ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 750
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Allophylus cobbe (L.) Forsyth f.
Family name

ชื่อวงศ์

SAPINDACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Nanakorn et al. 750
Collected date

วันที่เก็บ

2 Jun 1994
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Christian Lange
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Tree up to 15 m in deciduous forest. Leaves 3-foliate, serrate at margin, acute at apex, with hairs on beneath. Flower in raceme, short peduncle.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

97    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 5189 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. W. Nanakorn et al. 5189
2. 3178 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. W. Nanakorn et al. 3178
3. 3427 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. W. Nanakorn et al. 3427
4. 3712 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. W. Nanakorn et al. 3712
5. 3734 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. W. Nanakorn et al. 3734
6. 11394 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. W. Pongamornkul 133
7. 11365 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. P. Thongson 25
8. 14471 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. S. Watthana 365
9. 14575 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. P. Srisanga, S. Watthana & W. La-ongsri 787
10. 15240 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. P. Srisanga 955
11. 18042 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. P. Srisanga 1595
12. 18074 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. P. Srisanga 1627
13. 21156 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. P. Srisanga & C. Maknoi 2030
14. 21720 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. S. Watthana 1512
15. 30996 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. K. Kertsawang 702
16. 31564 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. A. Keratikornkol 351
17. 35046 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. W. Pongamornkul 1850
18. 35124 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. W. Pongamornkul 2202
19. 35852 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. C. Maknoi 1784
20. 36355 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. W. Pongamornkul 2302
21. 36357 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. W. Pongamornkul 2304
22. 37893 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. M. Norsaengsri 3859
23. 38473 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. C. Maknoi & P. Srisanga 2245
24. 38927 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. C. Maknoi 2597
25. 41696 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. J.F. Maxwell 09-176
26. 43170 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. J.F. Maxwell 09-275
27. 43984 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. S. Gardner & P. Sidisunthorn ST2735
28. 43985 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. S. Gardner & P. Sidisunthorn ST2776
29. 43986 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. S. Gardner & P. Sidisunthorn ST1058
30. 44011 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. P. Sidisunthorn ST1792
31. 44513 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. Zhou Shi-shun 2406
32. 45166 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. M. Tanaros 569
33. 45694 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. D. Khrueasan MS356
34. 46973 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. S. Intamusik, K. Kerdsawang, N Inthagool 192
35. 47942 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. M. Norsaengsri 7110
36. 50641 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. P. Wessumritt & W. Boonchai 163
37. 56968 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. W. La-ongsri, M. Norsangsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2053
38. 59435 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. Romklao Botanical Garden 0041/2553
39. 60822 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. Ling Shein Man 087145
40. 61519 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. Ling Shein Man 087154
41. 65929 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. K. Srithi 565
42. 66405 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. W. Pongamornkul 3190
43. 67009 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. W. Pongamornkul 3591
44. 67836 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. M. Norsaengsri 10516
45. 67907 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. M. Norsaengsri 10587
46. 71629 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. Sunisa Sangvirotjanaphat, Santi Watthana, Mitsuo Matsumoto, Ling Shein Mang & Law Shien 091067
47. 72009 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. N. Muangyen 0101
48. 73354 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. C. Lakoet 0512
49. 73874 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. P. Phaosrichai 116
50. 75862 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 095416
51. 77632 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. M. Norsaengsri 11556
52. 83027 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. M. Norsaengsri 12411
53. 83983 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. M. Pinyosak & P. Wessumritt 283
54. 86057 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-061
55. 89682 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. W. Pongamornkul 5668
56. 94460 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. N. Muangyen 1587
57. 104681 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. C. Maknoi 5556
58. 104750 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. C. Maknoi 5626
59. 105166 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. C. Maknoi 6402
60. 105574 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. C. Maknoi 7002
61. 108645 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. W. La-ongsri with T. Pingyot, P. Tatiya, S. Satatha and S. Wongwan 5249
62. 110911 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. K. Kertsawang 4481
63. 111385 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-333
64. 112790 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. N. Muangyen 2277
65. 114281 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Sathata 4483
66. 115282 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. W. Thammarong, S. Rak-archa, W. Khattiyot & M. Tabut 817
67. 115882 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. K. Wangwasit 180717-6
68. 117394 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. W. Thammarong, W. Khattiyot, S. Rakarcha & M. Tabut 980
69. 123297 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-291
70. 126722 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. Pattararat Wongman 036
71. 127004 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot & U. Thongnak 1735
72. 127056 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot & U. Thongnak 1787
73. 127143 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot & U. Thongnak 1874
74. 127169 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot & U. Thongnak 1900
75. 127665 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & N. Toolmal 2632
76. 128584 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2024
77. 128590 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2030
78. 128641 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2081
79. 128727 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2167
80. 128785 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2225
81. 128823 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2263
82. 128827 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2267
83. 128891 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2330
84. 128912 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2351
85. 128919 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2358
86. 128987 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2426
87. 128999 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2438
88. 129006 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2445
89. 129036 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2475
90. 130538 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan & M. Tabut 815
91. 131454 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. Chusie Trisonthi BD 39
92. 131539 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. Chusie Trisonthi BD 166
93. 132001 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. W. Pongamornkul & P. Kumphet MED 190
94. 132756 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. A. Nuammee 634
95. 132802 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. A. Nuammee 680
96. 134098 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. P. Srisanga, C. Maknoi, P. Tatiya, S. Suriya 3563
97. 134157 Allophylus cobbe (L.) Forsyth f. P. Srisanga, C. Maknoi, P. Tatiya, S. Suriya 3622

ปิด

QR code