ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 73499
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Argyreia osyrensis (Roth) Choisy
Family name

ชื่อวงศ์

CONVOLVULACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Lakoet 0659
Collected date

วันที่เก็บ

21 Nov 2013
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Climber. Flower purple. Dipterocarp forest.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Mae Hong Son, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1177
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

31    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 325 Argyreia osyrensis (Roth) Choisy W. Nanakorn et al. 325
2. 5425 Argyreia osyrensis (Roth) Choisy W. Nanakorn et al. 5425
3. 12922 Argyreia osyrensis (Roth) Choisy P. Srisanga 452
4. 18862 Argyreia osyrensis (Roth) Choisy W. Pongamornkul 572
5. 38609 Argyreia osyrensis (Roth) Choisy W. Pongamornkul 2459
6. 40556 Argyreia osyrensis (Roth) Choisy J.F. Maxwell 08-184
7. 45032 Argyreia osyrensis (Roth) Choisy M. Tanaros 434
8. 58186 Argyreia osyrensis (Roth) Choisy M. Norsaengsri & N. Tathana 8718
9. 64718 Argyreia osyrensis (Roth) Choisy Staples, G., Traiperm, P.; Pisuttimarn, P. 1530
10. 64423 Argyreia osyrensis (Roth) Choisy W. Pongamornkul 2972
11. 64442 Argyreia osyrensis (Roth) Choisy W. Pongamornkul 2991
12. 84315 Argyreia osyrensis (Roth) Choisy W. Khattiyot 406
13. 84539 Argyreia osyrensis (Roth) Choisy K. Kertsawang 3391
14. 88203 Argyreia osyrensis (Roth) Choisy W. Pongamornkul 5209
15. 89459 Argyreia osyrensis (Roth) Choisy W. Pongamornkul 5559
16. 89759 Argyreia osyrensis (Roth) Choisy C. Maknoi 5060
17. 96192 Argyreia osyrensis (Roth) Choisy W. La-ongsri, P. Phanyachan, P. Tatiya, S. Satatha & U. Thongnak 4377
18. 105178 Argyreia osyrensis (Roth) Choisy C. Maknoi 6414
19. 107268 Argyreia osyrensis (Roth) Choisy C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-025
20. 110266 Argyreia osyrensis (Roth) Choisy W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5383
21. 111573 Argyreia osyrensis (Roth) Choisy C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-096
22. 113399 Argyreia osyrensis (Roth) Choisy C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-100
23. 115632 Argyreia osyrensis (Roth) Choisy K. Wangwasit 180123-4
24. 116217 Argyreia osyrensis (Roth) Choisy W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen and Warinthorn Katiyot 6869
25. 116883 Argyreia osyrensis (Roth) Choisy T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-075
26. 118293 Argyreia osyrensis (Roth) Choisy K. Inthamma 181
27. 118351 Argyreia osyrensis (Roth) Choisy K. Inthamma 239
28. 121935 Argyreia osyrensis (Roth) Choisy W. Thammarong, S. Rak-archa, S. Wongwan & M. Tabut 1270
29. 123215 Argyreia osyrensis (Roth) Choisy W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-209
30. 126701 Argyreia osyrensis (Roth) Choisy Henrik Balslev with N. Sutjaritjai, V. Chamchumroon, W. & S. Eiserhardt, P. Sumanon, P. Panyadee, P. Kladwong & B. Pakinamhang 10070
31. 134461 Argyreia osyrensis (Roth) Choisy W. Rujichaipimon, T. Pingyot, A. Nuammee, S. Pumikong 76

ปิด

QR code