ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 7656
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Mitracarpus hirtus DC.
Family name

ชื่อวงศ์

RUBIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Nanakorn et al. 7656
Collected date

วันที่เก็บ

29 Sep 1996
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Bob Harwood
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

27    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 230 Mitracarpus hirtus DC. W. Nanakorn et al. 230
2. 1122 Mitracarpus hirtus DC. W. Nanakorn et al. 1122
3. 1273 Mitracarpus hirtus DC. W. Nanakorn et al. 1273
4. 1378 Mitracarpus hirtus DC. W. Nanakorn et al. 1378
5. 4281 Mitracarpus hirtus DC. W. Nanakorn et al. 4281
6. 7239 Mitracarpus hirtus DC. W. Nanakorn et al. 7239
7. 12775 Mitracarpus hirtus DC. S. Watthana 168
8. 25621 Mitracarpus hirtus DC. C. Maknoi 661
9. 29997 Mitracarpus hirtus DC. P. Porkar 23
10. 47859 Mitracarpus hirtus DC. M. Norsaengsri 7027
11. 64492 Mitracarpus hirtus DC. W. Pongamornkul 3041
12. 73336 Mitracarpus hirtus DC. C. Lakoet 0494
13. 78272 Mitracarpus hirtus DC. V. Nguanchoo 521
14. 78345 Mitracarpus hirtus DC. V. Nguanchoo 283
15. 80382 Mitracarpus hirtus DC. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-197
16. 80721 Mitracarpus hirtus DC. W. Pongamornkul 4578
17. 84167 Mitracarpus hirtus DC. W. Pongamornkul 4953
18. 87427 Mitracarpus hirtus DC. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-269
19. 88708 Mitracarpus hirtus DC. N. Muangyen, W. Khattiyot & S. Suriya 559
20. 88729 Mitracarpus hirtus DC. N. Muangyen, W. Khattiyot & S. Suriya 579
21. 94234 Mitracarpus hirtus DC. N. Muangyen 1362
22. 98220 Mitracarpus hirtus DC. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-100
23. 104191 Mitracarpus hirtus DC. S. Kamonnate 747
24. 104210 Mitracarpus hirtus DC. S. Kamonnate 728
25. 104328 Mitracarpus hirtus DC. S. Kamonnate 898
26. 105955 Mitracarpus hirtus DC. W. Pongamornkul 6431
27. 109844 Mitracarpus hirtus DC. TLBG 226

ปิด

QR code