ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 73742
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Passiflora siamica Craib
Family name

ชื่อวงศ์

PASSIFLORACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Pongamornkul 04152
Collected date

วันที่เก็บ

29 Apr 2014
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Climber in dry evergreen forest. Flower white-purple.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Mae Hong Son, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

38    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 780 Passiflora siamica Craib W. Nanakorn et al. 780
2. 3300 Passiflora siamica Craib W. Nanakorn et al. 3300
3. 3770 Passiflora siamica Craib W. Nanakorn et al. 3770
4. 4537 Passiflora siamica Craib W. Nanakorn et al. 4537
5. 9007 Passiflora siamica Craib W. Nanakorn et al. 9007
6. 9020 Passiflora siamica Craib W. Nanakorn et al. 9020
7. 11059 Passiflora siamica Craib W. Nanakorn et al. 11059
8. 11393 Passiflora siamica Craib W. Pongamornkul 132
9. 17387 Passiflora siamica Craib P. Srisanga 1371
10. 27583 Passiflora siamica Craib C. Maknoi 770
11. 27756 Passiflora siamica Craib C. Maknoi 942
12. 34307 Passiflora siamica Craib W. Pongamornkul 1666
13. 34308 Passiflora siamica Craib W. Pongamornkul 1667
14. 41994 Passiflora siamica Craib Zhou Shi-shun 3774
15. 60413 Passiflora siamica Craib Zhou-Shishun 3774
16. 66593 Passiflora siamica Craib W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2853
17. 67072 Passiflora siamica Craib W. Pongamornkul 3654
18. 69446 Passiflora siamica Craib Zhou-Shishun 7023
19. 70474 Passiflora siamica Craib C. Maknoi 3341
20. 79045 Passiflora siamica Craib P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-241
21. 82691 Passiflora siamica Craib C. Maknoi 7592
22. 83034 Passiflora siamica Craib M. Norsaengsri 12418
23. 87036 Passiflora siamica Craib C. Glamwaewwong 329/58
24. 91068 Passiflora siamica Craib N. Muangyen 1078
25. 92683 Passiflora siamica Craib W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-074
26. 93380 Passiflora siamica Craib Aomtip petbanna 11
27. 95050 Passiflora siamica Craib Chusie & Khwanruethai Kamfachuea LL122
28. 98804 Passiflora siamica Craib C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-281
29. 101092 Passiflora siamica Craib W. Pongamornkul 6113
30. 104498 Passiflora siamica Craib W. Pongamornkul 6275
31. 111244 Passiflora siamica Craib C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-192
32. 114764 Passiflora siamica Craib Thitiporn Pingyot 289
33. 117037 Passiflora siamica Craib T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-230
34. 117984 Passiflora siamica Craib C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-354
35. 118885 Passiflora siamica Craib K. Inthamma 463
36. 119078 Passiflora siamica Craib N. Boonruang 0186
37. 123347 Passiflora siamica Craib W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-341
38. 123438 Passiflora siamica Craib W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-432

ปิด

QR code