ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 73408
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pseuderanthemum sp.
Family name

ชื่อวงศ์

ACANTHACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Lakoet 0566
Collected date

วันที่เก็บ

20 Nov 2013
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Watthana Tanming
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Shrub 1.5-2 m high. Flowers white. Riverside.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Mae Hong Son, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

640
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and Photo
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

102    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 2792 Pseuderanthemum sp. W. Nanakorn et al. 2792
2. 3573 Pseuderanthemum sp. W. Nanakorn et al. 3573
3. 5033 Pseuderanthemum sp. W. Nanakorn et al. 5033
4. 5635 Pseuderanthemum sp. W. Nanakorn et al. 5635
5. 7470 Pseuderanthemum sp. W. Nanakorn et al. 7470
6. 8001 Pseuderanthemum sp. W. Nanakorn et al. 8001
7. 8113 Pseuderanthemum sp. W. Nanakorn et al. 8113
8. 8833 Pseuderanthemum sp. W. Nanakorn et al. 8833
9. 10257 Pseuderanthemum sp. W. Nanakorn et al. 10257
10. 12256 Pseuderanthemum sp. P. Srisanga 281
11. 18069 Pseuderanthemum sp. P. Srisanga 1622
12. 25984 Pseuderanthemum sp. P. Suksathan 3640
13. 34220 Pseuderanthemum sp. W. Pongamornkul 2144
14. 36751 Pseuderanthemum sp. P. Suksathan 4495
15. 38590 Pseuderanthemum sp. W. Pongamornkul 2440
16. 43067 Pseuderanthemum sp. Zhou Shi-shun 3326
17. 46505 Pseuderanthemum sp. W. Pongamornkul 2580
18. 46525 Pseuderanthemum sp. W. Pongamornkul 2600
19. 47083 Pseuderanthemum sp. C. Maknoi 3573
20. 48104 Pseuderanthemum sp. M. Norsaengsri 4780
21. 51535 Pseuderanthemum sp. W. La-ongsri & N. Romkham 1208
22. 51654 Pseuderanthemum sp. W. La-ongsri & N. Romkham 1327
23. 51666 Pseuderanthemum sp. W. La-ongsri & N. Romkham 1339
24. 52520 Pseuderanthemum sp. W. La-ongsri, P. Tatiya and S. Satatha 1595
25. 52771 Pseuderanthemum sp. C. Maknoi 2940
26. 53013 Pseuderanthemum sp. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 7583
27. 53053 Pseuderanthemum sp. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 7626
28. 53267 Pseuderanthemum sp. M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 7735
29. 53745 Pseuderanthemum sp. C. Maknoi 3026
30. 54885 Pseuderanthemum sp. S. Mattapha 96
31. 60350 Pseuderanthemum sp. Zhou-Shishun 3326
32. 62944 Pseuderanthemum sp. C. Lakoet 281
33. 63699 Pseuderanthemum sp. M. Norsaengsri 3645
34. 64137 Pseuderanthemum sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2539
35. 64474 Pseuderanthemum sp. W. Pongamornkul 3023
36. 66114 Pseuderanthemum sp. M. Norsaengsri, C. Maknoi, S. Sangvirotjanapat 10358
37. 65804 Pseuderanthemum sp. M. Norsaengsri & S. Boonwong 10298
38. 70169 Pseuderanthemum sp. N. Muangyen 0056
39. 71689 Pseuderanthemum sp. Sunisa Sangvirotjanaphat, Santi Watthana, Mitsuo Matsumoto, Ling Shein Mang & Law Shien 091133
40. 77853 Pseuderanthemum sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, C. Maknoi, S. Suk-ieam, S. Sangvirotjanapat, V. Thammavong & M. Soukhavong L1-68
41. 77958 Pseuderanthemum sp. C. Maknoi 5154
42. 80109 Pseuderanthemum sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097952
43. 80110 Pseuderanthemum sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man, Law Shine (Forest Department) 097139
44. 80583 Pseuderanthemum sp. W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 3085
45. 81038 Pseuderanthemum sp. C. Maknoi 7219
46. 81064 Pseuderanthemum sp. C. Maknoi 7245
47. 81082 Pseuderanthemum sp. C. Maknoi 7263
48. 81163 Pseuderanthemum sp. C. Maknoi 7344
49. 81210 Pseuderanthemum sp. C. Maknoi 7392
50. 82202 Pseuderanthemum sp. P. Phaosrichai 135
51. 82792 Pseuderanthemum sp. C. Maknoi 7693
52. 82706 Pseuderanthemum sp. C. Maknoi 7607
53. 82717 Pseuderanthemum sp. C. Maknoi 7618
54. 84081 Pseuderanthemum sp. W. Pongamornkul 4867
55. 84105 Pseuderanthemum sp. W. Pongamornkul 4891
56. 88319 Pseuderanthemum sp. N. Muangyen 171
57. 88502 Pseuderanthemum sp. N. Muangyen 354
58. 88758 Pseuderanthemum sp. C. Maknoi 8360
59. 88857 Pseuderanthemum sp. C. Maknoi 8458
60. 88866 Pseuderanthemum sp. C. Maknoi 8467
61. 89383 Pseuderanthemum sp. W. Pongamornkul 5483
62. 89455 Pseuderanthemum sp. W. Pongamornkul 5555
63. 89702 Pseuderanthemum sp. W. Pongamornkul 5688
64. 89709 Pseuderanthemum sp. W. Pongamornkul 5695
65. 90141 Pseuderanthemum sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-64
66. 90521 Pseuderanthemum sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-442
67. 93725 Pseuderanthemum sp. K. Kertsawang 3644
68. 95828 Pseuderanthemum sp. N. Muangyen 1784
69. 95879 Pseuderanthemum sp. N. Muangyen 1835
70. 106235 Pseuderanthemum sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan & P. Panyajan 691
71. 107000 Pseuderanthemum sp. W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 712
72. 116540 Pseuderanthemum sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-164
73. 116684 Pseuderanthemum sp. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-307
74. 117019 Pseuderanthemum sp. T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-212
75. 118491 Pseuderanthemum sp. K. Inthamma 390
76. 118249 Pseuderanthemum sp. K. Inthamma 137
77. 118312 Pseuderanthemum sp. K. Inthamma 200
78. 118528 Pseuderanthemum sp. K. Kertsawang 3834
79. 121082 Pseuderanthemum sp. N. Muangyen 3064
80. 121481 Pseuderanthemum sp. W. Thammarong, W. Khattiyot, M. Tabut 1101
81. 121941 Pseuderanthemum sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, S. Wongwan & M. Tabut 1276
82. 121964 Pseuderanthemum sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, S. Wongwan & M. Tabut 1299
83. 122144 Pseuderanthemum sp. W. Thammarong, P. Panyadee, W. Khattiyot & M. Tabut 1477
84. 122147 Pseuderanthemum sp. W. Thammarong, P. Panyadee, W. Khattiyot & M. Tabut 1480
85. 123894 Pseuderanthemum sp. W. La-ongsri, N. Boonruang, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 5816
86. 125106 Pseuderanthemum sp. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan & M. Tabut 728
87. 125558 Pseuderanthemum sp. N. Muangyen 3638
88. 125576 Pseuderanthemum sp. N. Muangyen 3656
89. 129129 Pseuderanthemum sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, P. Pratoom & M. Tabut 2676
90. 130438 Pseuderanthemum sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak & M. Tabut 2579
91. 133223 Pseuderanthemum sp. S. Rakarcha, W. Thammarong, M. Tabut 1011
92. 133315 Pseuderanthemum sp. S. Rakarcha, W. Tanming, W. Oummad, K. Sompong 1104
93. 134637 Pseuderanthemum sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, C. Doungdang, M. Tabut 3272
94. 134522 Pseuderanthemum sp. W. Thammarong, W. Saisorn, S. Ninkaew, P. Pisuttimarn 3155
95. 134572 Pseuderanthemum sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, C. Doungdang, M. Tabut 3207
96. 134593 Pseuderanthemum sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, C. Doungdang, M. Tabut 3228
97. 134603 Pseuderanthemum sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, C. Doungdang, M. Tabut 3238
98. 136436 Pseuderanthemum sp. W. Thammarong, S. Yokyo, M. Tabut 3461
99. 136440 Pseuderanthemum sp. W. Thammarong, S. Yokyo, M. Tabut 3465
100. 137746 Pseuderanthemum sp. K. Inthamma 1330
101. 139694 Pseuderanthemum sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, C. Doungdang, M. Tabut 3936
102. 139736 Pseuderanthemum sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, C. Doungdang, M. Tabut 3978

ปิด

QR code