemma sp. C. Maknoi 6432
62. 105330 Gomphostemma sp. T. Khambai 236
63. 116166 Gomphostemma sp. W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen and Warinthorn Katiyot 6818
64. 125352 Gomphostemma sp. W. Pongamornkul 7095
65. 131471 Gomphostemma sp. Chusie Trisonthi BD 60
66. 133765 Gomphostemma sp. W. Pongamornkul 7661
67. 133769 Gomphostemma sp. W. Pongamornkul 7665
68. 135717 Gomphostemma sp. W. Pongamornkul 7685
69. 135908 Gomphostemma sp. W. Pongamornkul 7876

ปิด

QR code