ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 73643
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Crassocephalum crepidioides (Benth.) S.Moore
Family name

ชื่อวงศ์

ASTERACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Pongamornkul 04053
Collected date

วันที่เก็บ

27 Feb 2014
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Herb 50-70 cm high in open area. Flower red orange.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Mae Hong Son, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

951
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

94    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 307 Crassocephalum crepidioides (Benth.) S.Moore W. Nanakorn et al. 307
2. 4073 Crassocephalum crepidioides (Benth.) S.Moore W. Nanakorn et al. 4073
3. 5583 Crassocephalum crepidioides (Benth.) S.Moore W. Nanakorn et al. 5583
4. 10857 Crassocephalum crepidioides (Benth.) S.Moore Sucheera s.n.
5. 12012 Crassocephalum crepidioides (Benth.) S.Moore W. Pongamornkul 299
6. 26754 Crassocephalum crepidioides (Benth.) S.Moore H. Sada et al. FOk-056315
7. 28359 Crassocephalum crepidioides (Benth.) S.Moore Y. Ochiai & S. Yokoyama 260804-4(1)
8. 28406 Crassocephalum crepidioides (Benth.) S.Moore Y. Ochiai & S. Yokoyama 200805-25
9. 30162 Crassocephalum crepidioides (Benth.) S.Moore Y. Ochiai & S. Yokoyama 07-1-2-28
10. 33256 Crassocephalum crepidioides (Benth.) S.Moore Jatupol K. 07-037
11. 34204 Crassocephalum crepidioides (Benth.) S.Moore W. Pongamornkul 2129
12. 35134 Crassocephalum crepidioides (Benth.) S.Moore W. Pongamornkul 2212
13. 36082 Crassocephalum crepidioides (Benth.) S.Moore Jatupol K. 08-423
14. 39623 Crassocephalum crepidioides (Benth.) S.Moore M. Norsaengsri 4711
15. 40227 Crassocephalum crepidioides (Benth.) S.Moore M. Norsaengsri 5416
16. 44846 Crassocephalum crepidioides (Benth.) S.Moore Yaovanit Polpim HN1372
17. 45238 Crassocephalum crepidioides (Benth.) S.Moore D. Khrueasan MS54
18. 46322 Crassocephalum crepidioides (Benth.) S.Moore M. Norsaengsri 3318
19. 51424 Crassocephalum crepidioides (Benth.) S.Moore M. Norsaengsri & N. Tathana 7494
20. 51641 Crassocephalum crepidioides (Benth.) S.Moore W. La-ongsri & N. Romkham 1314
21. 59099 Crassocephalum crepidioides (Benth.) S.Moore Yin-Jiantao, Li-Jianwu 1911
22. 59820 Crassocephalum crepidioides (Benth.) S.Moore Romklao Botanical Garden 0211/2554
23. 61058 Crassocephalum crepidioides (Benth.) S.Moore Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Myint San, Ling Shein Man & Law Shein 086619
24. 61073 Crassocephalum crepidioides (Benth.) S.Moore Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Myint San, Ling Shein Man & Law Shein 086699
25. 61371 Crassocephalum crepidioides (Benth.) S.Moore Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Mint San, Ling Shein Man & Law Shein 086771
26. 61503 Crassocephalum crepidioides (Benth.) S.Moore Ling Shein Man 087173
27. 62251 Crassocephalum crepidioides (Benth.) S.Moore Romklao Botanical Garden 0538/2555
28. 65811 Crassocephalum crepidioides (Benth.) S.Moore M. Norsaengsri & S. Boonwong 10305
29. 66007 Crassocephalum crepidioides (Benth.) S.Moore K. Srithi 256
30. 66196 Crassocephalum crepidioides (Benth.) S.Moore W. Pongamornkul 3229
31. 66328 Crassocephalum crepidioides (Benth.) S.Moore W. Pongamornkul 3368
32. 67003 Crassocephalum crepidioides (Benth.) S.Moore W. Pongamornkul 3585
33. 70696 Crassocephalum crepidioides (Benth.) S.Moore Khin Myo Htwe 021302
34. 70851 Crassocephalum crepidioides (Benth.) S.Moore Insavai, Keooudone, Somdy, Kittisack & Lee VEU et al. 064
35. 71313 Crassocephalum crepidioides (Benth.) S.Moore W. Pongamornkul 3753
36. 74056 Crassocephalum crepidioides (Benth.) S.Moore K. Khwan 200
37. 75041 Crassocephalum crepidioides (Benth.) S.Moore M. Norsaengsri 11087
38. 75728 Crassocephalum crepidioides (Benth.) S.Moore W. Pongamornkul 4313
39. 77293 Crassocephalum crepidioides (Benth.) S.Moore M. Miyake et al. FOK-061866
40. 78321 Crassocephalum crepidioides (Benth.) S.Moore V. Nguanchoo 237
41. 78388 Crassocephalum crepidioides (Benth.) S.Moore V. Nguanchoo 185
42. 80734 Crassocephalum crepidioides (Benth.) S.Moore W. Pongamornkul 4591
43. 80486 Crassocephalum crepidioides (Benth.) S.Moore P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Win Win Nwe M1-301
44. 83452 Crassocephalum crepidioides (Benth.) S.Moore Ubonwan Upho UBON 640
45. 86532 Crassocephalum crepidioides (Benth.) S.Moore W. Tanming 984
46. 87083 Crassocephalum crepidioides (Benth.) S.Moore C. Glamwaewwong 376/58
47. 87172 Crassocephalum crepidioides (Benth.) S.Moore C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-015
48. 88458 Crassocephalum crepidioides (Benth.) S.Moore N. Muangyen 310
49. 90142 Crassocephalum crepidioides (Benth.) S.Moore C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-65
50. 93384 Crassocephalum crepidioides (Benth.) S.Moore Aomtip petbanna 15
51. 92671 Crassocephalum crepidioides (Benth.) S.Moore W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-062
52. 93330 Crassocephalum crepidioides (Benth.) S.Moore Kreingkrai T. 002
53. 94198 Crassocephalum crepidioides (Benth.) S.Moore W. Pongamornkul 5898
54. 94993 Crassocephalum crepidioides (Benth.) S.Moore Ploy Hutasing 015
55. 95556 Crassocephalum crepidioides (Benth.) S.Moore N. Muangyen 1753
56. 96871 Crassocephalum crepidioides (Benth.) S.Moore C. Glamwaewwong 387/60
57. 98421 Crassocephalum crepidioides (Benth.) S.Moore C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-301
58. 98538 Crassocephalum crepidioides (Benth.) S.Moore C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-015
59. 98578 Crassocephalum crepidioides (Benth.) S.Moore C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-055
60. 102387 Crassocephalum crepidioides (Benth.) S.Moore V. Nguanchoo 622
61. 105804 Crassocephalum crepidioides (Benth.) S.Moore Pimsiri PN087
62. 106244 Crassocephalum crepidioides (Benth.) S.Moore P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan & P. Panyajan 700
63. 105977 Crassocephalum crepidioides (Benth.) S.Moore W. Pongamornkul 6453
64. 107370 Crassocephalum crepidioides (Benth.) S.Moore C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-135
65. 107422 Crassocephalum crepidioides (Benth.) S.Moore C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-189
66. 110820 Crassocephalum crepidioides (Benth.) S.Moore N. Muangyen 2033
67. 111480 Crassocephalum crepidioides (Benth.) S.Moore C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-003
68. 111601 Crassocephalum crepidioides (Benth.) S.Moore C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-124
69. 111725 Crassocephalum crepidioides (Benth.) S.Moore C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-245
70. 113821 Crassocephalum crepidioides (Benth.) S.Moore C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-071
71. 113863 Crassocephalum crepidioides (Benth.) S.Moore C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-113
72. 115698 Crassocephalum crepidioides (Benth.) S.Moore K. Wangwasit 180124-54
73. 115784 Crassocephalum crepidioides (Benth.) S.Moore K. Wangwasit 180322-34
74. 116130 Crassocephalum crepidioides (Benth.) S.Moore K. Wangwasit 180914-43
75. 117371 Crassocephalum crepidioides (Benth.) S.Moore W. Thammarong, W. Khattiyot, S. Rakarcha & M. Tabut 957
76. 117124 Crassocephalum crepidioides (Benth.) S.Moore N. Muangyen 2391
77. 118046 Crassocephalum crepidioides (Benth.) S.Moore N. Pan-in 006
78. 118169 Crassocephalum crepidioides (Benth.) S.Moore N. Pan-in 129
79. 120649 Crassocephalum crepidioides (Benth.) S.Moore N. Muangyen 2632
80. 121781 Crassocephalum crepidioides (Benth.) S.Moore P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong & S. Sittisuk 1841
81. 125513 Crassocephalum crepidioides (Benth.) S.Moore N. Muangyen 3594
82. 125703 Crassocephalum crepidioides (Benth.) S.Moore K. Punchay 528
83. 128930 Crassocephalum crepidioides (Benth.) S.Moore W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2369
84. 130568 Crassocephalum crepidioides (Benth.) S.Moore S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan & M. Tabut 845
85. 130795 Crassocephalum crepidioides (Benth.) S.Moore N. Muangyen 3844
86. 132454 Crassocephalum crepidioides (Benth.) S.Moore W. Pongamornkul 7296
87. 133448 Crassocephalum crepidioides (Benth.) S.Moore Natdanai Pan-in V 232
88. 133466 Crassocephalum crepidioides (Benth.) S.Moore Natdanai Pan-in V 250
89. 133550 Crassocephalum crepidioides (Benth.) S.Moore Natdanai Pan-in V 335
90. 133682 Crassocephalum crepidioides (Benth.) S.Moore Natdanai Pan-in V 467
91. 136198 Crassocephalum crepidioides (Benth.) S.Moore W. Pongamornkul, P. Srisanga, P. Panyadee VN2 112
92. 139284 Crassocephalum crepidioides (Benth.) S.Moore Natdanai Pan-in 641
93. 140312 Crassocephalum crepidioides (Benth.) S.Moore Yumiko Baba, Santi Watthana, Win Win Nwe 101550
94. 141060 Crassocephalum crepidioides (Benth.) S.Moore W. Pongamornkul - 8225

ปิด

QR code